Now showing items 4127-4146 of 5214

  • Ρέματα Αττικής 

   Σιγάλα, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 9999)
  • Ρομπότ με αυτόματη εξισορρόπιση 

   Μπέζος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-05)
  • Ρομπότ που ακολουθεί μία μαύρη γραμμή 

   Ντούκας, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-05)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η πραγματοποίηση ενός ρομπότ Line follower που ακολουθεί μία μαύρη γραμμή και είναι σε θέση, με βάση των υπολογισμών της απόστασης να αποφεύγει τα διάφορα εμπόδια και να ξανά βρίσκει ...
  • Ρομπότ φύλακας 

   Τσίκας, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-03)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός τετράχρονου κινούμενου οχήματος <<robotguard>> που θα είναι σε θέση να δέχεται εντολές κίνησης από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, με την χρήση της ...
  • Ρομποτική και εφαρμογές στη σύγχρονη ιατρική 

   Σαμαράς, Βασίλειος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η έννοια του ρομπότ εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου και από τις απλές μηχανές φθάσαμε στην επιστημονική φαντασία. Από εκεί που τα ρομπότ μπορούσαν να εκτελέσουν στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις έφτασε σε ...
  • Ρομποτική στην αυτοκινητοβιομηχανία 

   Λιάσκος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-19)
  • Ρομποτικό όχημα αποφυγής εμποδίων 

   Καμαρατάκης, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός ρομποτικού οχήματος σχεδιασμένο να αποφεύγει εμπόδια. Σε αυτό το πεδίο αυτοματισμού έχουν αναπτυχθεί αρκετές τεχνικές η κάθε μία από αυτές έχει ορισμένα πλεονεκτήματα ...
  • Ρομποτικό όχημα αποφυγής εμποδίων και τηλεχειρισμός μέσω Bluetooth 

   Ματσούκας, Μιλτιάδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-13)
   Στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή εξ ΄ ολοκλήρου ενός ρομποτικού οχήματος το οποίο κινείται στο χώρο αυτόνομα καθώς επίσης και μέσω έτοιμης εφαρμογής android . Η εφαρμογή χρησιμοποιεί το ...
  • Ρομποτικός βραχίονας 

   Νταφόπουλος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-23)
   Το περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας με τίτλο «Ρομποτικός Βραχίονας» αφορά στην προσπάθεια ελέγχου των κινήσεων ενός ρομποτικού βραχίονα. Ο βραχίονας αυτός, πλαστικού υλικού, φέρει συγκεκριμένες ...
  • Ρομποτικός βραχίονας 4 βαθμών ελευθερίας 

   Κιούσης, Προκόπης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ρομποτικού βραχίονα τεσσάρων βαθμών ελευθερίας με χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία. Ο βραχίονας αποτελείται από μια άρθρωση με ελεύθερη κίνηση, μία ...
  • Ρομποτικός βραχίονας με ελεγχόμενες αρθρώσεις μέσω εύκαμπτων αισθητήρων 

   Καγιούλη, Παναγιώτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-25)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να βοηθήσει όλους/ες εκείνους/ες που ...
  • Ρύθμιση και οργάνωση μιας αγροτουριστικής επιχείρησης 

   Μακρή, Σταυρούλα Η. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Ρύθμιση τάσης και συχνότητας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας 

   Ζιώγας, Ηλίας; Μιχαλιού, Μαρία-Ελένη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-03)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μία αναφορά στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Η.Ε.), στη γενική τους μορφή. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι διάφοροι μέθοδοι ρύθμισης της τάσης και της συχνότητας στα διάφορα ...
  • Ρωγμές σε δύσκαμπτα οδοστρώματα 

   Γαλανίδης, Στέφανος (ΤΕΙ Πειραιά, 1999)
  • Ρωσία ως τουριστικός προορισμός 

   Μπογκομόλοβα, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12)
   Η τουριστική βιομηχανία είναι μια από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο και τουρισμός γενικότερα παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία μιας χώρας υποδοχής. Η χώρα φιλοξενίας δεν επιδέχεται μόνο οικονομικές επιδράσεις από ...
  • Σ.Α.Ε για την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση οικίας μέσω Α.Π.Ε. 

   Μαλτέζος, Ηλίας (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η παρούσα πτυχιακή πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τον αυτόματο έλεγχο μιας ή περισσοτέρων Α.Π.Ε. με στόχο να μπορεί να υλοποιηθεί σε μια οποιαδήποτε σύγχρονη οικία καλύπτοντας πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες μιας μέσης ...
  • Σεισμική αναβάθμιση κτιρίου με χρήση ελαστομεταλλικών εφεδράνων 

   Αντωνιάδης, Παναγίωτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-02)
   Από τα τέλη του 19ου αιώνα υπάρχουν αναφορές για μελέτες κτιρίων με σεισμική μόνωση και παρότι δεν κατασκευάστηκαν ποτέ στην τελική τους μορφή, έδωσαν την κεντρική κατεύθυνση για το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε με ...
  • Σεισμική αναβάθμιση κτιρίου με χρήση εφεδράνων εκκρεμούς ολίσθησης - τριβής 

   Κουφάλης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-30)
   Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τη διερεύνηση σεισμικής αναβάθμισης υφιστάμενου κτιρίου με σύστημα εφεδράνων εκκρεμούς ολίσθησης – τριβής. Το εξεταζόμενο πενταόροφο κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος και συνήθους σπουδαιότητας ...
  • Σεισμική αναβάθμιση υφιστάμενου δομήματος με χρήση αποσβεστήρων 

   Φλίγκος, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
   Η συμπεριφορά και η απόκριση ενός παλαιού πολυώροφου δομήματος από Ο/Σ σε σεισμό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ύψος, τη συμμετρία και τη δυσκαμψία του. Λαμβάνοντας ως παράμετρο ένα δόμημα συμμετρικό σε κάτοψη και ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"