Now showing items 33-52 of 121

  • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού εργαστηριακών ασκήσεων κλασσικού αυτοματισμού σε εγκαταστάσεις κίνησης 

   Τουμ, Λεβέντ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, έγινε μια προσπάθεια βελτίωσης του εκπαιδευτικού υλικού και του περιεχομένου των Εργαστηριακών Ασκήσεων στα πλαίσια του μαθήματος «Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ», που διδάσκεται στο ...
  • Δημιουργία οχήματος αυτοματοποιημένων λειτουργιών υγρού καθαρισμού και επαναφόρτισης 

   Ρουτκόβσκι, Καμίλ Πάτρικ; Κοντάκος, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-09)
  • Διάταξη ελέγχου και απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω διαδικτύου αυτοματισμών εγκατάστασης θερμοκηπίου 

   Γαλιατσάτου, Ανδριανή (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-10)
   Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό διάταξης βασισμένης σε μικροεπεξεργαστή PIC18F63J90 αρχιτεκτονικής 8-bit της Microchip. Η διάταξη που κατασκευάζεται από την εταιρεία OLIMEX σε ιδιαίτερα ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Τριανταφύλλου, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-11)
   "Internet of things" "Κομβική θέση στην επενδυτική ατζέντα των εταιρειών, σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκτά σταδιακά το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρει. Το 48% των εταιρειών, ...
  • Διαχείριση θαλάσσιου έρματος και παρουσίαση της διαδικασίας χημικού καθαρισμού του θαλάσσιου έρματος 

   Ρούσσος, Γουλιέλμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-20)
   Σε αυτή την εργασία θα παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο για την απόρριψη θαλάσσιου έρματος, οι διάφορες τεχνικές για τη διαχείριση του καθώς θα γίνει και αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου διαχείρισης με χρήση χημικού καθαρισμού. ...
  • Δυναμική τοποθέτηση πλοίου 

   Σάρακας, Δημήτρης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-03)
  • Έλεγχος θερμοκρασίας σε καμίνι δυο ζωνών αντιστάσεων με PLC 

   Πατσίλη, Γιώργο; Ρέτσης, Αργύρης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-26)
   Έλεγχος θερμοκρασίας για επιθυμητό αποτέλεσμα σε καμίνι κεραμικής δύο ζωνών αντιστάσεων. Η λειτουργία που θέλουμε να επιτευχθεί είναι η εξής: Μετά από καθορισμένο χρόνο τον οποίο επιλέγει ο χρήστης να γίνεται η έναρξη της ...
  • Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με PID (Calorifier system) 

   Γκούφας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Ένα από τα βασικότερα εργαλεία στην επιστήμη του αυτοματισμού είναι ο PID ελεγκτής. Πρόκειται για ένα σύστημα βρόγχου ανάδρασης που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Σκοπός του ελεγκτή είναι ...
  • Έλεγχος και μοντελοποίηση μη επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος 

   Μυλωνάς, Ευάγγελος; Σπυρόπουλος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-14)
   Στη σημερινή εποχή, τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (UAV) είναι ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης τεχνολογίας και η χρήση τους είναι αρκετά διαδεδομένη, μιας και έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Στόχος αυτής της εργασίας ...
  • Έλεγχος μαριονέτας με φυσική αλληλεπίδραση χρήστη 

   Αργυρίου, Εμμανουήλ (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-06)
  • Έλεγχος των συσκευών ενός smarthome με φωνητικές εντολές 

   Βασάλος, Μάρκος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την υλοποίηση ενός τρόπου ελέγχου των έξυπνων συσκευών ενός έξυπνου σπιτιού, στον οποίο οι εντολές θα δίνονται φωνητικά. Η εργασία χωρίζεται σε 5 κεφάλαια. Στο 1o γίνεται μια ιστορική ...
  • Έξυπνα κτίρια και συστήματα διαχείρισης τους 

   Σπηλιόπουλος, Κωνσταντίνος; Σκαντζής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα της ορθής προτυποποίησης των έξυπνων κτιρίων, που συνιστούν σημαντικό δομικό στοιχείων των έξυπνων και βιώσιμων πόλεων. Σκοπό έχει να αναλύσει και να συγκρίνει τα διεθνή ...
  • Έξυπνη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου 

   Αργυριάδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Γεγονός είναι ότι σε καθημερινή βάση λίγο πολύ σε όλο τον κόσμο όλοι μας έχουμε ταλαιπωρηθεί από την κίνηση που επικρατεί στους δρόμους. Αυτό συνήθως οφείλεται στον αυξημένο όγκο αυτοκινήτων και μέσων μαζικής μεταφοράς ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μαρίνα, Αρντίτ; Μπικίκου, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-21)
   Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας δημιουργήθηκε μια εφαρμογή Android για τη διαχείριση ενός έξυπνου σπιτιού που ελέγχεται από ένα μικροεπεξεργαστή Arduino. Για το έξυπνο σπίτι, υλοποιήθηκε μία πλακέτα Arduino η οποία ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μάρκελλος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες αυτοματισμού σε ένα σπίτι, έτσι ώστε να ελέγχονται η θερμοκρασία η υγρασία η ποιότητα του αέρα και ο φωτισμός έκτακτης ...
  • Έξυπνο σπίτι και ασύρματη επικοινωνία 

   Νικολάκη, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Στην παρούσα πτυχιακή παρουσιάζεται η εφαρμογή ενός δικτύου για Έξυπνο Σπίτι (Smart Home). Τα έξυπνα συστήματα (Smart Systems) μπορούν και ελέγχουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καθώς και συσκευές μέσω ενός ενοποιημένου ...
  • Έξυπνο σπίτι με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

   Βλαστός, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
   Με στόχο την άνεση και την ασφάλεια του χρήστη το έξυπνο σπίτι γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο. Όλο και περισσότερες συσκευές συνδέονται πλέον στον ίντερνετ κάνοντας την εύχρηστη διαχείρισή τους, χωρίς ένα αυτοματοποιημένο ...
  • Έξυπνο σπίτι στο σύννεφο 

   Μελέτης, Χρήστος; Αγκοπιάν, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη συστήματος ελέγχου οικιακών συσκευών. Σε αυτό το πεδίο έχουν αναπτυχθεί ιστορικά αρκετά συστήματα, κάθε ένα από τα οποία έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. ...
  • Εγχειρίδιο Dymola (Modelica)) vs. Matlab 

   Λουμιώτη, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-05)
   Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με την παρουσίαση του επιχειρισιακού μοντέλου προσομοίωσης DYMOLA, καθώς και με την αλληλεπιδρασή του με το περιβάλλον του MatLab. Στις παρακάτω σελίδες περιγράφονται οι τρόποι για τη δημιουργία ...
  • Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

   Μανιάτης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-03)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εκμάθηση του λογισμικού πακέτου LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων πολλαπλής επιλογής και ερωταπαντήσεων ΣωστούΛάθους. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η παρουσίαση μιας άμεσης και ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"