Now showing items 10-23 of 23

  • Εγχειρίδιο εκμάθησης Java Database Connectivity (JDBC) και υλοποίηση ενός console application 

   Τσιαπάρας, Ζαχαρίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την μελέτη της τεχνολογίας JDBC (Java Data base Connectivity) και της εφαρμογής της στην δημιουργία μιας εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων. Η εφαρμογή περιλαμβάνει την ανάγνωση, διαγραφή και ...
  • Εργαλεία και τεχνολογίες επιχειρησιακής νοημοσύνης 

   Βότσης, Λάμπρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις τεχνολογίες και τα εργαλεία ενός κυρίαρχου τομέα στην διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, την Επιχειρησιακή Νοημοσύνη. Ο τομέας της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης αποτελεί τομή διαφόρων ...
  • Εφαρμόγη android για διαιτητές καλαθοσφαίρισης 

   Φυγετάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας εφαρμογής σε προγραμματιστικό περιβάλλον android. Σε αυτό το πεδίο έχουν αναπτυχθεί αρκετοί αλγόριθμοι, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία καθώς ...
  • Ηγεσία με την επομένη γενιά βασικών δεικτών απόδοσης 

   Μοτάκης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-08)
   Στη σύγχρονη εποχή όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, όπως βιομηχανίες, αλλά και εταιρείες παροχής υπηρεσιών οδηγούνται στη μέτρηση των επιδόσεων και της βιωσιμότητάς τους με τη βοήθεια μετρητικών στοιχείων, KPI’S (βασικοί ...
  • Μεγάλα δεδομένα και επιστήμη 

   Φούνας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09-04)
   Ανάλυση και εργαλεία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, τα μεγάλα δεδομένα κατά την εφαρμογή τους σε προηγμένες χώρες σε όλο το κόσμο και σημαντική εξέλιξη τους σε διάφορους τομείς της επιστήμης.
  • Μελέτη λογισμικού εξόρυξης δεδομένων Weka - Θεωρητική προσέγγιση 

   Ιακωβάκης, Ευθύμιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια περιγραφής της διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων και συγκεκριμένα του προγράμματος weka. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων (data mining), ...
  • Στατιστική επεξεργασία ενεργιακών μεγεθών 

   Βασιλάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-20)
   Στην παρούσα εργασία αναλύεται η δημιουργία μιας εφαρμογής συλλογής ενεργειακών μεγεθών, μέσω του πρωτόκολλου Modbus TCP/IP. Τα συλλεγόμενα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων. Το σύστημα μπορεί να προβεί σε παρουσίαση ...
  • Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) δυναμικής ιστοσελίδας σε PHP και βάσης δεδομένων σε MySQL 

   Βουδούρης, Εμμανουήλ (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός Δυναμικού ιστοτόπου (dynamic website) που θα περιέχει τη Βάση Δεδομένων και το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου το οποίο θα αποτελείται από ένα σύνολο δυναμικών ...
  • Σύστημα διαχείρισης ραντεβού (Php-Html-Βάση Δεδομένων) 

   Γλετζάκος, Δήμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-05)
   Η πτυχιακή εργασία θα πραγματεύεται την κατασκευή της ιστοσελίδας, η οποία θα υποστηρίζει ένα σύστημα διαχείρισης ραντεβού με χρήση PHP-HTML Βάση Δεδομένων. Οι ενδιαφερόμενοι του ιστότοπου, είτε πελάτες είτε ιατροί, ...
  • Συσκευές αναγνώρισης συμπεριφοράς ζώων και η αξιοποίηση της μηχανικής μάθησης 

   Γιαννακοπούλου, Γεωργία; Τζανάκου, Ελένη - Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-06)
   Η μηχανική μάθηση έχει κάνει την εμφάνιση της με τεχνολογίες μεγάλου όγκου δεδομένων και υπολογιστές υψηλής απόδοσης, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την εντατική μελέτη δεδομένων στον τομέα των διεπιστημονικών τεχνολογιών. ...
  • Συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας 

   Κώστογλου, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-28)
   Η διπλωματική αυτή εξετάζει το γνωστικό αντικείμενο της επιχειρησιακής ευφυίας (business intelligence), την λειτουργικότητα της σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, την συσχέτιση της με την στρατηγική και διοίκηση μιας ...
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής πελατολογίου με χρήση τοπικής βάσης δεδομένων 

   Νικόλας, Αριστοτέλης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
   Ο στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός πελατολογίου σε μια τοπική βάση δεδομένων (χωρίς τη προϋπόθεση σύνδεσης στο διαδίκτυο) και ο εύκολος τρόπος διαχείρισης των εγγραφών του. Για τη δημιουργία αυτού του ...
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αποθήκης και χρήση του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL και των γλωσσών HTML και PHP 

   Μπάρδη, Αλεξάνδρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-12)
   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για της διαχείριση της αποθήκης ενός εργοστασίου εμπορίας ξυλείας. Η βάση δεδομένων της εφαρμογής βασίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης ...
  • Ψηφιακή βιβλιοθήκη του εργαστηρίου ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρικών μετρήσεων 

   Ρώτας-Κονδύλης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-13)
   Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η ψηφιοποίηση των παλαιότερων πτυχιακών εργασιών που υπήρχαν στο εργαστήριο Ηλέκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μετρήσεων καθώς και η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"