Now showing items 21-40 of 56

  • Δημιουργία συστήματος, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων από δίκτυο αισθητήρων 

   Γρίβας, Χαράλαμπος; Βαλσάμης-Φαγάς, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-10)
   Η παρούσα πτυχιακή έχει σκοπό την ανάπτυξη web περιβάλλοντος για την απεικόνιση δεδομένων δικτύου αισθητήρων. Τα δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Κατόπιν θα ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Τριανταφύλλου, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-11)
   "Internet of things" "Κομβική θέση στην επενδυτική ατζέντα των εταιρειών, σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκτά σταδιακά το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρει. Το 48% των εταιρειών, ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Αργυρίου, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Σκοπός της πτυχιακής είναι να κάνει μια εισαγωγή στο σχετικά νέο πεδίο του τεχνολογικού κόσμου που ονομάζεται Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το οποίο θεωρείται από πολλούς το επόμενο βήμα εξέλιξης του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων σε επιχειρήσεις εστίασης 

   Λεμονής, Ιωάννης; Σιδηρόπουλος, Διογένης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-13)
   Ανάλυση πάνω στα οφέλη που έχει η χρήση του διαδίκτυο των πραγμάτων σε μια επιχείρηση εστίασης καθώς και τρόπους μετατροπής της σε έξυπνη.
  • Έξυπνο σπίτι με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

   Βλαστός, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
   Με στόχο την άνεση και την ασφάλεια του χρήστη το έξυπνο σπίτι γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο. Όλο και περισσότερες συσκευές συνδέονται πλέον στον ίντερνετ κάνοντας την εύχρηστη διαχείρισή τους, χωρίς ένα αυτοματοποιημένο ...
  • Έξυπνος καθρέφτης με χρήση Raspberry Pi 

   Κατσιρούμπα, Ηλέκτρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έξυπνου καθρέφτη με χρήση Raspberry Pi. Όλες οι προκλήσεις που προκύπτουν, από την επιλογή των καταλληλότερων υλικών μέχρι τα χαρακτηριστικά του ...
  • Ενσωματωμένα συστήματα 

   Κωστοπούλου, Αγορίτσα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-13)
   Σκοπός της Εργασίας είναι να κατανοήσουν οι αναγνώστες τον ορισμό του ενσωματωμένου συστήματος. Σημαντικό, επίσης, είναι να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα στη σχεδίαση συστημάτων ...
  • Επικοινωνία πάνω από το διαδίκτυο των πραγμάτων με χρήση διεπαφών τύπου REST περίπτωση χρήσης: παρακολούθηση δεδομένων αισθητήρων σε περιβάλλον νεφοϋπολογισμού 

   Πολυχρονάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
   Ο τομέας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ), αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους πιο ανερχόμενους τομείς της σύγχρονης εποχής. Αυτό συμβαίνει διότι αποτελεί τη συμβολή πολλών συστατικών, όπως το λογισμικό (π.χ. εφαρμογές), ...
  • Εφαρμογές έξυπνου φωτισμού σε τοπικό δίκτυο και προσαρμόσιμη λειτουργικότητα, βασισμένου σε τεχνολογία Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων για τους τοπικούς κόμβους και μικρού εύρους ζώνης – μεγάλης εμβέλειας για απομακρυσμένο έλεγχο 

   Κοντράρος, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη και η αξιολόγηση τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές έξυπνου φωτισμού με στόχο την υλοποίηση πειραματικής πλατφόρμας χαμηλού κόστους και ανοικτού ...
  • Εφαρμογές ΙΟΤ στην κατοικία και την βιομηχανία 

   Παναγόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-09)
   Θα γίνει ανάλυση έξυπνων σπιτιών και έξυπνων εργοστασίων στο θεωρητικό μέρος και στο πρακτικό μέρος πραγματοποιείται μία εφαρμογή smart home που θα λειτουργεί με wifi και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μέσω εικονικού server ...
  • Εφαρμογή IoT με χρήση raspberry pi 

   Παπαδόπουλος, Σωτήριος; Μπράνκοβ, Νικολάι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-11)
   Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι αφενός η ολοκλήρωσή της, ως υποχρέωσή μας για την διεκδίκηση του τίτλου σπουδών, αφετέρου δε, η παρουσίαση ταυτοχρόνως μιας ολοκληρωμένης λύσης που συνδυάζει software και hardware, η οποία ...
  • Η αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον στην εποχή του ίντερνετ των πραγμάτων 

   Καζάνης, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-02)
   Το ίντερνετ των πραγμάτων (ΙοΤ) είναι μια νέα, σταδιακά αναπτυσσόμενη, μορφή τεχνολογίας, όπου έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Πλέον με τη χρήση του IoT, συσκευές καλούνται να διεκπεραιώσουν εφαρμογές ...
  • Η επίδραση των smartphones στην παγκόσμια οικονομία 

   Αλεύροντας, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
   Ξεκινώντας από το Διαδίκτυο και την εξέλιξή του, που είναι ο σημαντικότερος λίθος για την ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ συσκευών αλλά και ανθρώπων, βλέπουμε το πώς επηρέασε και το χώρο του εμπορίου και των αγορών. Το διαδίκτυο ...
  • Η τεχνολογία του Internet of Things (IOT) στην υπηρεσία της ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων 

   Ζαχαράκης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-13)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αναφερόμαστε στη σημασία της ενεργειακής διαχείρισης και απόδοσης των κτιρίων, στις πρακτικές και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή της, ενώ θα αναπτυχτεί και η τεχνολογία ...
  • Ηλεκτρονικές τεχνολογίες για συστήματα έξυπνων σπιτιών 

   Βιλαντώνης, Θωμάς; Τουμπακάρης, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-02)
   Η τεχνολογία έξυπνου σπιτιού χρησιμοποιεί συσκευές συνδεδεμένες στο “Διαδίκτυο των Πραγμάτων” για την αυτοματοποίηση και την παρακολούθηση συστημάτων στο σπίτι. Επίσης, επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν και να παρακολουθούν ...
  • Καταμέτρηση και ανάλυση κυκλοφορίας με raspberry Pi και κάμερα στο internet of things 

   Γαλανάκης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη αλγορίθμων - μοντέλων σε Matlab και Simulink αλλά και σε κώδικα Python και την εφαρμογή αυτών στην συσκευή Raspberry Pi 3 για την πολλαπλή ανάλυση και ανίχνευση ...
  • Κατασκευή μετεωρολογικού σταθμού 

   Λούκος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-18)
   Σκοπός της συγκεκριμένης κατασκευής είναι να μετράει και να καταγράφει τα καιρικά φαινόμενα του μικροκλίματος. Με την βοήθεια των αισθητήριων μετράει την θερμοκρασία, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, φωτεινότητα και ταχύτητα ...
  • Μ2Μ επικοινωνίες σε πλοία 

   Τάκαρη, Αγγελική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-05)
   Η ναυτιλία έχει προσκολληθεί στενά στις παραδοσιακές της ρίζες μέχρι την τελευταία δεκαετία. Προηγουμένως, η τεχνολογία θεωρήθηκε συχνά κάπως ως υποχρέωση αντί για περιουσιακό στοιχείο. Το σενάριο εξελίσσεται σταδιακά αυτές ...
  • Μεγάλα δεδομένα και επιστήμη 

   Φούνας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09-04)
   Ανάλυση και εργαλεία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, τα μεγάλα δεδομένα κατά την εφαρμογή τους σε προηγμένες χώρες σε όλο το κόσμο και σημαντική εξέλιξη τους σε διάφορους τομείς της επιστήμης.
  • Μελέτη αυτοματισμών και επεξεργασία αυτών σε ένα έξυπνο σπίτι 

   Παράλαιμος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09)
   Η πτυχιακή αυτή εργασία θα έχει κύριο θέμα τους αυτοματισμούς ενός έξυπνου σπιτιού. Αρχικά, θα γίνει αναφορά στους όρους ''Internet of Things'' και ''Smart Home''. Θα ακολουθήσει ανάλυση των αυτοματισμών που μπορεί να ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"