Now showing items 15-31 of 31

  • Κανονισμοί ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων στον τομέα της φορτοεκφόρτωσης πλοίων στον ελλαδικό χώρο 

   Δασκάλου, Μαρκέλλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τους παράγοντες εκείνους που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο κατά την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων τόσο όσον αφορά σε ανθρώπινες απώλειες όσο σε μόλυνση του ...
  • Κρίση στη ναυτιλία και δείκτες ναυλαγοράς 

   Μπαρμπαλιά, Έλλη - Νεκταρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Μέτρα ασφάλειας στη διακίνηση των container και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών λιμένων 

   Μαραντίδου, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Στη παρούσα εργασία γίνεται λόγος για τα μέτρα ασφαλείας που υιοθετήθηκαν από την επιβολή του ISPS Code από τις Ναυτιλιακές εταιρείες, με κατ΄ επέκταση και στα πλοία τους, αλλά και από τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις που ...
  • Μελέτη εφαρμογής του κώδικα ISPS στην Ελλάδα 

   Μπερκέτη, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-03)
   Οι λιμένες αποτελούν ουσιώδη κρίκο στο σύνολο της μεταφορικής αλυσίδας καθώς συνδέουν τις ροές θαλάσσιου και χερσαίου εμπορίου και επιβατών. Συχνά οι λιμένες αποτελούν το σημείο όπου συγκεντρώνονται αποστολές επικίνδυνων ...
  • Μεταφορά φρούτων και λαχανικών μέσω θαλάσσιων οδών 

   Ταρτάρι, Τζισένα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-08)
   Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Διεθνή χώρο υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή αλλά και ποιοτικά προϊόντα. Η ποιότητα των προϊόντων αποτελεί σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τον παραγωγικό κόσμο σε ...
  • Ναύλωση και ασφαλιστική κάλυψη του πλοίου 

   Βενετσανόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Στη κάτωθι πτυχιακή εργασία δίνεται έμφαση στους τύπους ναύλωσης καθώς επίσης και στο ναυλοσύμφωνο το οποίο υπογράφεται. Οι υποχρεώσεις του Ναυλωτή και του Πλοιοκτήτη, ο διαχωρισμός τους και η τήρηση των όρων ενός ναυλοσυμφώνου ...
  • Ναυλώσεις πλοίων 

   Τουλάκη, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-19)
   Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των προπτυχιακών σπουδών μου στο Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ και έχει ως θέμα της «Ναυλώσεις των Πλοίων». Γενικότερα, στη σύγχρονη ...
  • Ναυτιλία και περιβάλλον: Η επιρροή της ναυτιλίας στο θαλάσσιο περιβάλλον: Τελικά αφορά μόνο το περιβάλλον ή και τον ίδιο τον άνθρωπο; 

   Σπανού, Ευσταθία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι: να προσφέρει στον αναγνώστη μια προσέγγιση του ζητήματος της μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με την ναυτιλιακή δραστηριότητα, να αναφερθούν τρόποι που θα συμβάλλουν ...
  • Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ 

   Ζαμπνάρη, Αγγελική (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό πολλούς τομείς και της ελληνικής οικονομίας. Ο τομέας της ναυτιλίας και ιδιαίτερα της επιβατηγού ναυτιλίας ο οποίος επηρεάζει άμεσα πολλούς ...
  • Ο ρόλος της ναυτιλίας και των νέων νεχνολογιών στην ανάπτυξη των διεθνών logistics 

   Νικολάου, Αθανάσιος; Νότσικας, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01-14)
   Τα τελευταία έτη, η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, η ανάπτυξη των υπηρεσιών Logistics, καθώς και η χρήση εμπορευματοκιβωτίων στις μεταφορές, έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αναδιάρθρωση της ναυτιλιακής ...
  • Οι εξελίξεις της ελληνικής ναυτιλίας 

   Βιοσάνα, Λιμέ (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η Ελλάδα είναι μία χώρα στη λεκάνη της Μεσογείου που μεγάλο ποσοστό της εκτάσεως της καλύπτεται από θάλασσα. Από την αρχαιότητα οι Έλληνες στράφηκαν στην αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου και την ανάπτυξη του θαλάσσιου ...
  • Οι ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα 

   Παλαιοθόδωρου, Παντελίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-17)
   Η εργασία πραγματεύεται την έννοια της ναυτιλίας καθώς επίσης και τις ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα. Η ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική ακόμα και μέσα στην περίοδο της παγκόσμιας ύφεσης, ...
  • Οι ναυτιλιακές εταιρίες στο Χ.Α. και στα διεθνή χρηματιστήρια πριν και μετά την οικονομική κρίση 

   Σταθόπουλος, Βασίλειος; Τσίλογλου, Σπυρίδων (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
  • Πώς επηρέασε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 την ελληνική ναυτιλία 

   Καημένου, Γεωργία; Κορώνη, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-09)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την Ελληνική Ναυτιλία και την επίδραση που έχει η σημερινή παγκόσμια και ελληνική οικονομική κρίση . Η ναυτιλία αποτελεί έναν κλάδο όπου οι συνθήκες και οι καταστάσεις μεταβάλλονται ...
  • Το θεσμικό πλαίσιο των οργανισμών λιμένα. Η περίπτωση του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς Α.Ε. 

   Λαντζοπούλου, Ειρήνη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-09)
   Τα περίπου 900 λιμάνια της Ελλάδος αρχικά διοικούνταν από Λιμενικά Ταμεία και Οργανισμούς Λιμένα τα οποία με τους νόμους 2688/99 και 2932/01 μετατράπηκαν σε ανώνυμες εταιρείες, το 1999 οι Οργανισμοί Λιμένος Πειραιά και ...
  • Χρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

   Κουράτου, Αγγελική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-20)
   Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο κλάδος της ναυτιλίας και η σχέση του με την χρηματοδότηση. Ο τραπεζικός δανεισμός παρουσιάζεται ως η σημαντικότερη πηγή της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, καθώς αναφέρονται και οι εναλλακτικοί ...
  • Ψηφιακά ημερολόγια πλοίων 

   Shahini, Aldo (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-10)
   Το αντικείμενο της παρούσας έρευνα είναι απόρροια της τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της ναυτιλίας. Θα εξεταστεί η εφαρμογή – υιοθέτηση των ψηφιακών ημερολογίων των πλοίων στην ελληνική ναυτιλία. Τα ψηφιακά ημερολόγια ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"