Now showing items 4-23 of 33

  • Διαδικασία κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών 

   Παλυβός, Λάμπρος; Αρβανίτης, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-09)
   Τα έργα της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της καινοτόμου σκέψης δεν σταμάτησαν ποτέ να αποτελούν το κέντρο του ενδιαφέροντος, καθώς συμβάλλουν στην παγκόσμια πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας. Ωστόσο, ...
  • Διαχείριση γνώσης και καινοτομίας 

   Βασιλειάδης, Βασίλειος-Ερμής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-07)
   Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να μελετηθούν η έννοια και οι πρακτικές της γνώσης σε σχέση με άλλες έννοιες όπως η ενδυνάμωση σε θεωρητικό επίπεδο αποσκοπώντας στο να βρεθούν νέοι τρόποι ανάπτυξης της γνώσης ...
  • Επιχειρηματικότητα και καινοτομικές ιδέες 

   Χονδρολέου, Άννα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την έννοια, την διαδικασία και τις συνθήκες της επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, αναλύονται η έννοια της επιχειρηματικότητας και της ...
  • Επιχειρηματικότητα σε περιόδους κρίσης 

   Κόλια, Γρηγορία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ Πειραιά. Στόχος της είναι να αναδείξει την πορεία της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα κατά την περίοδο ...
  • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 στο τμήμα διασύνδεσης, διαμεσολάβησης και καινοτομίας-Μελέτη περίπτωσης ΠΑ.Δ.Α. 

   Καλτσογιάννη, Μαρία; Τσίτσης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-08)
   Η στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γενικότερα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η ...
  • Εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα με έμφαση στις μηχανολογικές μονάδες 

   Χισήμ, Σελτσούκ; Τάλιας, Ευστράτιος; Χατζήογλου, Ερτζάν (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-26)
   Οι βασικές μεθοδολογιες της επιστημονικής έρευνας εφαρμόζονται σε προβλήματα βιομηχανικής έρευνας και εξειδικεύονται σε ερευνητικά.
  • Η επίδραση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα σε περιόδους κρίσης 

   Δελλακά, Πολυξένη; Κώστα, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στη μελέτη της επίδρασης της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, κρίθηκε απαραίτητο να αναλυθεί κάθε μία από τις παραπάνω ...
  • Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως φορείς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση 

   Ευθυμίου, Ευγενία; Μαρίνου, Ανθούλα-Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Το σύγχρονο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να δράσουν οι σημερινές επιχειρήσεις και οργανισμοί έχει σαν βασικό γνώρισμα δυο κύριες παραμέτρους που είναι η ισχυρή ανταγωνιστικότητα αλλά και η περιοδική έλευση κύκλων ...
  • Η επιχειρηματικότητα σε συνθήκες αβεβαιότητας 

   Τσάκωνας, Χρηστος; Κατσαπρακάκης, Μύρων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12)
   Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη της επιχειρηματικότητα σε συνθήκες αβεβαιότητας. Αρχικά προσδιορίζεται η έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας και αναλύονται τα τρία βήματα για τον εντοπισμό της, μέσα στα οποία ...
  • Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης: Η περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων 

   Μαλλή, Αικατερίνη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η Ελλάδα, επί αρκετές δεκαετίες, αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες από το εξωτερικό, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες, παράλληλα με την οικονομική ευημερία, είχε γνωρίσει άνθιση και ο εσωτερικός τουρισμός. Μεγάλος ...
  • Η καινοτομία σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε περιόδους κρίσης 

   Γιώτη, Ελεάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Εντός των πλαισίων του σημερινού διεθνούς περιβάλλοντος το οποίο μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, η ικανότητα των επιχειρήσεων να εισάγουν στην αγορά μια νέα καινοτομία, αποτελεί το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ...
  • Η νέα τάση της αγοράς: Προώθηση της καινοτομίας 

   Δρούκα, Βασιλική (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στο πλαίσιο του πτυχιακού προγράμματος της σχολής Διοίκηση Επιχειρήσεων ανέλαβα να εκπονήσω πτυχιακή εργασία με θέμα «Η νέα τάση της αγοράς: Προώθηση της Καινοτομίας». Η Καινοτομία αποτελεί μέρος της καθημερινής μας ...
  • Καινοτόμος προσέγγιση του ξενοδοχειακού κλάδου 

   Κρεμμύδα, Μαρία; Λιάπη, Στυλιανή (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα 

   Νάστου, Δήμητρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
   Στην παρούσα εργασία με θέμα « Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» διενεργήθηκε μελέτη με στόχο να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα καθώς και την μεταξύ τους ...
  • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στις επιχειρήσεις 

   Χριστοδούλου, Βρυώνης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στο πλαίσιο του πτυχιακού προγράμματος της σχολής Διοίκηση επιχειρήσεων ανέλαβα να εκπονήσω πτυχιακή εργασία με θέμα την καινοτομία και επιχειρηματικότητα στις επιχειρήσεις. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να ...
  • Καινοτομία και σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης 

   Αρντίτ, Σταύρο (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
   Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας της Σχολής Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ανέλαβα να ολοκληρώσω μια δευτερογενή έρευνα με θέμα την καινοτομία και τις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης. Είναι πολύ σημαντικό ...
  • Καινοτομίες σε ξενοδοχειακές μονάδες 

   Δαρζέντα, Άννα Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Οι ξενοδοχειακές μονάδες σήμερα καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο που διαμορφώνεται από τον έντονο ανταγωνισμό, την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αλλά τις συνεχείς αλλαγές εξαιτίας των νέων τεχνολογιών. Εντός αυτού ...
  • Καινοτομίες στο τομέα των φυτικών καλλυντικών 

   Σπύρου, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-17)
   Παρατηρώντας το σημερινό οικονομικό περιβάλλον, διακρίνουμε μια συνεχή μεταβολή. Ο ανταγωνισμός είναι διαφορετικός και πιο «σκληρός» , σε σύγκριση με άλλες οικονομικές εποχές. Οι αγορές είναι διεθνείς και οι επιχειρήσεις ...
  • Καινοτομίες στον αγροδιατροφικό τομέα 

   Μονιού, Καλλιόπη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Το θέμα που έχει επιλεχθεί προς ανάλυση είναι ο αγροδιατροφικός τομέας και οι καινοτομίες του. Η εργασία αναφέρεται στην συμβολή του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελληνική οικονομία μέσω των αγροτικών προϊόντων. Αναφέρονται ...
  • Καινοτομίες στον πρωτογενή τομέα και προγράμματα νέας επιχειρηματικότητας 

   Ψυχογιού, Όλγα; Τσάκα, Αλεξάνδρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Ο όρος «καινοτομία» αποδίδεται γενικά σε μια νέα, πρωτοποριακή αντίληψη για την πραγματικότητα, αποτελεί, όμως, μια «κενή» έννοια έτοιμη να προσλάβει το περιεχόμενο που η συνάρθρωσή της με άλλα στοιχεία της προσδίδει σε ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"