Now showing items 35-51 of 51

  • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα 

   Νάστου, Δήμητρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
   Στην παρούσα εργασία με θέμα « Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» διενεργήθηκε μελέτη με στόχο να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα καθώς και την μεταξύ τους ...
  • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στις επιχειρήσεις 

   Χριστοδούλου, Βρυώνης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στο πλαίσιο του πτυχιακού προγράμματος της σχολής Διοίκηση επιχειρήσεων ανέλαβα να εκπονήσω πτυχιακή εργασία με θέμα την καινοτομία και επιχειρηματικότητα στις επιχειρήσεις. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να ...
  • Καινοτομίες στον πρωτογενή τομέα και προγράμματα νέας επιχειρηματικότητας 

   Ψυχογιού, Όλγα; Τσάκα, Αλεξάνδρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Ο όρος «καινοτομία» αποδίδεται γενικά σε μια νέα, πρωτοποριακή αντίληψη για την πραγματικότητα, αποτελεί, όμως, μια «κενή» έννοια έτοιμη να προσλάβει το περιεχόμενο που η συνάρθρωσή της με άλλα στοιχεία της προσδίδει σε ...
  • Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

   Κουβάτση, Αντωνία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα, παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα, με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, η παρουσία των κοινωνικών επιχειρήσεων και οι ...
  • Κοινωνική και νεανική επιχειρηματικότητα 

   Κατσούδα, Δήμητρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας με θέμα «την κοινωνική και νεανική επιχειρηματικότητα » είναι η τόσο κατανόηση των εννοιών και η παρουσίασης της τάσης αυτών των νέων μορφών επιχειρηματικότητας, σε εθνικό αλλά ...
  • Λογιστική οργάνωση της νεοφυούς επιχείρησης Forky 

   Κουτρουμπή, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-30)
   Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην παρατήρηση και διερεύνηση της ελληνικής επιχειρήματικότητας καθώς και στην συμβολή των νέων επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ύφεση με αποτέλεσμα ο ...
  • Μέτρηση απόδοσης των επιχειρήσεων 

   Καβελάκη, Κατερίνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
   Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε, με τρόπο σαφή και ορθό, όλα τα στοιχεία και τις θεωρίες που χρειάζεται να ξέρει κάποιος, ώστε να κατανοήσει με μεγάλη επάρκεια την έννοια της Απόδοσης των Επιχειρήσεων ...
  • Νέα επιχειρηματικότητα συνδεόμενη με καινοτομίες και νέες τεχνολογίες 

   Κωστιδάκης, Παράσχος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξηγήσει και να αναλύσει την έννοια της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και την σύνδεση αυτών με τις νέες τεχνολογίες. Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί με την σύγχρονη επιχειρηματικότητα, ...
  • Νεανική επιχειρηματικότητα 

   Ντόκας, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Για να κατανοήσουμε καλύτερα και σε βάθος το θέμα της νεανικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα τον κόσμο των επιχειρήσεων, η εργασία χωρίστηκε σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια να οριστεί η ...
  • Νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα - Επιχειρήσεις start-up 

   Κάλλης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η πτυχιακή εργασία αυτή, λοιπόν, με θέμα << ΝΕΑΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ START-UP >> έγινε με σκοπό την ανάλυση και την διερεύνηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα της νεανικής, ...
  • Νεοφυής επιχειρηματικότητα 

   Ηλιάδης, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2007 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε συνδυασμό με τα μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα οδήγησαν όπως ήταν αναμενόμενο την ελληνική οικονομία σε περαιτέρω ...
  • Παράγοντες επιτυχίας των ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα 

   Διακουμογιαννοπούλου, Σωσάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-09)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλυθούν οι όροι του τουρισμού, τα βασικά του είδη, η επιχειρηματικότητα καθώς και οι παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία των ξενοδοχειακών μονάδων. Αναλύεται η λειτουργία των ξενοδοχειακών ...
  • Πώς η καινοτομία και η δημιουργικότητα μετατρέπουν την κρίση σε ευκαιρία στην Ελλάδα και πώς επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

   Καραφωτιά, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποδείξει ότι μια οικονομική κρίση μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελεί μια οικονομική και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτοί που μπορούν να διαγνώσουν τις ανάγκες που δημιουργούνται ...
  • Σύγκριση Ελλάδας - Βουλγαρίας: φορολογία, εταιρείες, εμπορικά και ασφαλιστικά 

   Χαρίσης, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-08)
   Με την παρούσα εργασία εξετάζεται συγκριτικά το φορολογικό πλαίσιο των δύο όμορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας και Βουλγαρίας. Εστιάζοντας κυρίως στο κόστος σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στις δύο ...
  • Σύγχρονες μορφές οργάνωσης και επιχειρηματικότητας: H περίπτωση της επιχείρησης Πλαίσιο Α.Ε.Β.Ε 

   Θεοφάνη, Χριστίνα-Ηλιάνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10)
   Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον της εξειδίκευσης και της διεθνοποίησης επιβάλει τη συνεργασία κάθε επιχείρησης με άλλες, με αποτέλεσμα να αποτελεί έναν μόνο κρίκο μιας διευρυμένης εφοδιαστικής αλυσίδας. Κάθε μία ...
  • Τάσεις και προοπτικές της σύγχρονης επιχειρηματικότητας 

   Τσερπέ, Ευγενία Θ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Αντικείμενο μελέτης αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι οι τάσεις και οι προοπτικές της Σύγχρονης Επιχειρηματικότητας. Γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης της γενικής έννοιας της Επιχειρηματικότητας, κάποιων μορφών της καθώς ...
  • Τουρισμός και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Η περίπτωση της τουριστικής επιχείρησης AmathusTravel 

   Κυπριανίδου, Κυπριάνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Όπως προκύπτει από την Ελληνική αλλά και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι αυτές οι οποίες κερδίζουν ολοένα και περισσότερο τις προτιμήσεις των τουριστών. Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"