Now showing items 31-50 of 55

  • Μελέτη ασύρματου δικτύου αισθητήρων βασισμένο σε τεχνολογίες LPWAN για εφαρμογές στη ναυτιλία 

   Αναστασίου, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2022-06-14)
   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση και αξιολόγηση ασύρματου δικτύου αισθητήρων, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες δικτύων ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος (Low Power Wide Area Network, LPWAN) για εφαρμογές ...
  • Μελέτη ευχρηστίας γραφικού περιβάλλοντος ολοκληρωμένων συστημάτων πλοήγησης 

   Κοντραφούρης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-02)
   Τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Πλοήγησης (IBS/INS) λαμβάνουν δεδομένα από πληθώρα αισθητήρων, παρουσιάζουν πληροφορίες θέσης και παράγουν τα απαιτούμενα σήματα ελέγχου προκειμένου να τηρηθεί ένα πλοίο επί μίας προτοποθετημένης ...
  • Μεταφορά φρούτων και λαχανικών μέσω θαλάσσιων οδών 

   Ταρτάρι, Τζισένα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-08)
   Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Διεθνή χώρο υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή αλλά και ποιοτικά προϊόντα. Η ποιότητα των προϊόντων αποτελεί σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τον παραγωγικό κόσμο σε ...
  • Ναύλωση και ασφαλιστική κάλυψη του πλοίου 

   Βενετσανόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Στη κάτωθι πτυχιακή εργασία δίνεται έμφαση στους τύπους ναύλωσης καθώς επίσης και στο ναυλοσύμφωνο το οποίο υπογράφεται. Οι υποχρεώσεις του Ναυλωτή και του Πλοιοκτήτη, ο διαχωρισμός τους και η τήρηση των όρων ενός ναυλοσυμφώνου ...
  • Ναυλώσεις πλοίων 

   Τουλάκη, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-19)
   Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των προπτυχιακών σπουδών μου στο Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ και έχει ως θέμα της «Ναυλώσεις των Πλοίων». Γενικότερα, στη σύγχρονη ...
  • Ναυτιλία και τουρισμός στην Ελλάδα 

   Ψαριανός, Φίλιππος; Παπαζαφείρης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-07)
   Η συγκεκριμένη εργασία έγινε με σκοπό να παρουσιάσει την παρούσα κατάσταση του τουρισμού κρουαζιέρας στην Ελλάδα, καθώς και να προσδιορίσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος κλάδος. ...
  • Ναυτιλιακές εταιρείες στην περίοδο της κρίσης. Περιπτώσεις Minoan Lines και Blue Star Ferries 

   Αθανασιάδου, Σεβαστή-Δέσποινα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-24)
   Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των δύο μεγάλων εταιρειών Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.(Minoan Lines) και την Blue Star Ferries. Οι δύο εταιρείες ανήκουν στον κλάδο της ...
  • Ο ρόλος της ναυτιλίας και των νέων νεχνολογιών στην ανάπτυξη των διεθνών logistics 

   Νικολάου, Αθανάσιος; Νότσικας, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01-14)
   Τα τελευταία έτη, η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, η ανάπτυξη των υπηρεσιών Logistics, καθώς και η χρήση εμπορευματοκιβωτίων στις μεταφορές, έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αναδιάρθρωση της ναυτιλιακής ...
  • Οι ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα 

   Παλαιοθόδωρου, Παντελίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-17)
   Η εργασία πραγματεύεται την έννοια της ναυτιλίας καθώς επίσης και τις ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα. Η ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική ακόμα και μέσα στην περίοδο της παγκόσμιας ύφεσης, ...
  • Περιβαλλοντική και ενεργειακή συμπεριφορά πλοίων ελληνικής ακτοπλοΐας, τεχνοοικονομική αξιολόγηση προτάσεων και βελτίωση 

   Λάρδας, Ιωάννης; Κουσαθανάς, Αθανάσιος-Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-22)
   Στην παραπάνω εργασία θα πάρουμε γνώσεις σχετικά με το θέμα της ελληνικής ναυτιλίας και πως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια καθώς και το πόσο σημαντική είναι για την οικονομία της χώρας. Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ...
  • Πράσινη ναυτιλία εν πλω: αποδοχή, διάχυση & υιοθέτηση του ΥΦΑ & του ηλεκτρισμού ως εναλλακτικά καύσιμα στην Ελλάδα 

   Σιδερή, Όλγα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Σήμερα, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων θεωρείται βασικός τομέας βιώσιμης τεχνολογικής ανάπτυξης στις θαλάσσιες μεταφορές. Υπάρχει συνεχής διαδικασία στον ΙΜΟ, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλους ...
  • Πρακτόρευση επιβατηγών πλοίων 

   Πολίτη, Ευτυχία-Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-28)
   Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην επιβατηγό ναυτιλία. Έγινε μια διερεύνηση του θέματος σχετικά με την ιστορία των πλοίων και προσεγγίστηκε το πως και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα επιβατηγά πλοία. Η επιβατηγός ναυτιλία ...
  • Πώς επηρέασε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 την ελληνική ναυτιλία 

   Καημένου, Γεωργία; Κορώνη, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-09)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την Ελληνική Ναυτιλία και την επίδραση που έχει η σημερινή παγκόσμια και ελληνική οικονομική κρίση . Η ναυτιλία αποτελεί έναν κλάδο όπου οι συνθήκες και οι καταστάσεις μεταβάλλονται ...
  • Σύγχρονες τάσεις στην χρήση ευρυζωνικών τεχνολογιών μετάδοσης στην ναυτιλία 

   Κουνατίδης, Ευστράτιος; Βλάχος, Σάββας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-12)
   Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε μία λεπτομερή ανάλυση του τρόπου ανάπτυξης και εφαρμογής των βασικότερων ευρυζωνικών και δορυφορικών συστημάτων στη Ναυτιλία. Το βασικότερο κίνητρο της εξέλιξης τους είναι η ενίσχυση της ...
  • Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στόλου πλοίων μέσω GPS 

   Δημητρακόπουλος, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-18)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με το χώρο της ναυτιλίαςκαι τη περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στόλου πλοίων μέσω GPS (fleetmanagement). Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται από διάφορες ναυτιλιακές ...
  • Σύστημα εκπομπής αέριων ρύπων στη Ναυτιλία 

   Παπαζήσης, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-11)
   Ο τομέας της ναυτιλίας αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες και καθοριστικές παραμέτρους ανάπτυξης και διάδοσης του εμπορίου σε διεθνές επίπεδο και αυτό έχει σαν συνέπεια να επιφέρει σημαντικές επιδράσεις στην οικονομική ...
  • Συμβολή των ρυθμιστών στροφών κινητήρων στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων 

   Ξεροτάγαρος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Διανύουνε μια εποχή, όπου η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κυρίαρχο αντικείμενο της επιστημονικής και όχι μόνο κοινότητας. Από το κομμάτι αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει και ο τομέας της ...
  • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου στη σύγχρονη ναυτιλία 

   Βασιλείου, Νικόλαος; Βασιλείου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-23)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάμε τη λειτουργία και τη χρήση αναλογικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στη ναυτιλία. Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Αρχικά, κάνουμε μία αναδρομή στην ιστορία και την εξέλιξη ...
  • Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στην ναυτιλία 

   Πιερράκου, Ευσαΐα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"