Now showing items 37-55 of 55

  • Νέα επιχειρηματικότητα συνδεόμενη με καινοτομίες και νέες τεχνολογίες 

   Κωστιδάκης, Παράσχος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξηγήσει και να αναλύσει την έννοια της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και την σύνδεση αυτών με τις νέες τεχνολογίες. Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί με την σύγχρονη επιχειρηματικότητα, ...
  • Νεανική επιχειρηματικότητα 

   Ντόκας, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Για να κατανοήσουμε καλύτερα και σε βάθος το θέμα της νεανικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα τον κόσμο των επιχειρήσεων, η εργασία χωρίστηκε σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια να οριστεί η ...
  • Ο θεσμός της χορηγίας στην Ελλάδα , κατά την διάρκεια της κρίσης, και εταιρίες που την εφαρμόζουν 

   Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος; Γρίβα, Ζέτα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθεί ο θεσμός της χορηγίας στην ελληνική κρίση, και να διαπιστώσει πιες είναι οι αλλαγές στις πολιτικές των επιχειρήσεων , και στο υπάρχον νομοθετικό σύστημα καθώς και η ...
  • Οι μορφές απασχόλησης στον τουριστικό τομέα 

   Καββαδία, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Σκοπός της διάλεξης αυτής είναι η μελέτη του φαινομένου του τουρισμού, έτσι όπως αυτός έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο αιώνα διεθνώς, και η ανάλυση της πολυπλοκότητας του φαινομένου αυτού. Συγχρόνως έχει ως στόχο να αναδείξει ...
  • Οι συνεταιριστικές τράπεζες και η σημασία τους για την ελληνική οικονομία 

   Φίλης, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, τα βασικά τους χαρακτηριστικά, ο ρόλος τους και το θεσμικό και επιχειρηματικό τους πλαίσιο. Στο δεύτερο παρουσιάζονται οι μικρομεσαίες ...
  • Οι τάσεις στον διεθνή τουρισμό 

   Τυρή, Καλλιόπη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-28)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαρτίζεται από τέσσερα (4) κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τον εννοιολογικό προσδιορισμό του τουρισμού, τις μορφές του τουρισμού καθώς και του παράγοντες που συνέβαλαν στην εξέλιξη του τουρισμού. ...
  • Πράσινο μάρκετινγκ 

   Γιαννοπούλου, Μαρία; Παπαδοπούλου, Αργυρώ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-29)
   Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια σημαντική αύξηση ενδιαφέροντος των πολιτών για οτι έχει να κάνει με το περιβάλλον, όπως ποιότητα και βιωσιμότητα.Η εμφάνιση του πράσινου μάρκετινγκ στην επιχειρηματική δράση έχει αλλαχθεί ...
  • Στρατηγική marketing και υλοποίηση της στην εταιρία LOREAL 

   Δαβέττα, Ανθή; Νικολούζου, Αλεξάνδρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην εποχή που διανύουμε, οπού η κρίση έχει επηρεάσει όλους τους κλάδους της οικονομίας καθώς και τον τρόπο ζωής τον καταναλωτών, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν εκείνη την στρατηγική που θα προωθήσουν τα προϊόντα σε ...
  • Σχέδιο μάρκετινγκ (Marketing Plan) στην αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης & υπόδησης ZARA Α.Ε. 

   Ζέρβα, Ειρήνη; Κούρτη, Ελένη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός σχεδίου μάρκετινγκ σε μία εταιρεία προώθησης ενδυματολογικού υλικού. Η εργασία αυτή αφορά την αλυσίδα καταστημάτων ΖΑRΑ Α.Ε. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο ...
  • Τα social media και η χρήση τους στην προώθηση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών 

   Παφίλη, Στυλιανή; Παφίλη, Ουρανία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-18)
   Ο τουριστικός τομέας ασκεί καταλυτική επίδραση στην οικονομική ζωή μιας χώρας, δεδομένο το οποίο αποτελεί αντικείμενο μελέτης των σύγχρονων μελετητών. Ως κομμάτι της οικονομίας, ο τουρισμός επηρεάζει την ανάπτυξη, την ...
  • Τα social media στον τουρισμό 

   Σιόλας, Δημήτριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η Παρούσα Πτυχιακή Εργασία στοχεύει στο να αναδείξει το βαθμό επίδρασης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στις τουριστικές επιχειρήσεις. Αρχικά παρουσιάζεται ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τον τουρισμό ,το μάρκετινγκ και ...
  • Τα social media στον τουρισμό 

   Αλεξοπούλου, Αιμιλία - Νεφέλη; Βερβέρογλου, Ιωάννης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η ταχεία εξέλιξη των social media και η συνεχής αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν οδηγήσει στην ενίσχυση της δύναμης της γνώμης των χρηστών και της επιρροής που ασκούν στις επαφές τους. Η ανάπτυξη του διαδικτύου ...
  • Τάσεις στον διεθνή τουρισμό 

   Γεωργούλα, Φωτεινή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-24)
   Ο τουρισμός είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος κλάδος, ο οποίος συναντά προκλήσεις και εμπόδια που δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα, μιας και για πολλές χώρες αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς ...
  • Το ελληνικό δημογραφικό πρόβλημα 

   Παπαδοπούλου, Νικολέτα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων σε περιόδους οικονομικής κρίσης και ύφεσης 

   Αγγέλη, Αγγελική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-07-20)
   Οι προσπάθειες που καταβάλουν οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, είναι αξιοσημείωτες και αξιοθαύμαστες σε οποιοδήποτε τομέα και αν γίνονται αυτές. Παρακάτω θα δούμε περιληπτικά, έναν από τους τομείς αυτούς, ...
  • Το πράσινο μάρκετινγκ στην προώθηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

   Αθανασοπούλου, Ευθυμία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-21)
   Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης θεωρείται αναγκαία τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"