Now showing items 31-50 of 51

  • Εξέλιξη τουρισμού 

   Κοντοπρίας, Οδυσσέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-19)
   Ο όρος τουρισμός προέρχεται από το αγγλικό tour και το γαλλικό tour, πρωτοεμφανίστηκε τον 19ο αιώνα και η έννοια της δραστηριότητας που υποδηλώνεται έχει ρίζες στην αρχαιότητα. Ο τουρισμός αποτελείται από δραστηριότητες ...
  • Η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα και ο ανταγωνισμός με τις άλλες χώρες 

   Καραμανάκου, Μαριάννα; Καραμούντζου, Ελευθερία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-01)
  • Η σύγκριση του φορολογικού καθεστώτος Ελλάδας - Κύπρου 

   Αναστασιάδης, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-27)
   Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τη φορολογία ως καθεστώς, ενώ παράλληλα θα διενεργηθούν αναλύσεις των φορολογικών συστημάτων της Ελλάδας και της Κύπρου για το φορολογικό έτος 2016 και στο ...
  • Ιστορία και εξέλιξη της λογιστικής επιστήμης 

   Κρόκου, Παναγιώτα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Μετατροπή Ο.Ε σε Α.Ε 

   Λεόντιος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-23)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το νομικό και λογιστικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει την μετατροπή των εταιρειών. Αναλυτικότερα: Θα δώσουμε έμφαση στο κομμάτι της μετατροπής ΟΕ ...
  • Ναυλώσεις πλοίων 

   Τουλάκη, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-19)
   Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των προπτυχιακών σπουδών μου στο Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ και έχει ως θέμα της «Ναυλώσεις των Πλοίων». Γενικότερα, στη σύγχρονη ...
  • Ναυπηγική βιομηχανία Ελλάδας και εξωτερικού 

   Τσολάκου, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η εργασία αυτή έχει ως κύριο θέμα τα ναυπηγεία της Ελλάδας και την σύγκριση τους με τα ναυπηγεία της Άπω Ανατολής. Σκοπός της εργασίας μου δηλαδή, είναι η ανάλυση των ελληνικών ναυπηγείων και ναυπηγοεπισκευαστικών ζωνών ...
  • Οι εξελίξεις της ελληνικής ναυτιλίας 

   Βιοσάνα, Λιμέ (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η Ελλάδα είναι μία χώρα στη λεκάνη της Μεσογείου που μεγάλο ποσοστό της εκτάσεως της καλύπτεται από θάλασσα. Από την αρχαιότητα οι Έλληνες στράφηκαν στην αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου και την ανάπτυξη του θαλάσσιου ...
  • Σήμα- Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος επιχείρησης 

   Παπαγεωργάκη, Χριστίνα - Ελευθερία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-21)
   Μεγάλη σημασία αποδίδουν οι επιχειρήσεις σήμερα όχι μόνο στο όνομα του προϊόντος, αλλά και στο σήμα ή τον διακριτικό τίτλο που θα έχουν προκειμένου να αναλάβουν ενεργό ρόλο στον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Ειδικές έρευνες ...
  • Σύγκριση Ελλάδας - Βουλγαρίας: φορολογία, εταιρείες, εμπορικά και ασφαλιστικά 

   Χαρίσης, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-08)
   Με την παρούσα εργασία εξετάζεται συγκριτικά το φορολογικό πλαίσιο των δύο όμορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας και Βουλγαρίας. Εστιάζοντας κυρίως στο κόστος σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στις δύο ...
  • Σύγκριση φορολογίας Ελλάδας - Κύπρου 

   Πουλάκος, Παναγίωτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
   Σκοπός της εργασίας είναι η σύκριση της Ελληνικής φορολογίας με αυτή της Κύπρου τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα.Επίσης παρουσιάζονται και η εταιρικές μορφές που υπάρχουν στις δύο χώρες.
  • Συνεδριακός τουρισμός 

   Καττή, Αργυρώ (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα εξειδικευμένο κομμάτι του μαζικού τουρισμού, ο συνεδριακός τουρισμός και διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους αυτός μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. ...
  • Φορολογία ναυτιλιακών επιχειρήσεων Ελλάδας-Κύπρου 

   Αλιμπέρτης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-21)
   Η εργασία αυτή έχει χωριστεί σε τρία μέρη. Όσον αφορά τα περιεχόμενα τους, στο πρώτο μέρος αναφέρεται η φορολόγηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων της Κύπρου. Εκεί, αναλύεται και περιγράφεται κάθε άρθρο των νόμων που σχετίζεται ...
  • Φορολογικό σύστημα Ελλάδας - Κύπρου. 

   Γραμμόζης, Θοδωρής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-20)
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση ALCON Laboratories Hellas S.A 

   Σκλαβούνος, Σταμάτιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας αυτής είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας Alcon A.E. Στο πρώτο και δεύτερο μέρος, το οποίο είναι θεωρητικό, αναλύονται ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων της ΚΑΕ Ολυμπιακός 

   Τσουκαλάς - Τζίκας, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ουσιαστική ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της <<ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ>> κατά τις χρονιές 2007 – 2011. Στην αρχή της εργασίας καταγράφονται πληροφορίες για την ομάδα από το έτος ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση της ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. συγκριτική μελέτη με OWENS-ILLINOIS 

   Ζούλια, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-23)
   Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική ανάλυση για δυο υαλουργικές βιομηχανίες, που δραστηριοποιούνται έχοντας ως βάση την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την Υαλουργία ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας Diana Shipping Ιnc. με την χρήση αριθμοδεικτών 

   Σαφλιάνης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-21)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης μέσω των αριθμοδεικτών. Πέρα από την θεωρητική προσέγγιση του θέματος ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός 

   Βαρδακαστάνης, Χρήστος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-04)

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"