Now showing items 21-40 of 47

  • Οι αερομεταφορές σε συνάρτηση με τον τουρισμό στην Ελλάδα 

   Λυκούδης, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να μελετήσει τον τουρισμό και τις επιδράσεις του σε διάφορους τομείς. Αρχικά κάνει λόγο για την ανάπτυξη των κρατών σε συνάρτηση τόσο με πολίτικους, περιβαλλοντικούς αλλά και τεχνολογικούς ...
  • Οι αναπτυξιακές εταιρείες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

   Μπιτζής, Δημήτριος; Μπιτζής, Πέτρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
   Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνιστά έναν από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων πραγματώνεται η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τοπική ανάπτυξη. Ειδικά οι Αναπτυξιακές Εταιρίες ...
  • Πρόγραμμα Erasmus και σύγκριση ελληνικών και ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

   Τσίπας, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας επιδιώχθηκε η σύνοψη των πιο σημαντικών στοιχείων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα erasmus. Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται μία εικόνα της κίνησης των φοιτητών και η αποτύπωση της εμπειρίας ...
  • Προγραμματισμένη βραχυβιότητα 

   Αγγελίδης, Στέλιος; Λεβεντάκης, Ερμής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-13)
   Η βραχυβιότητα, είναι ένα οικονοµικό φαινόµενο που αφορά τη σύντοµη διάρκεια ζωής των προϊόντων, αλλά και την απαξίωσή τους, χωρίς όµως να είναι απαραίτητα φθαρµένο ή κατεστραµµένο το ίδιο το προϊόν. Προγραµµατισµένη ...
  • Στρατηγική ανάλυση της AbbVie Φαρμακευτικής Α.Ε. 

   Δάρρα, Βικτώρια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής µου εργασίας και σκοπό έχει να παρουσιάσει τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.. Η AbbVie είναι μία πολυεθνική βιοφαρμακευτική ...
  • Στρατηγική ανάλυση της ADMIRAL 

   Κοψιδά, Μαρία; Μήτσου, Λάζαρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-11)
   Η Διεθνής Αθλητική ΕΠΕ (ADMIRAL) ιδρύθηκε το 1977 από τον Παναγάκο Π. και τον Μάρκογλου Κ. Η εταιρεία ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα ιδρύοντας ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα, έχει 144 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο ...
  • Στρατηγική ανάλυση της AVON 

   Κακανάκου, Νικολέττα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-04)
   Στην παρούσα εργασία βασικό στόχο αποτελεί η στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Avon Products, Inc. και η πρόταση αποτελεσματικών στρατηγικών που θα μπορούσε να ακολουθήσει μακροπρόθεσμα. Η εργασία ...
  • Στρατηγική ανάλυση της Chipita International 

   Ρούσσης, Ευκλείδης; Μίλος, Σπύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Όλες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα ανταγωνιστικό και άκρως σύνθετο περιβάλλον το οποίο επηρεάζει την διαμόρφωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Πολιτικές οικονομικές κοινωνικές και τεχνολογικές μεταβολές ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας "Creta Farms" 

   Μυρλίδης, Ιωάννης; Τσιαμπούλας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-02)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της Στρατηγικής Ανάλυσης της εταιρείας Creta Farms. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανάλυσης S.W.O.T., καθώς επίσης και του μοντέλου των 5 δυνάμεων του M. Porter. Αρχικά, θα γίνει ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας "Σμυριδωρυχεία Νάξου" 

   Μανωλά, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-24)
   Το βασικότερο θεμέλιο της επιτυχίας κάθε εγχειρήματος μίας επιχείρησης σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι η διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής. Μέσα από την εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής απεικονίζεται ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας Frigoglass 

   Καρατζά, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας στον τομέα της Λογιστικής του τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Σκοπός της πτυχιακής αυτής ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας McDonald's ΑΕ. 

   Ρισβά, Χρύσα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-11)
   Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Πτυχιακής μου εργασίας και έχει σκοπό την παρουσίαση της στρατηγικής ανάλυσης της εταιρείας McDonald’s. Η εργασία χωρίζεται σε τρία τμήματα. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζει γενικές ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

   Ζανιά, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-23)
   Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τη στρατηγική διοίκηση μιας επιχείρησης, καθώς θα εξετάσουμε και την εφαρμογή της σε μία συγκεκριμένη εταιρεία που αφορά τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Θα ...
  • Στρατηγική ανάλυση της ΕΥΔΑΠ 

   Τσάνα, Σωτηρία; Σιούτη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-20)
   Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την στρατηγική ανάλυση της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης. Αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για το παρελθόν και την ανασύστασή της, στην συνέχεια αναφερόμαστε γενικά στις ...
  • Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού εταιρικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων-περίπτωση ελληνικής επιχείρησης BIC-ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε 

   Φωτιάδης, Θεόδωρος-Γρηγόριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-04)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της στρατηγικής ανάλυσης μιας επιχείρησης καθώς και την απόδοση αυτής, παραθέτοντας ως παράδειγμα την εφαρμογή της στην επιχείρηση BIC-ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. Για τον σκοπό αυτό ...
  • Στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 

   Φιλίππου - Ψυχογυιός, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχεις ως βασικό στόχο την ανάλυση της στρατηγικής πάνω στην οποία βασίζεται και πορεύεται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γενικότερα αλλά και σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπως αυτή που βιώνει η ...
  • Στρατηγική της εταιρείας INTERAMERICAN 

   Φαφούτη, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-02)
   Η πορεία που έχει κι ακολουθεί μια επιχείρηση είναι κάτι το οποίο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα χαρακτηριστικά που έχουν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει. Για να μπορέσει όμως μια επιχείρηση να λειτουργήσει είναι ...
  • Στρατηγική των ομίλων υγείας στην Ελλάδα.Μελέτες περιπτώσεων:Υγεία & Ιατρικό Αθηνών 

   Κανακάρη, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-02)
   Ο Ιδιωτικός Τομέας Υγείας είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός κλάδος για την ελληνική οικονομία, με κερδοφορία και προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών σε ...
  • Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάλυση της επιχείρησης ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

   Χαραλαμπάκη, Φωτεινή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-29)
   Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός αυτής, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο πλαίσιο της ...
  • Συγκριτική έρευνα ικανοποίησης προσωπικού σε αθηναϊκή εφημερίδα, περίπτωση Ελεύθερου Τύπου 

   Χρονοπούλου, Μυρτώ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-23)
   Η μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Η εργασιακή ικανοποίηση συνδέεται με την απόδοση του εργαζομένου καθώς συμβάλλει στην ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"