Now showing items 10-29 of 69

  • Δήμος Σαρωνικού 

   Ζεκάκος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01)
   Στην παρούσα εργασία, στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μία γνωριμία με το Δήμο Σαρωνικού. Αναλύονται και παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τη διοίκηση, τις υπηρεσίες και το νομικό πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού ...
  • Δημόσιες δαπάνες και κοινωνική ασφάλιση 

   Ιωακειμίδης, Σωτήριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-30)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι δημόσιες δαπάνες καθώς και η σχέση τους με την κοινωνική ασφάλιση. Μέσα από την ανάλυση, ο αναγνώστης μπορεί να εκφέρει μια άποψη για το πώς κατανέμονται οι ...
  • Διοίκηση και δομή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υγείας στην Ελλάδα: Ένα μοντέλο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

   Κρίνα, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-02)
   Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο απόκτησης μεταπτυχιακού διπλώματος στη διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας. Επικεντρώνεται στην μελέτη των διοικητικών χαρακτηριστικών και της δομής των ιδιωτικών και δημόσιων ...
  • Εξέλιξη του δήμου Κεφαλλονιάς 

   Βανδώρος, Γεράσιμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την ανάδειξη των αναγκαίων πληροφοριών που αφορούν και περιγράφουν, την εξέλιξη του Δήμου Κεφαλλονιάς με τη χρήση δημοσιευμένων στοιχείων, ισολογισμών, του επιχειρησιακού προγράμματος, ...
  • Επιχειρησιακός προγραμματισμός στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση του Δήμου Αχαρνών 

   Τριάντης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-27)
   Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της τοπικής ανάπτυξης και του τοπικού προγραμματισμού, έχει καλλιεργηθεί αρκετά στην Ελλάδα. Ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο είναι τα επιχειρησιακά προγράμματα που χρησιμοποιούνται ...
  • Εργασιακή ικανοποίηση στις ΔΕΚΟ 

   Αθανασάκος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-21)
   Τις τελευταίες δεκαετίες οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί σε πολλά επίπεδα με αποτέλεσμα τη μείωση της εργασιακής ικανοποίησης. Σε πολλές επιχειρήσεις επικρατεί εργασιακή ανασφάλεια, πραγματοποιούνται περικοπές δαπανών ...
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Αλίμου 

   Παπαβασιλείου, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του Δήμου Αλίμου. Βασικός άξονας για τη λήψη πληροφοριών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο του ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Δωρίδος 

   Καναρά, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-18)
   Η παρoύσα πτυχιακή έχει ως στόχo τƞv µελἑτƞ τoυ πρoυπoλoγισµoύ τoυ Δήµoυ Δωρίδoς. Ʃυγκεκριµἑvα θα εστιἁσει τo πώς λειτoυργεί τo oικovoµικό κoµµἁτι και πoιες είvαι oι διεργασίες πoυ γίvovται. Аvαλυτικἁ: Ʃτo πρώτo κεφἁλαιo ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Κορυδαλλού 

   Τζόλλι, Σιντορέλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-13)
   Η Παρούσα Πτυχιακή Εργασία, με τίτλο «Η Ανάπτυξη του Δήμου Κορυδαλλού», αναφέρεται στην υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου σε όλους τους τομείς ενώ εξειδικεύεται στην Οικονομική Πορεία της Κοινότητας
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Μαραθώνα 

   Ίσσαρη, Βαρβάρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-08)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προβολή της ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνα, η εξέλιξη του από κοινότητα σε αυτοδύναμο Δήμο, καθώς και οι αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των ετών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Νέας Ιωνίας 

   Λυκογεώργος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-24)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προβολή της ανάπτυξης του Δήμου Νέας Ιωνίας, η εξέλιξη του από οικισμό σε αυτοδύναμο Δήμο, καθώς και οι αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των ετών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών ...
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Πετρούπολης 

   Πολλάτου, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-09)
   Με τη σύνταξη της παρούσας πτυχιακής εργασίας γίνεται μία προσπάθεια να εξετασθούν οι παράγοντες που αφορούν και μάλιστα καθορίζουν την εξελικτική πορεία του Δήμου Πετρούπολης. Για την απόσπαση πληροφοριών, σχετικά με ...
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Πετρούπολης και του Δήμου Μοσχάτου 

   Κεφάλα, Καίτη; Τσουρκάνου, Άννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-30)
   Η παρούσα εργασία εκπονείται στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών μας με στόχο να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια φοίτησης μας. Η συγκεκριμένη εργασία έχει στόχο την ανάδειξη της πορείας των Δήμων ...
  • Η ανάπτυξη του νησιού της Θήρας 

   Αλεφραγκή, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Οι αναγνώστες του περιοδικού Travel and Leisure σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την ανέδειξαν το ομορφότερο νησιωτικό προορισμό του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια την επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι περίπου στα 2 εκατομμύρια ...
  • Η ανάπτυξη του νομού Θεσπρωτίας 

   Γάκης, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-29)
   Η εργασία αναφέρεται στους παράγοντες που βοήθησαν στην ανάπτυξη του Νομού Θεσπρωτίας. Στην της εργασίας περιγράφεται η περιφέρεια και οι νομοί της Ηπείρου και στην συνέχεια επικεντρώνεται στον Νομό Θεσπρωτίας και καταγράφονται ...
  • Η αξιολόγηση του δημόσιου τομέα και το ενιαίο μισθολόγιο 

   Ρότσι, Τζόνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-02)
   Η εργασία αυτή αναλύει τον ρόλο του δημόσιου τομέα, και το ενιαίο μισθολόγιο που εφαρμόζεται σε αυτό και ποιο συγκεκριμένα δίνει ποιο πολύ βάση στις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που υπέστη ο τομέας αυτός. Διευκρινίζει με ...
  • Η εξέλιξη της Χίου 

   Μπαλαμπάνη, Ιωάννα; Αργυρούδη, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-24)
   Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξερεύνηση και παρουσίαση για την εξέλιξη που έχει ο νομός της Χίου. Μέσα από την παρουσίαση αυτή θα δοθεί μια γενική εικόνα σε κάποιον αναγνώστη που δεν γνωρίζει το νησί να μάθει για ...
  • Η εξέλιξη του δήμου Βέλου Βόχας 

   Καζάκος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-21)
   Στην Ελλάδα της κρίσης, της ανέχειας και της απαξίωσης των αξιών, ένας καθοριστικός παράγοντας ο οποίος θα προσφέρει άνθιση στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα μας, είναι να βρούμε ο καθένας μας ξεχωριστά το θάρρος να ...
  • Η εξέλιξη του Δήμου Δελφών, ενότητα Γραβιάς 

   Κολιούκου, Γαρυφαλλιά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04-20)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει την εξέλιξη του δήμου Γραβιάς και το σχέδιο Καλλικράτη με το οποίο περιήλθε στο δήμο των Δελφών. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά και ανάλυση των προϋπολογισμών του και ...
  • Η εξέλιξη του δήμου Κεφαλλονίας 

   Δρακάτου, Αγγελική-Ευφροσύνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-01)
   Η παρούσα εργασία αποτυπώνει την σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του δήμου Κεφαλληνίας ,µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου και των ισολογισμών, προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του.

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"