Now showing items 17-36 of 55

  • Η ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και η συμβολή της στην εθνική οικονομία 

   Τσάνε, Εγκλαντίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05)
   Στόχος της εν λόγω μελέτης και εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει διεξοδικά την επιρροή της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία της Ελλάδας. Πρώτον, πρέπει να αναφερθεί πως η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ουσιαστικά ...
  • Η εξέλιξη της Χίου 

   Μπαλαμπάνη, Ιωάννα; Αργυρούδη, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-24)
   Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξερεύνηση και παρουσίαση για την εξέλιξη που έχει ο νομός της Χίου. Μέσα από την παρουσίαση αυτή θα δοθεί μια γενική εικόνα σε κάποιον αναγνώστη που δεν γνωρίζει το νησί να μάθει για ...
  • Η επέκταση των ειδικών τελωνειακών καθεστώτων για την βελτιστοποίηση των εφαρμογών logistics 

   Στεφανή, Δήμητρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Οι εξελίξεις στον τομέα των Logistics και στο περιβάλλον των λιμένων έχουν δημιουργήσει την ανάγκη στο να γίνουν τα λιμάνια μέρος του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.[7] ...
  • Η επίδραση του Μακιαβελικού μοντέλου ηγεσίας στην προώθηση της οργανωσιακής αλλαγής στον ναυτιλιακό κλάδο 

   Ζυμαράκος, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται ο συσχετισμός της Μακιαβελικής σκέψης με το σύγχρονο Management και εν γένει με τον τομέα των επιχειρήσεων. Δίνεται έμφαση στις αντιλήψεις και τις θεωρήσεις που πηγάζουν από τη Μακιαβελική ...
  • Η κόπωση των ναυτικών στην ποντοπόρο ναυτιλία 

   Χατζηδάκης, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η ναυτιλία, αποτελεί ένα κλάδο εξαιρετικά προσοδοφόρο τόσο για τους ιδιοκτήτες των πλοίων όσο και για τους ναυτικούς και το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα. Συνώνυμα της λέξης ναυτικός αποτελεί η κόπωση, η ...
  • Η κρίση στη ναυτιλία από το 2008 (ελληνικός χώρος) 

   Θάνου, Άντα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η κρίση της Ελληνικής ναυτιλίας από το 2008. Έτσι, αφού παρατίθεται η σημαντικότητα της ναυτιλίας για την οικονομία, γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της ελληνικής ...
  • Η Ναυτιλία στη ψηφιακή εποχή 

   Τερψίδη, Φανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί από τη ναυτιλιακή βιομηχανία να μετακινηθεί από το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο της πώλησης δυναμικότητας σε αυτό που θα προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους χρήστες. Σκοπός της ...
  • Η Σαντορίνη πριν από το σεισμό της δεκαετίας του 1950 

   Κουτζή, Βασιλική; Παγουλάτος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020)
   Η εργασία αυτή, είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι σε ένα τόπο που η μορφολογία του, η ιστορία του και η αρχιτεκτονική του, έχουν πολλά να επιδείξουν. Το ίδιο και οι άνθρωποι του τόπου αυτού, της Σαντορίνης, που με ...
  • Η τεχνολογία Blockchain και οι εφαρμογές της στη ναυτιλία 

   Δρόσος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-10)
   Το διαδίκτυο, έφερε μία επανάσταση στον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο και πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς ...
  • Ηγεσία με την επομένη γενιά βασικών δεικτών απόδοσης 

   Μοτάκης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-08)
   Στη σύγχρονη εποχή όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, όπως βιομηχανίες, αλλά και εταιρείες παροχής υπηρεσιών οδηγούνται στη μέτρηση των επιδόσεων και της βιωσιμότητάς τους με τη βοήθεια μετρητικών στοιχείων, KPI’S (βασικοί ...
  • Ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας 

   Λυκουρέζος, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-12)
   Σήμερα, περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης, ενώ η παγκόσμια θαλάσσια ναυτιλία αποτελεί ορόσημο τις τελευταίες δεκαετίες (ΟΟΣΑ, 2013). Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη εκβιομηχάνιση και ελευθέρωση ...
  • Καινοτομίες στον τομέα της ναυτιλίας 

   Καμινογιαννάκη, Ροδόπη; Χαρέα, Σωτηρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Η συγκεκριμένη εργασία έγινε με σκοπό να παρουσιάσει την εξέλιξη της ναυτιλίας από τα παλαιά χρόνια μέχρι σήμερα, τον 21ο αιώνα, στην Ελλάδα καθώς και την σημαντικότητα αυτού του τομέα. Επιπλέον, προσδιορίζει τον μεγάλο ...
  • Κόπωση ναυτικών & διαχείριση κινδύνων στη θάλασσα 

   Δράκος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί την κινητήριο δύναμη πολλών οικονομιών ήδη από την αρχαιότητα. Σήμερα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μοχλούς της παγκόσμιας οικονομίας, ενισχύοντας καθημερινά τις τοπικές οικονομίες ...
  • Κρίση στη ναυτιλία και δείκτες ναυλαγοράς 

   Μπαρμπαλιά, Έλλη - Νεκταρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Μελέτη ασύρματου δικτύου αισθητήρων βασισμένο σε τεχνολογίες LPWAN για εφαρμογές στη ναυτιλία 

   Αναστασίου, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2022-06-14)
   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση και αξιολόγηση ασύρματου δικτύου αισθητήρων, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες δικτύων ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος (Low Power Wide Area Network, LPWAN) για εφαρμογές ...
  • Μελέτη ευχρηστίας γραφικού περιβάλλοντος ολοκληρωμένων συστημάτων πλοήγησης 

   Κοντραφούρης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-02)
   Τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Πλοήγησης (IBS/INS) λαμβάνουν δεδομένα από πληθώρα αισθητήρων, παρουσιάζουν πληροφορίες θέσης και παράγουν τα απαιτούμενα σήματα ελέγχου προκειμένου να τηρηθεί ένα πλοίο επί μίας προτοποθετημένης ...
  • Μεταφορά φρούτων και λαχανικών μέσω θαλάσσιων οδών 

   Ταρτάρι, Τζισένα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-08)
   Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Διεθνή χώρο υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή αλλά και ποιοτικά προϊόντα. Η ποιότητα των προϊόντων αποτελεί σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τον παραγωγικό κόσμο σε ...
  • Ναύλωση και ασφαλιστική κάλυψη του πλοίου 

   Βενετσανόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Στη κάτωθι πτυχιακή εργασία δίνεται έμφαση στους τύπους ναύλωσης καθώς επίσης και στο ναυλοσύμφωνο το οποίο υπογράφεται. Οι υποχρεώσεις του Ναυλωτή και του Πλοιοκτήτη, ο διαχωρισμός τους και η τήρηση των όρων ενός ναυλοσυμφώνου ...
  • Ναυλώσεις πλοίων 

   Τουλάκη, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-19)
   Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των προπτυχιακών σπουδών μου στο Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ και έχει ως θέμα της «Ναυλώσεις των Πλοίων». Γενικότερα, στη σύγχρονη ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"