Now showing items 46-65 of 144

  • Έλεγχος έξυπνου αυτοκινήτου από smart phone μέσω δικτύου GSM και καταγραφή των συμβάντων σε real-time database 

   Μαυρουδής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-05)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη συστήματος για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών ενός αυτοκινήτου από ένα smart phone. Ένα από τα θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα συστήματα απομακρυσμένου ...
  • Έλεγχος λειτουργιών αυτόνομου οχήματος από θύρα Ethernet του μC 

   Ζούζιας, Ευάγγελος; Σαρασουάτι - Δαλιάνης, Χάρης; Παχής, Σωτήρης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Έλεγχος μαριονέτας με φυσική αλληλεπίδραση χρήστη 

   Αργυρίου, Εμμανουήλ (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-06)
  • Έλεγχος ρομποτικού oχήματος με Arduino Uno 

   Μπέλεσης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία βασίζεται στο Arduino Uno κι ασχολείται με την κατασκευή ρομποτικού οχήματος που να κινείται μόνο του στο χώρο, να ελέγχεται η κίνησή του με την τεχνολογία Bluetooth μέσω android εφαρμογής, να ...
  • " Έλεγχος ρομποτικού βραχίονα με χρήση JOYSTICK, αντιγραφή και αυτόματη αναπαραγωγή της κίνησης " 

   Πεννίνξ, Αλέξανδρος; Παπαδημητρόπουλος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζουμε την έρευνα και την υλοποίηση της κατασκευής και του προγραμματισμού ενός ρομποτικού βραχίονα έξι βαθμών ελευθερίας. Τα σενάρια , τα οποία θα υλοποιεί το ρομποτικό σύστημα του ...
  • Έλεγχος χώρου μέσο δικτύου GSM 

   Νικολαΐδης, Μάρκος; Πάρπας, Μάριος; Κονδύλης, Στέλιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-11)
  • Έξυπνα συστήματα και οικιακοί αυτοματισμοί με την βοήθεια arduino 

   Κυρίτσης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-13)
   Τα έξυπνα συστήματα μπορούν να ελέγχουν εκτός από τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οικιακές συσκευές και συσκευές πολυμέσων (multimedia), δημιουργώντας ένα ενοποιημένο σύστημα. Στις τελευταίες εντάσσονται ...
  • Έξυπνες εφαρμογές σε σύγχρονο αγροτόσπιτο 

   Γαβριήλ, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Η εργασία αποτελείται από 9 κεφάλαια: • Στο πρώτο υπάρχει μια εισαγωγή, που ασχολείται διεξοδικά με τις έννοιες της διπλωματικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και των συνώνυμων και συναφών με τον τίτλο εννοιών. • Στο ...
  • Έξυπνη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου 

   Αργυριάδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Γεγονός είναι ότι σε καθημερινή βάση λίγο πολύ σε όλο τον κόσμο όλοι μας έχουμε ταλαιπωρηθεί από την κίνηση που επικρατεί στους δρόμους. Αυτό συνήθως οφείλεται στον αυξημένο όγκο αυτοκινήτων και μέσων μαζικής μεταφοράς ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μαρίνα, Αρντίτ; Μπικίκου, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-21)
   Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας δημιουργήθηκε μια εφαρμογή Android για τη διαχείριση ενός έξυπνου σπιτιού που ελέγχεται από ένα μικροεπεξεργαστή Arduino. Για το έξυπνο σπίτι, υλοποιήθηκε μία πλακέτα Arduino η οποία ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Αρκουλής, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός «Έξυπνου σπιτιού». Ο κύριος σκοπός της είναι η περιγραφή της εγκατάστασης και του τρόπου λειτουργίας ενός συστήματος για την εξ αποστάσεως διαχείριση ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μάρκελλος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες αυτοματισμού σε ένα σπίτι, έτσι ώστε να ελέγχονται η θερμοκρασία η υγρασία η ποιότητα του αέρα και ο φωτισμός έκτακτης ...
  • Έξυπνο σπίτι ενεργειακά αυτόνομο με τη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος 

   Τσικριτσής, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-27)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός αυτόνομου ενεργειακά έξυπνου σπιτιού χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο με την χρήση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος. Αρχικά γίνεται παρουσίαση ενός ...
  • Έξυπνο σπίτι και ασύρματη επικοινωνία 

   Νικολάκη, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Στην παρούσα πτυχιακή παρουσιάζεται η εφαρμογή ενός δικτύου για Έξυπνο Σπίτι (Smart Home). Τα έξυπνα συστήματα (Smart Systems) μπορούν και ελέγχουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καθώς και συσκευές μέσω ενός ενοποιημένου ...
  • Έξυπνο σπίτι με τη βοήθεια φωνητικών οδηγιών σε κινητή συσκευή IOS 

   Παπαγεωργίου, Άγγελος-Σπυρίδων; Ντιβιντάρι, Ορέστης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-29)
   Η ιδέα πίσω από αυτό το project δημιουργήθηκε από το συνεχόμενο κύμα αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται στο σπίτι μας για να διευκολύνουν την ζωή μας. Έτσι σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε ότι είχαμε μάθει για τα ηλεκτρονικά μέσα ...
  • Εισήγηση για δημιουργία ασύρματου συστήματος με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση από πτώση ανθρώπου στη θάλασσα από σκάφος 

   Θεοδωράτος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Η παρούσα ερευνητική πρόταση έχει σκοπό να κάνει ένα πρώτο βήμα και να ερευνήσει αν υπάρχουν θεμέλια για την υλοποίηση μια ασύρματης ειδοποίησης από την πτώση του ανθρώπου από σκάφος, θέλοντας να συμβάλει επικουρικά στο ...
  • Εκπαιδευτική ρομποτική πλατφόρμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

   Παντελαίος, Μιλτιάδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Η παρούσα πρόταση πτυχιακής εργασίας αφορά την σχεδίαση και κατασκευή μιας εκπαιδευτικής ρομποτικής πλατφόρμας για χρήση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ρομποτική πλατφόρμα σχεδιάστηκε με γνώμονα: • το ...
  • Ελεγχος ισορροπίας σφαίρας μέσω εφαρμογής android με χρήση δυο εσωτερικών κινητήρων 

   Βόρδος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο έλεγχος ισορροπίας της ρομποτικής σφαίρας. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με εσωτερική μηχανολογική κατασκευή, ώστε να πραγματώνεται η κίνηση της σφαίρας σε συνάρτηση με την ...
  • Ενδύματα προσωπικής προστασίας με χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων 

   Κοζατσόκ, Ολέσια; Σταυροπούλου, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
   Εξειδικευμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα, τοποθετημένα σε ενδύματα ειδικής χρήσης, παρέχουν πληροφορίες για το περιβάλλον και την κατάσταση της σωματικής υγείας του ενδεδυμένου, με αυτά, χρήστη. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ...
  • Εξυπνο σύστημα ελέγχου πρόσβασης 

   Ατλαμάζογλου, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-13)
   The theme of the diploma thesis is the construction of an intelligent access control system for an internal or external gateway based on the Arduino IDE (Intergrated Development Environment) platform and the Arduino Uno ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"