Now showing items 16-35 of 69

  • Η ανάπτυξη του Δήμου Αλίμου 

   Παπαβασιλείου, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του Δήμου Αλίμου. Βασικός άξονας για τη λήψη πληροφοριών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο του ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Δωρίδος 

   Καναρά, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-18)
   Η παρoύσα πτυχιακή έχει ως στόχo τƞv µελἑτƞ τoυ πρoυπoλoγισµoύ τoυ Δήµoυ Δωρίδoς. Ʃυγκεκριµἑvα θα εστιἁσει τo πώς λειτoυργεί τo oικovoµικό κoµµἁτι και πoιες είvαι oι διεργασίες πoυ γίvovται. Аvαλυτικἁ: Ʃτo πρώτo κεφἁλαιo ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Κορυδαλλού 

   Τζόλλι, Σιντορέλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-13)
   Η Παρούσα Πτυχιακή Εργασία, με τίτλο «Η Ανάπτυξη του Δήμου Κορυδαλλού», αναφέρεται στην υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου σε όλους τους τομείς ενώ εξειδικεύεται στην Οικονομική Πορεία της Κοινότητας
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Μαραθώνα 

   Ίσσαρη, Βαρβάρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-08)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προβολή της ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνα, η εξέλιξη του από κοινότητα σε αυτοδύναμο Δήμο, καθώς και οι αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των ετών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Νέας Ιωνίας 

   Λυκογεώργος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-24)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προβολή της ανάπτυξης του Δήμου Νέας Ιωνίας, η εξέλιξη του από οικισμό σε αυτοδύναμο Δήμο, καθώς και οι αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των ετών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών ...
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Πετρούπολης 

   Πολλάτου, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-09)
   Με τη σύνταξη της παρούσας πτυχιακής εργασίας γίνεται μία προσπάθεια να εξετασθούν οι παράγοντες που αφορούν και μάλιστα καθορίζουν την εξελικτική πορεία του Δήμου Πετρούπολης. Για την απόσπαση πληροφοριών, σχετικά με ...
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Πετρούπολης και του Δήμου Μοσχάτου 

   Κεφάλα, Καίτη; Τσουρκάνου, Άννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-30)
   Η παρούσα εργασία εκπονείται στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών μας με στόχο να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια φοίτησης μας. Η συγκεκριμένη εργασία έχει στόχο την ανάδειξη της πορείας των Δήμων ...
  • Η ανάπτυξη του νησιού της Θήρας 

   Αλεφραγκή, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Οι αναγνώστες του περιοδικού Travel and Leisure σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την ανέδειξαν το ομορφότερο νησιωτικό προορισμό του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια την επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι περίπου στα 2 εκατομμύρια ...
  • Η ανάπτυξη του νομού Θεσπρωτίας 

   Γάκης, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-29)
   Η εργασία αναφέρεται στους παράγοντες που βοήθησαν στην ανάπτυξη του Νομού Θεσπρωτίας. Στην της εργασίας περιγράφεται η περιφέρεια και οι νομοί της Ηπείρου και στην συνέχεια επικεντρώνεται στον Νομό Θεσπρωτίας και καταγράφονται ...
  • Η αξιολόγηση του δημόσιου τομέα και το ενιαίο μισθολόγιο 

   Ρότσι, Τζόνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-02)
   Η εργασία αυτή αναλύει τον ρόλο του δημόσιου τομέα, και το ενιαίο μισθολόγιο που εφαρμόζεται σε αυτό και ποιο συγκεκριμένα δίνει ποιο πολύ βάση στις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που υπέστη ο τομέας αυτός. Διευκρινίζει με ...
  • Η εξέλιξη της Χίου 

   Μπαλαμπάνη, Ιωάννα; Αργυρούδη, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-24)
   Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξερεύνηση και παρουσίαση για την εξέλιξη που έχει ο νομός της Χίου. Μέσα από την παρουσίαση αυτή θα δοθεί μια γενική εικόνα σε κάποιον αναγνώστη που δεν γνωρίζει το νησί να μάθει για ...
  • Η εξέλιξη του δήμου Βέλου Βόχας 

   Καζάκος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-21)
   Στην Ελλάδα της κρίσης, της ανέχειας και της απαξίωσης των αξιών, ένας καθοριστικός παράγοντας ο οποίος θα προσφέρει άνθιση στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα μας, είναι να βρούμε ο καθένας μας ξεχωριστά το θάρρος να ...
  • Η εξέλιξη του Δήμου Δελφών, ενότητα Γραβιάς 

   Κολιούκου, Γαρυφαλλιά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04-20)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει την εξέλιξη του δήμου Γραβιάς και το σχέδιο Καλλικράτη με το οποίο περιήλθε στο δήμο των Δελφών. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά και ανάλυση των προϋπολογισμών του και ...
  • Η εξέλιξη του δήμου Κεφαλλονίας 

   Δρακάτου, Αγγελική-Ευφροσύνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-01)
   Η παρούσα εργασία αποτυπώνει την σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του δήμου Κεφαλληνίας ,µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου και των ισολογισμών, προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του.
  • Η εξέλιξη του Δήμου Λαυρεωτικής 

   Πάλλη, Ευαγγελία - Παναγιώτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
  • Η εξέλιξη του Δήμου Λεβαδέων 

   Πέππα, Αλεξάνδρα - Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-26)
   Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση της εξέλιξης του Δήμου Λεβαδέων. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι εξετάζονται και αξιολογούνται οι Δημοτικές Ενότητες και περιγράγονται συνοπτικά η ποιότητα ζωής, το οικιστικό ...
  • Η εξέλιξη του Δήμου Λεβαδέων 

   Σταματίου, Αθανασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν καθοδήγησης του επιβλέποντος καθηγητή, έχει ως στόχο την παρουσίαση του Δήμου Λεβαδέων. Είναι ωφέλιμο ο καθένας από εμάς να γνωρίσει ουσιαστικά τα προβλήματα του τόπου ...
  • Η εξέλιξη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

   Τζιορτζίνη, Ζωή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01)
   Στην παρούσα εργασία, αναλύεται στο πρώτο κεφάλαιο αναλυτικά το πρόγραμμα του Ιωάννη Καποδίστρια και Καλλικράτη. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι βιογραφίες των Καποδίστρια και Καλλικράτη καθώς και οι αλλαγές που διέπουν την ...
  • Η εξέλιξη του Δήμου Σαλαμίνας 

   Τσούτσουρα, Ευγενια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-01)
   Είναι μιά εργασία που αφορά τον Δήμο Σαλαμίνας σε οικονομικό, ιστορικό, πολιτιστικό και γεωγραφικό επίπεδο σε μιά προσπάθεια να αποτυπωθεί όσον το δυνατόν καλύτερα η τοπική πολιτική σκηνή και οι παράγοντεςπου επηρεάζουν ...
  • Η εξέλιξη του Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και οι αλλαγές στην άσκηση της αρμοδιότητας του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

   Κοσμά, Σταματία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-21)
   Ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειρίζονταν το δημόσιο χρήμα η πρώτη Ελληνική Κυβέρνηση αμέσως μετά την έναρξη της Επαναστάσεως του 1821, ήταν ένας από τους κυριότερους προβληματισμούς της. Ως λύση από τότε προτάθηκε η σύσταση ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"