Now showing items 41-60 of 144

  • Δημιουργία Sonar με Arduino και κατασκευή του περιβάλλοντος απεικόνισης 

   Ξυναριανός, Πλούταρχος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την δημιουργία κυκλώματος Σόναρ (ηχοεντοπιστικό σύστημα ανίχνευσης αντικειμένων) με τον μικροελεγκτή μονής πλακέτας ArduinoMega 2560 και την ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος απεικόνισης ...
  • Δημιουργία ενός web server με Arduino για τον έλεγχο μέσω ιστοσελίδας 

   Φουντουκίδης, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-06)
   Σκοπός της πτυχιακής είναι ο έλεγχος και η διαχείριση δεδομένων μέσω μιας ιστοσελίδας με την οποία θα διευκολύνεται ο χρήστης χωρίς την ανάγκη να παρευρίσκεται ο ίδιος στον χώρο. Η ιστοσελίδα θα μας επιτρέπει τον απομακρυσμένο ...
  • Διαδικτυακή παρακολούθηση μετρήσεων με χρήση arduino 

   Παγώνη, Χριστινα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-20)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην δημιουργία ενός συστήματος διαδικτυακής παρακολούθησης μετρήσεων με τη χρήση Arduino. Συγκεκριμένα, το arduino uno θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον αισθητήρα θερμοκρασίας ...
  • Διδακτικές προσεγγίσεις της ρομποτικής στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση Arduino 

   Ρωμανός, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-01)
   Στην παρούσα Διπλωματική εργασία Παρουσιάζεται η διδασκαλεία του μαθήματος της ρομποτικής στους μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης του ενιαίου δημοτικού σχολείου. Αναλύονται οι στόχοι και οι προκλήσεις αυτού του καινοτόμου ...
  • Διερεύνηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arduino για κατασκευή επίγειου radar 

   Λάγαρης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-09)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας καθίσταται η διερεύνηση και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Arduino για την δημιουργία και κατασκευή ενός επίγειου radar. Στη διαδικασία δημιουργίας και ...
  • Έλεγχος έξυπνου αυτοκινήτου από smart phone μέσω δικτύου GSM και καταγραφή των συμβάντων σε real-time database 

   Μαυρουδής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-05)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη συστήματος για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών ενός αυτοκινήτου από ένα smart phone. Ένα από τα θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα συστήματα απομακρυσμένου ...
  • Έλεγχος λειτουργιών αυτόνομου οχήματος από θύρα Ethernet του μC 

   Ζούζιας, Ευάγγελος; Σαρασουάτι - Δαλιάνης, Χάρης; Παχής, Σωτήρης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Έλεγχος μαριονέτας με φυσική αλληλεπίδραση χρήστη 

   Αργυρίου, Εμμανουήλ (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-06)
  • Έλεγχος ρομποτικού oχήματος με Arduino Uno 

   Μπέλεσης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία βασίζεται στο Arduino Uno κι ασχολείται με την κατασκευή ρομποτικού οχήματος που να κινείται μόνο του στο χώρο, να ελέγχεται η κίνησή του με την τεχνολογία Bluetooth μέσω android εφαρμογής, να ...
  • " Έλεγχος ρομποτικού βραχίονα με χρήση JOYSTICK, αντιγραφή και αυτόματη αναπαραγωγή της κίνησης " 

   Πεννίνξ, Αλέξανδρος; Παπαδημητρόπουλος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζουμε την έρευνα και την υλοποίηση της κατασκευής και του προγραμματισμού ενός ρομποτικού βραχίονα έξι βαθμών ελευθερίας. Τα σενάρια , τα οποία θα υλοποιεί το ρομποτικό σύστημα του ...
  • Έλεγχος χώρου μέσο δικτύου GSM 

   Νικολαΐδης, Μάρκος; Πάρπας, Μάριος; Κονδύλης, Στέλιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-11)
  • Έξυπνα συστήματα και οικιακοί αυτοματισμοί με την βοήθεια arduino 

   Κυρίτσης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-13)
   Τα έξυπνα συστήματα μπορούν να ελέγχουν εκτός από τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οικιακές συσκευές και συσκευές πολυμέσων (multimedia), δημιουργώντας ένα ενοποιημένο σύστημα. Στις τελευταίες εντάσσονται ...
  • Έξυπνες εφαρμογές σε σύγχρονο αγροτόσπιτο 

   Γαβριήλ, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Η εργασία αποτελείται από 9 κεφάλαια: • Στο πρώτο υπάρχει μια εισαγωγή, που ασχολείται διεξοδικά με τις έννοιες της διπλωματικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και των συνώνυμων και συναφών με τον τίτλο εννοιών. • Στο ...
  • Έξυπνη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου 

   Αργυριάδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Γεγονός είναι ότι σε καθημερινή βάση λίγο πολύ σε όλο τον κόσμο όλοι μας έχουμε ταλαιπωρηθεί από την κίνηση που επικρατεί στους δρόμους. Αυτό συνήθως οφείλεται στον αυξημένο όγκο αυτοκινήτων και μέσων μαζικής μεταφοράς ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μαρίνα, Αρντίτ; Μπικίκου, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-21)
   Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας δημιουργήθηκε μια εφαρμογή Android για τη διαχείριση ενός έξυπνου σπιτιού που ελέγχεται από ένα μικροεπεξεργαστή Arduino. Για το έξυπνο σπίτι, υλοποιήθηκε μία πλακέτα Arduino η οποία ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Αρκουλής, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός «Έξυπνου σπιτιού». Ο κύριος σκοπός της είναι η περιγραφή της εγκατάστασης και του τρόπου λειτουργίας ενός συστήματος για την εξ αποστάσεως διαχείριση ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μάρκελλος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες αυτοματισμού σε ένα σπίτι, έτσι ώστε να ελέγχονται η θερμοκρασία η υγρασία η ποιότητα του αέρα και ο φωτισμός έκτακτης ...
  • Έξυπνο σπίτι ενεργειακά αυτόνομο με τη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος 

   Τσικριτσής, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-27)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός αυτόνομου ενεργειακά έξυπνου σπιτιού χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο με την χρήση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος. Αρχικά γίνεται παρουσίαση ενός ...
  • Έξυπνο σπίτι και ασύρματη επικοινωνία 

   Νικολάκη, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Στην παρούσα πτυχιακή παρουσιάζεται η εφαρμογή ενός δικτύου για Έξυπνο Σπίτι (Smart Home). Τα έξυπνα συστήματα (Smart Systems) μπορούν και ελέγχουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καθώς και συσκευές μέσω ενός ενοποιημένου ...
  • Έξυπνο σπίτι με τη βοήθεια φωνητικών οδηγιών σε κινητή συσκευή IOS 

   Παπαγεωργίου, Άγγελος-Σπυρίδων; Ντιβιντάρι, Ορέστης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-29)
   Η ιδέα πίσω από αυτό το project δημιουργήθηκε από το συνεχόμενο κύμα αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται στο σπίτι μας για να διευκολύνουν την ζωή μας. Έτσι σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε ότι είχαμε μάθει για τα ηλεκτρονικά μέσα ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"