Now showing items 139-158 of 5214

  • SAP-ERP : η εξέλιξη και η χρήση του στις σύγχρονες επιχειρήσεις 

   Τσάκουλης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η μελέτη αυτή έχει κυρίως πρακτικό χαρακτήρα και γίνεται αναφορά στην ιστορικότητα και εξέλιξη του SAP. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα οικονομικά transaction του SAP με παραδείγματα βήμα προς βήμα.
  • Search ranking factors and rank correlations for greek ferry routes websites 

   Μορφοβασίλης, Άγγελος; Ψύλλα, Άννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-08)
   The new technologies and the internet has been part of our everyday life and the number of internet users has been increased rapidly in the last decade. It is widely recognized that tourism industry has been extremely ...
  • Simulation of flow and CFD predictions of cavitation inside prototype Diesel fuel nozzles 

   Παππάς, Αχιλλέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   This thesis discusses the prediction and the analysis of cavitation inside prototype diesel fuel nozzles. Several prototype nozzles were constructed based on a standard model and later on, a CFD model for each nozzle was ...
  • Single window στη ναυτιλία 

   Παπαδάκης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-02)
   Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό την παρουσίαση, ανάλυση και τρόπο λειτουργίας single window συστημάτων. Ένα σύστημα single window στη ναυτιλία έχει σαν σκοπό να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις ναυτιλιακές ...
  • Slow tourism 

   Λαδά, Καλλιόπη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-02)
   Ο Αργός Τουρισμός είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος του τουρισμού που διαφοροποιείται πλήρως από το μαζικό μοντέλο του τουρισμού που επικρατεί μέχρι σήμερα σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις ...
  • Smart t-shirt: Τηλεματικές εφαρμογές με χρήση έξυπνων ινών και υφασμάτων 

   Βαξεβανίδη, Μιρέλλα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται μια καινοτομία στο τομέα της τηλεματικής - τηλεϊατρικής, έξυπνων ινών και υφασμάτων . Πρόκειται για ένα έξυπνο ένδυμα το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση ...
  • Smartwatch αυτοφορτιζόμενο με την κίνηση 

   Καζαντζάκη, Ελένη; Παντελεάκος, Γιώργος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-23)
   Το αντικείμενο της πτυχιακής αφορά ένα τρόπο εναλλακτικής φόρτισης των smartwatch. Η μπαταρία θα έχει την ικανότητα να φορτίζεται από τη φυσική κίνηση του χρήστη, οπότε δεν θα υπάρχει καμία ανάγκη να το συνδέσετε ποτέ σε ...
  • Social dialogue management among the social partners on employment matters 

   Papagregoriou, Aristedes K. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2007-06)
   The subject of the present study is the Social Dialogue Management among Social Partners on Employment Matters. Social dialogue is defined to include all types of negotiation, consultation or simply exchange of information ...
  • Social media branding 

   Νάος, Φώτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-14)
   Η διαρκής ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Η ταχεία εξέλιξη των Social Media και η συνεχής αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, διαδραματίζουν ...
  • Social media marketing 

   Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος; Κρικρής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία θέλει να εξετάσει θεωρητικά και ερευνητικά το βαθμό που οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων επηρεάζονται από τις διαφημίσεις που συναντούν στα social media
  • Stock prices forecasting using machine learning techniques 

   Λουκαΐδης, Εμμανουήλ-Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-06)
   Predicting stock behavior is an issue that has been studied by many scientists and engineers, and it forms today's cutting-edge research. Great interest can be found in the combination of the financial science and the IT ...
  • Strategies for companies who are “Going Global” to retain customer satisfaction 

   Zacharia, Paraskevi A. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2007-06)
   This thesis is about customer satisfaction alongside with the methods, tools, and strategies organizations who are “Going Global” use and apply. The globalization has caused distortions to the traditional business environment ...
  • A study of energy efficiency on agriculture school building of UPC placed in Castelldefels Campus 

   Zika, Vasiliki; Zoi, Theodosia; Stroumpi, Lemonitsa (ΤΕΙ Πειραιά, 2009-03)
   The main purpose of this research was to find the energy efficiency of the agriculture building placed in Castelldefels, Barcelona. This has been achieved through the study of a lot of parameters. Firstly, we checked the ...
  • SWARM ROBOTICS αποτίμηση αλγόριθμων ελέγχου ρομποτικού σμήνους UAV για την επιτήρηση δασικής εκτάσεως και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς 

   Κατράδη, Ζαχαρούλα; Δαμόκα, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-17)
   Στην παρόυσα εργασία γίνεται μια μελέτη για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και την λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμενα θα αναλύσουμε την αξιοποίηση αυτών των αεροσκαφών και τους αλγόριθμους όπου χρησιμοποιούνται με σκοπό να ...
  • The behaviour of a project manager in a case of conflict at the National and Kapodistrian University of Athens 

   Vortelinos, Andreas (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2008-06)
   One of the most important problems for the function of an organization is the conflicts. This thesis analyzes and describes the conflicts that appear at the National and Kapodistrian University of Athens. The author’s main ...
  • The benefits of using management principles from a school headmaster in the school operation, in Greek secondary educations schools 

   Bourliaskos, Theodoros (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2010-06)
   In Greek secondary education schools, the implementation of management is done by the headmaster. The functioning of government schools in relation to other organizations is particularly important due to the human ...
  • The communication system between main contractors and subcontractors in construction projects as a project failure factor 

   Zafeirouli, Panagiota P. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2007-06)
   This thesis sheds light on the communication network between main contractors and subcontractors in the Construction Industry. The relationship between participants is usually problematic, whilst the communication chaos, ...
  • The criteria of project success 

   Boukanos, Anastasios K. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2007-06)
   This thesis is based on the theory of the triple constraint (cost, time, quality) for measuring project success and its inability to explain all cases of success/fail projects. In order to present and apply a new and ...
  • The effect of implementing a project quality system on Greek manufacturing companies 

   Bogiatzoglou, Ioannis (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2007-06)
   The link between project schedule and cost with the project’s final outcome was until recently the companies’ main issue for successful managing. However the need for an emphasis in other features of the projects has been ...
  • The effect of implementing unqualified staff in construction projects. Methods, criteria for selection of the appropriate staff in the mentioned projects 

   Aggelousi, Vasiliki (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2007-06)
   This thesis is dedicated to the impact of human resources in projects, as it applies to construction companies. Human resource management mission is to bring people into the organization and helping them perform their work. ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"