Now showing items 24-43 of 55

  • Καινοτόμες ιδέες στον τουριστικό κλάδο 

   Μασούρα, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-04-02)
   Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιασθούν και να συζητηθούν οι καινοτομίες στον τομέα του τουρισμού.Ως εκ τούτου η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια.Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει τις καινοτομίες στον ...
  • Καινοτόμος προσέγγιση του ξενοδοχειακού κλάδου 

   Κρεμμύδα, Μαρία; Λιάπη, Στυλιανή (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Καινοτομίες σε ξενοδοχειακές μονάδες 

   Δαρζέντα, Άννα Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Οι ξενοδοχειακές μονάδες σήμερα καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο που διαμορφώνεται από τον έντονο ανταγωνισμό, την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αλλά τις συνεχείς αλλαγές εξαιτίας των νέων τεχνολογιών. Εντός αυτού ...
  • Καινοτομίες στο τομέα των φυτικών καλλυντικών 

   Σπύρου, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-17)
   Παρατηρώντας το σημερινό οικονομικό περιβάλλον, διακρίνουμε μια συνεχή μεταβολή. Ο ανταγωνισμός είναι διαφορετικός και πιο «σκληρός» , σε σύγκριση με άλλες οικονομικές εποχές. Οι αγορές είναι διεθνείς και οι επιχειρήσεις ...
  • Καινοτομίες στον αγροδιατροφικό τομέα 

   Μονιού, Καλλιόπη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Το θέμα που έχει επιλεχθεί προς ανάλυση είναι ο αγροδιατροφικός τομέας και οι καινοτομίες του. Η εργασία αναφέρεται στην συμβολή του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελληνική οικονομία μέσω των αγροτικών προϊόντων. Αναφέρονται ...
  • Καινοτομίες στον πρωτογενή τομέα και προγράμματα νέας επιχειρηματικότητας 

   Ψυχογιού, Όλγα; Τσάκα, Αλεξάνδρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Ο όρος «καινοτομία» αποδίδεται γενικά σε μια νέα, πρωτοποριακή αντίληψη για την πραγματικότητα, αποτελεί, όμως, μια «κενή» έννοια έτοιμη να προσλάβει το περιεχόμενο που η συνάρθρωσή της με άλλα στοιχεία της προσδίδει σε ...
  • Καινοτομίες στον τομέα της ναυτιλίας 

   Καμινογιαννάκη, Ροδόπη; Χαρέα, Σωτηρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Η συγκεκριμένη εργασία έγινε με σκοπό να παρουσιάσει την εξέλιξη της ναυτιλίας από τα παλαιά χρόνια μέχρι σήμερα, τον 21ο αιώνα, στην Ελλάδα καθώς και την σημαντικότητα αυτού του τομέα. Επιπλέον, προσδιορίζει τον μεγάλο ...
  • Καταναλωτική συμπεριφορά και μέσα μαζικής ενημέρωσης 

   Σοροβίγκα, Βασιλική (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Κλάδος τροφίμων και ποτών. Μία SWOT‐ analysis της εταιρείας ΑΜΒΥΞ ΑΕ 

   Βάββα, Παρασκευή (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται σε θέματα στρατηγικού μάρκετινγκ μέσα από τη μελέτη της εταιρείας ΑΜΒΥΞ. Κύριος στόχος είναι να αναλύσει τα κύρια στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης ...
  • Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

   Κουβάτση, Αντωνία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα, παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα, με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, η παρουσία των κοινωνικών επιχειρήσεων και οι ...
  • Κοινωνική και νεανική επιχειρηματικότητα 

   Κατσούδα, Δήμητρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας με θέμα «την κοινωνική και νεανική επιχειρηματικότητα » είναι η τόσο κατανόηση των εννοιών και η παρουσίασης της τάσης αυτών των νέων μορφών επιχειρηματικότητας, σε εθνικό αλλά ...
  • Μάρκετινγκ και διαφήμιση με εφαρμογή στην ελληνική κλωστοϋφαντουργία 

   Σιαφάκας, Δημήτριος Ε. (ΤΕΙ Πειραιά, 2010-05)
   Η ανάγκη της διαφήμισης και εφαρμογής πλάνων Μάρκετινγκ άρχισε να γίνεται όλο και πιο πιεστική με την αύξηση του πληθυσμού και την ανάπτυξη των πόλεων με τα μικρά και τα μεγάλα τους καταστήματα, με τη μαζική βιομηχανικ ...
  • Μάρκετινγκ και σχεδιασμός ιστοσελίδας 

   Νάστος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01)
   Τις τελευταίες δεκαετίες η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου καθώς και η συχνή χρήση του από εκατομμύρια επισκέπτες καθημερινά, έχει κάνει τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να διαφημίσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους ...
  • Νέα επιχειρηματικότητα συνδεόμενη με καινοτομίες και νέες τεχνολογίες 

   Κωστιδάκης, Παράσχος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξηγήσει και να αναλύσει την έννοια της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και την σύνδεση αυτών με τις νέες τεχνολογίες. Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί με την σύγχρονη επιχειρηματικότητα, ...
  • Νεανική επιχειρηματικότητα 

   Ντόκας, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Για να κατανοήσουμε καλύτερα και σε βάθος το θέμα της νεανικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα τον κόσμο των επιχειρήσεων, η εργασία χωρίστηκε σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια να οριστεί η ...
  • Ο θεσμός της χορηγίας στην Ελλάδα , κατά την διάρκεια της κρίσης, και εταιρίες που την εφαρμόζουν 

   Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος; Γρίβα, Ζέτα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθεί ο θεσμός της χορηγίας στην ελληνική κρίση, και να διαπιστώσει πιες είναι οι αλλαγές στις πολιτικές των επιχειρήσεων , και στο υπάρχον νομοθετικό σύστημα καθώς και η ...
  • Οι μορφές απασχόλησης στον τουριστικό τομέα 

   Καββαδία, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Σκοπός της διάλεξης αυτής είναι η μελέτη του φαινομένου του τουρισμού, έτσι όπως αυτός έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο αιώνα διεθνώς, και η ανάλυση της πολυπλοκότητας του φαινομένου αυτού. Συγχρόνως έχει ως στόχο να αναδείξει ...
  • Οι συνεταιριστικές τράπεζες και η σημασία τους για την ελληνική οικονομία 

   Φίλης, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, τα βασικά τους χαρακτηριστικά, ο ρόλος τους και το θεσμικό και επιχειρηματικό τους πλαίσιο. Στο δεύτερο παρουσιάζονται οι μικρομεσαίες ...
  • Οι τάσεις στον διεθνή τουρισμό 

   Τυρή, Καλλιόπη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-28)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαρτίζεται από τέσσερα (4) κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τον εννοιολογικό προσδιορισμό του τουρισμού, τις μορφές του τουρισμού καθώς και του παράγοντες που συνέβαλαν στην εξέλιξη του τουρισμού. ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"