Now showing items 28-47 of 50

  • Καταγραφή και μελέτη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε δημόσιους χώρους και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

   Γιαννακόπουλος, Ιωάννης; Λίγκος, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Το περιεχόμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας αφορά την καταγραφή και τη μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε δημόσιους χώρους, δηλαδή σε χώρους που βρίσκεται καθημερινά ο απλός και μέσος άνθρωπος. Επίσης, σκοπός αυτής ...
  • Κατασκευή τηλεκατευθυνόμενου αμαξιδίου 

   Πανέτσος, Ιωάννης; Μανουσίδης, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Κατασκευή τηλεκατευθυνόμενου αμαξιδίου και πλήρης έλεγχος αυτού μέσω εφαρμογής bluetooth κινητού τηλεφώνου
  • Μελέτη & ανάπτυξη υπολογιστή χαμηλού κόστους 

   Μανώλης, Νικόλαος; Αδάμης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την μελέτη και την ανάπτυξη ενός υπολογιστή χαμηλού κόστους. Στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν αναπτυχθεί αρχιτεκτονικές λειτουργίας του υπολογιστή, κάθε μία απ’ αυτές ...
  • Μελέτη και περιγραφή λογισμικού σχεδίου στην πράξη 

   Σγουρός, Εμμανουήλ (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-04)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι η μελέτη της διαχείρισης ενός λογισμικού σχεδίου (Project Management in Software Deνelopment). Μελέτη όλων των φάσεων ενός λογισμικού σχεδίου, δηλαδή από τα πρώτα βήματα της μελέτης και ...
  • Μελέτη πρωτοκόλλων κρυπτογραφίας 

   Γεωργοπούλου, Άννα Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη Κρυπτογραφία, αναλύοντας τις βασικές της έννοιες, τεχνικούς όρους καθώς και διάφορους αλγορίθμους (συμμετρικούς και ασύμμετρους) που έχουν αναπτυχθεί ιστορικά, κατά το πέρασμα ...
  • Μελέτη στην ασφάλεια χρηματικών συναλλαγών τραπεζικών δικτύων 

   Μπίρμπας, Γρηγόριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να γίνει η μελέτη για την Ηλεκτρονική Tραπεζική και την ασφάλεια των συναλλαγών. Η Hλεκτρονική Tραπεζική (Ε-banking) είναι μια υπηρεσία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όσων αφορά την λειτουργία ...
  • Μελέτη των δικτύων LiFi & σύγκριση με τα WiFi 

   Κυπραίου, Θεοδώρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τα ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας. Γίνεται ιστορική αναδρομή και περιγραφή λειτουργίας βασικών δομών δικτύων (ενσύρματα δίκτυα και ασύρματα δίκτυα). Έπειτα, γίνεται περιγραφή και ανάλυση ...
  • Μελέτη των εφαρμογών της ρομποτικής στην σύγχρονη ιατρική 

   Κυρίμης, Γεώργιος; Μυτιληνιός, Ανδρέας (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Μετάδοση δεδομένων μέσω οπτικής ίνας στο σπίτι (FTTH – Fiber to the Home) 

   Παπαϊωάννου, Ιωάννης; Πλιάκας, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Τα τελευταία χρόνια και κυρίως στις μέρες μας η ολοένα και περισσότερη ζήτηση σε νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα σε τεχνολογίες τηλεπικοινωνίας, είναι δεδομένη. Η βιομηχανία της τεχνολογίας σημειώνει ραγδαία πρόοδο λόγω ...
  • Μοντελοποίηση καταγραφής στερεών ανιχνευτών καταγραφής ιχνών στα σωμάτια άλφα του ραδονίου με τη μέθοδο Μόντε Κάρλο 

   Βλαμάκης, Εμμανουήλ (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η συνεχής έκθεση του ανθρώπου στο ραδόνιο και τα θυγατρικά του, μας οδηγεί στην μελέτη της συμπεριφοράς και της καταμέτρησης του με είδη υπάρχοντα μοντέλα, για τον διασφαλισμό της υγείας του (22.27]. Η ανάγκη για ...
  • Οδηγός για την ανάπτυξη ιστοσελίδων 

   Μέτση, Σιλβίτα; Κωνσταντάρα, Άρτεμις (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η πτυχιακή αυτή αποτελεί την κορύφωση των γνώσεων που εισπράξαμε από την φοίτηση μας στο Τ.Ε.Ι Πειραιά. Σκοπός μας ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε κατανοητές τις έννοιες και χρήσεις των βασικών προγραμμάτων για την σχεδίαση ...
  • Οπτικές ίνες 

   Γιόρτσιος, Αθανάσιος; Τσορμπατζόγλου, Γεωργία-Χρυσοστόμη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-28)
   Οι οπτικές ίνες είναι η επιτομή της τεχνολογίας στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Για τον λόγο αυτό οι εφαρμογές τους αυξάνονται με αλματώδη ρυθμό. Πλέον φτάνουν στο σημείο να τερματίζονται τα δίκτυα οπτικών ινών ...
  • Οπτοηλεκτρονική 

   Κοντογιάννη, Βασιλική; Μιχαηλίδης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η Οπτοηλεκτρονική. Οπτοηλεκτρονική είναι ο κλάδος της φυσικής και της ηλεκτρονικής που ασχολείται με τις διατάξεις της στερε- άς κατάστασης αλλά και με την ηλεκτρομαγνητική ...
  • Πληροφορική και ιατρική 

   Μαραγιάννης, Κωνσταντίνος; Παπαχρήστος, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Το θέμα της εργασίας ασχολείται με την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών, υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστημάτων στον τομέα της υγείας. Ειδικότερα εστιάζει στις εφαρμογές της υγείας , δηλαδή στα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων ...
  • Σχεδίαση και εφαρμογή βασικών χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης σε περιβάλλον παιχνιδιού 

   Ανδρέου, Φρίξος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή των βασικών αισθήσεων του ανθρώπου όπως η όραση και η ακοή σε ένα περιβάλλον παιχνιδιού με στόχο μια όσο το πιο δυνατόν ρεαλιστική αντίδραση από ...
  • Τεχνητή αίσθηση και εφαρμογές 

   Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Τηλεμετρία και τεχνικές πολυπλεξίας 

   Κοκκώνης, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-21)
   Η πτυχιακή έγινε με σκοπό να γίνει κατανοητή η έννοια της τηλεμετρίας και των τεχνικών πολυπλεξίας που συχνά χρησιμοποιήτε σε αυτήν. Αφού εξήγησουμε στη θεωρία τη σημαίνει τηλεμετρία και πως φτάσαμε να την χρησιμοποιούμε ...
  • Το διαδίκτυο των πραγμάτων και οι εφαρμογές του 

   Ασφή, Περσεφόνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν σκοπό την καταγραφή των οφελειών που προκύπτουν για τον άνθρωπο, από τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας του διαδικτύου των πραγμάτων και των εφαρμογών του, στην καθημερινή του ζωή. Το ...
  • Το κοινωνικό φαινόμενο του εθισμού της νεολαίας στην χρήση κοινωνικών δικτύων με συσκευές All in One - Οι επιπτώσεις της και η αντιμετώπιση του φαινομένου 

   Απτόγλου, Ιωάννης; Μπετχαβά, Κωνσταντίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-19)
   Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι ένα φαινόμενο που αναδύεται τα τελευταία χρόνια καθώς αναμφισβήτητα ζούμε στην εποχή των social media. Η χρήση του διαδικτύου από τους νέους έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Με την ανερχόμενη τάση ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"