Now showing items 28-47 of 99

  • Βιομηχανική ρομποτική 

   Καρράς, Παναγιώτης - Άγις (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-07)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της Βιομηχανικής Ρομποτικής. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της Βιομηχανικής Ρομποτικής, αρχίζοντας από τα ρομπότ της αρχαιότητας και την ιστορία της ...
  • Δημιουργία Android εφαρμογής οδηγού πόλης για σπουδαστές για smartphones 

   Καγιάννης, Πασχάλης; Σκιαδιώτη, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμνο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν το λογισμικό Android της Google. Η επιλογή του θέματος αυτού έγινε λόγω της ραγδαιάς ανάπτυξης της αγοράς ...
  • Δημιουργία ενός web server με Arduino για τον έλεγχο μέσω ιστοσελίδας 

   Φουντουκίδης, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-06)
   Σκοπός της πτυχιακής είναι ο έλεγχος και η διαχείριση δεδομένων μέσω μιας ιστοσελίδας με την οποία θα διευκολύνεται ο χρήστης χωρίς την ανάγκη να παρευρίσκεται ο ίδιος στον χώρο. Η ιστοσελίδα θα μας επιτρέπει τον απομακρυσμένο ...
  • Δημιουργία συσκευής υποστήριξης τρισδιάστατης προβολής 

   Μηλιώνη, Ουρανία; Γκιόκα, Ερίσα-Αρτεμισία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-23)
   Η εργασία αυτή έχει σκοπό να περιγράψει την κατασκευή συσκευής τρισδιάστατης προβολής και να τεκμηριώσει την λειτουργία της. Αποτελείται από 5 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή σε μεθόδους προβολής. ...
  • Διδακτική της πληροφορικής 

   Κοκκινάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Στην παρούσα πτυχιακή έγινε μια προσπάθεια περιγραφής του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, όσον αφορά στη διδασκαλία της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, αυτή η πτυχιακή αποτελείται από τρείς θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ...
  • Διδακτική του προγραμματισμού: μια μελέτη περίπτωσης με χρήση του App Inventor 

   Παπουτσόγλου, Ευστράτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-22)
   Στην εποχή μας η παρουσία της τεχνολογίας, και ιδιαίτερα με τη μορφή των έξυπνων συσκευών, σε κάθε πτυχή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων θεωρείται πλέον κάτι περισσότερο ίσως από δεδομένη. Ο άνθρωπος, το πιο προσαρμοστικό ...
  • Διεξαγωγή πειραμάτων κάμψης σε δοκίμια προσθετικών κατεργασιών 

   Κοτσανάς, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-15)
   Στην παρούσα εργασία σκοπός είναι η ανάλυση των μηχανικών ιδιοτήτων πολυμερών δοκιμίων, τα οποία υποβλήθηκαν σε τάση κάμψης μεταβάλλοντας ορισμένες τιμές παραμέτρων κατά τη διαδικασία κατασκευής τους. Η δημιουργία των ...
  • Διερεύνηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arduino για κατασκευή επίγειου radar 

   Λάγαρης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-09)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας καθίσταται η διερεύνηση και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Arduino για την δημιουργία και κατασκευή ενός επίγειου radar. Στη διαδικασία δημιουργίας και ...
  • Έλεγχος ηλεκτρομηχανικών διατάξεων με το σύστημα Raspberry Pi 

   Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος; Σαγώνας, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-16)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση συστημάτων ελέγχου κινητήρων συνεχούς τάσης με χρήση του μικροϋπολογιστικού συστήματος Raspberry Pi. Η εργασία θα περιλαμβάνει μια περιγραφή του συστήματος Raspberry Pi και ...
  • Έξυπνη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου 

   Αργυριάδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Γεγονός είναι ότι σε καθημερινή βάση λίγο πολύ σε όλο τον κόσμο όλοι μας έχουμε ταλαιπωρηθεί από την κίνηση που επικρατεί στους δρόμους. Αυτό συνήθως οφείλεται στον αυξημένο όγκο αυτοκινήτων και μέσων μαζικής μεταφοράς ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μαρίνα, Αρντίτ; Μπικίκου, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-21)
   Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας δημιουργήθηκε μια εφαρμογή Android για τη διαχείριση ενός έξυπνου σπιτιού που ελέγχεται από ένα μικροεπεξεργαστή Arduino. Για το έξυπνο σπίτι, υλοποιήθηκε μία πλακέτα Arduino η οποία ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μάρκελλος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες αυτοματισμού σε ένα σπίτι, έτσι ώστε να ελέγχονται η θερμοκρασία η υγρασία η ποιότητα του αέρα και ο φωτισμός έκτακτης ...
  • Έξυπνο σπίτι ενεργειακά αυτόνομο με τη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος 

   Τσικριτσής, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-27)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός αυτόνομου ενεργειακά έξυπνου σπιτιού χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο με την χρήση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος. Αρχικά γίνεται παρουσίαση ενός ...
  • Έξυπνο σπίτι με τη βοήθεια φωνητικών οδηγιών σε κινητή συσκευή IOS 

   Παπαγεωργίου, Άγγελος-Σπυρίδων; Ντιβιντάρι, Ορέστης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-29)
   Η ιδέα πίσω από αυτό το project δημιουργήθηκε από το συνεχόμενο κύμα αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται στο σπίτι μας για να διευκολύνουν την ζωή μας. Έτσι σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε ότι είχαμε μάθει για τα ηλεκτρονικά μέσα ...
  • Εισήγηση για δημιουργία ασύρματου συστήματος με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση από πτώση ανθρώπου στη θάλασσα από σκάφος 

   Θεοδωράτος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Η παρούσα ερευνητική πρόταση έχει σκοπό να κάνει ένα πρώτο βήμα και να ερευνήσει αν υπάρχουν θεμέλια για την υλοποίηση μια ασύρματης ειδοποίησης από την πτώση του ανθρώπου από σκάφος, θέλοντας να συμβάλει επικουρικά στο ...
  • Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

   Μανιάτης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-03)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εκμάθηση του λογισμικού πακέτου LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων πολλαπλής επιλογής και ερωταπαντήσεων ΣωστούΛάθους. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η παρουσίαση μιας άμεσης και ...
  • Ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα 

   Αγγελούδης, Γεώργιος; Καρούνιας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη, τη σχεδίαση καθώς και τη χρήση των ενσωματωμένων υπολογιστικών συστημάτων. Παρουσιάσαμε κάποια παραδείγματα ενσωματωμένης υπολογιστικής, που συναντάμε στην καθημερινότητα ...
  • Εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων από πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης 

   Νικολόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-21)
   Την τελευταία δεκαετία η ραγδαία αύξηση των επιδόσεων των υπολογιστικών συστημάτων, αλλά και η διάδοση του διαδικτύου έφεραν την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε και αξιοποιούμε τα δεδομένα. Εκμεταλλευόμενοι ...
  • Επεξεργασία εικόνας και αναγνώριση προτύπων με το raspberry pi 

   Παπαδάκος, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η επεξεργασία εικόνας και η αναγνώριση προτύπων είναι δυο επιστημονικοί κλάδοι, οι οποίοι έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται στο κομμάτι της μετάδοσης εικόνων στη ...
  • Επεξεργασία εικόνας με Visual Studio 

   Βιντράσκο, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-02)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει στόχο να κάνει κατανοητή την έννοια και τη λειτουργία του περιβάλλοντος προγραμματισμού Visual Studio και της βιβλιοθήκης OpenCV στον κλάδο της επεξεργασίας εικόνας. Αρχικά, παρουσιάζεται ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"