Now showing items 21-40 of 97

  • Αριθμομηχανή/ Μετατροπέας αριθμητικών συστημάτων - Εφαρμογή σε Android 

   Δημητρίου, Ορέστης; Μουστάκας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-05)
   Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε εφαρμογή Android ή οποία πραγματοποιεί αριθμητικές πράξεις, σε ένα αριθμητικό σύστημα όπως είναι το δυαδικό ή ακόμα και μεταξύ αριθμών που ανήκουν σε διαφορετικά ...
  • Ασύρματη ενημέρωση οθόνης κειμένου με LED 

   Κωτσάκης, Ανδρέας; Λυμπέρης, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-11)
   Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος με δυνατότητα διαχείρισης οθόνης από συστοιχίες φωτοδιόδων (LED Dot-Matrix). Η διαχείριση της οθόνης και η αποστολή του μηνύματος προς απεικόνιση ...
  • Αυτόνομη πλοήγηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

   Τσιλιβής, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την μελέτη αλλά και την πρακτική εφαρμογή τρόπων αυτόνομης πλοήγησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs). Η πρακτική εφαρμογή γίνεται με την χρήση συγκεκριμένου UAV με όνομα Parrot ...
  • Αυτόνομο όχημα - Αποφυγή εμποδίων με την χρήση Raspberry Pi 

   Πούλας, Αριστείδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-12)
   Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων για αυτοματοποιημένο έλεγχο της κίνησης ενός αυτοκινήτου, κάτι το οποίο θα συμβάλει στη διευκόλυνση της χρήσης του καθώς και σε τομείς που θα απέτρεπαν τροχαία ατυχήματα ...
  • Αυτόνομο όχημα - Αυτόματο parking με τη χρήση Raspberry Pi 

   Βασιλόπουλος, Χρήστος; Αναγνωστάκης, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-12)
   Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων για αυτοματοποιημένο έλεγχο της κίνησης ενός αυτοκινήτου, κάτι το οποίο θα συμβάλει στη διευκόλυνση της χρήσης του καθώς και σε τομείς που θα απέτρεπαν τροχαία ατυχήματα ...
  • Αυτόνομο όχημα κινούμενο με την αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας 

   Ξενικάκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-25)
   Στη παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός αυτόνομου οχήματος τεσσάρων τροχών το οποίο αναπτύχθηκε πάνω σε μια πλατφόρμα «Raspberry Pi 2 Model B». Πάνω στο όχημα υπάρχει μια κάμερα με την οποία γίνεται και ...
  • Βιομηχανική ρομποτική 

   Καρράς, Παναγιώτης - Άγις (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-07)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της Βιομηχανικής Ρομποτικής. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της Βιομηχανικής Ρομποτικής, αρχίζοντας από τα ρομπότ της αρχαιότητας και την ιστορία της ...
  • Δημιουργία Android εφαρμογής οδηγού πόλης για σπουδαστές για smartphones 

   Καγιάννης, Πασχάλης; Σκιαδιώτη, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμνο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν το λογισμικό Android της Google. Η επιλογή του θέματος αυτού έγινε λόγω της ραγδαιάς ανάπτυξης της αγοράς ...
  • Δημιουργία ενός web server με Arduino για τον έλεγχο μέσω ιστοσελίδας 

   Φουντουκίδης, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-06)
   Σκοπός της πτυχιακής είναι ο έλεγχος και η διαχείριση δεδομένων μέσω μιας ιστοσελίδας με την οποία θα διευκολύνεται ο χρήστης χωρίς την ανάγκη να παρευρίσκεται ο ίδιος στον χώρο. Η ιστοσελίδα θα μας επιτρέπει τον απομακρυσμένο ...
  • Δημιουργία συσκευής υποστήριξης τρισδιάστατης προβολής 

   Μηλιώνη, Ουρανία; Γκιόκα, Ερίσα-Αρτεμισία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-23)
   Η εργασία αυτή έχει σκοπό να περιγράψει την κατασκευή συσκευής τρισδιάστατης προβολής και να τεκμηριώσει την λειτουργία της. Αποτελείται από 5 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή σε μεθόδους προβολής. ...
  • Διδακτική της πληροφορικής 

   Κοκκινάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Στην παρούσα πτυχιακή έγινε μια προσπάθεια περιγραφής του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, όσον αφορά στη διδασκαλία της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, αυτή η πτυχιακή αποτελείται από τρείς θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ...
  • Διδακτική του προγραμματισμού: μια μελέτη περίπτωσης με χρήση του App Inventor 

   Παπουτσόγλου, Ευστράτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-22)
   Στην εποχή μας η παρουσία της τεχνολογίας, και ιδιαίτερα με τη μορφή των έξυπνων συσκευών, σε κάθε πτυχή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων θεωρείται πλέον κάτι περισσότερο ίσως από δεδομένη. Ο άνθρωπος, το πιο προσαρμοστικό ...
  • Διεξαγωγή πειραμάτων κάμψης σε δοκίμια προσθετικών κατεργασιών 

   Κοτσανάς, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-15)
   Στην παρούσα εργασία σκοπός είναι η ανάλυση των μηχανικών ιδιοτήτων πολυμερών δοκιμίων, τα οποία υποβλήθηκαν σε τάση κάμψης μεταβάλλοντας ορισμένες τιμές παραμέτρων κατά τη διαδικασία κατασκευής τους. Η δημιουργία των ...
  • Διερεύνηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arduino για κατασκευή επίγειου radar 

   Λάγαρης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-09)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας καθίσταται η διερεύνηση και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Arduino για την δημιουργία και κατασκευή ενός επίγειου radar. Στη διαδικασία δημιουργίας και ...
  • Έλεγχος ηλεκτρομηχανικών διατάξεων με το σύστημα Raspberry Pi 

   Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος; Σαγώνας, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-16)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση συστημάτων ελέγχου κινητήρων συνεχούς τάσης με χρήση του μικροϋπολογιστικού συστήματος Raspberry Pi. Η εργασία θα περιλαμβάνει μια περιγραφή του συστήματος Raspberry Pi και ...
  • Έξυπνη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου 

   Αργυριάδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Γεγονός είναι ότι σε καθημερινή βάση λίγο πολύ σε όλο τον κόσμο όλοι μας έχουμε ταλαιπωρηθεί από την κίνηση που επικρατεί στους δρόμους. Αυτό συνήθως οφείλεται στον αυξημένο όγκο αυτοκινήτων και μέσων μαζικής μεταφοράς ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μαρίνα, Αρντίτ; Μπικίκου, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-21)
   Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας δημιουργήθηκε μια εφαρμογή Android για τη διαχείριση ενός έξυπνου σπιτιού που ελέγχεται από ένα μικροεπεξεργαστή Arduino. Για το έξυπνο σπίτι, υλοποιήθηκε μία πλακέτα Arduino η οποία ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μάρκελλος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες αυτοματισμού σε ένα σπίτι, έτσι ώστε να ελέγχονται η θερμοκρασία η υγρασία η ποιότητα του αέρα και ο φωτισμός έκτακτης ...
  • Έξυπνο σπίτι ενεργειακά αυτόνομο με τη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος 

   Τσικριτσής, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-27)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός αυτόνομου ενεργειακά έξυπνου σπιτιού χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο με την χρήση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος. Αρχικά γίνεται παρουσίαση ενός ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"