Now showing items 1-20 of 797

  • Bitcoin 

   Σαμπατακάκη, Σταματούλα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Το Bitcoin είναι πιθανώς η μεγαλύτερη αλλαγή στο χρηματοοικονομικό σύστημα εδώ και έναν αιώνα. Μεγαλύτερη, ενδεχομένως και από την πρώτη εμφάνιση των πιστωτικών καρτών. Το Bitcoin είναι θα λέγαμε ένα εξελικτικό άλμα μπροστά ...
  • E-Banking 

   Μπαρτσώτα, Νίκη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-01)
   Στην παρούσα εργασία θα καταγράψουμε τους ορισμούς που έχουν δοθεί για το e-banking και στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως.Εν συνεχεία θα διακρίνουμε ...
  • Franchise 

   Φαμελιάδη, Γεωργία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Η επιλογή να εξετάσω και να επιλέξω το Franchise ως θέμα της πτυχιακής συνέβη γιατί όλο και περισσότερες εταιρίες στους καιρούς μας λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ένιωθα ότι θέλω να παρατηρήσω περισσότερο την ιδεολογία ...
  • Franchise εταιρείες: Η περίπτωση του Φροντιστηρίου Πουκαμισάς 

   Πετροπούλου, Λαμπρινή (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • H Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις σύγχρονες επιχειρήσεις: Η περίπτωση ToyotaHellas 

   Καρανικόλα, Αναστασία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-07)
   Η εργασία παρουσιάζει την λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην εταιρείαToyotaHellas, μέλος του ομίλου Inchcapeplc και αποκλειστικός αντιπρόσωπος τον προϊόντων και υπηρεσιών της Toyota στην Ελλάδα και τις ...
  • H θεωρητική διαμάχη των Κέυνς - Χάγιεκ και η επιρροή τους στην οικονομική σκέψη και πολιτική 

   Ματθαιουδάκη, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται κριτικά η θεωρητική διαμάχη ανάμεσα σε δυο εξέχουσες μορφές της Οικονομικής Επιστήμης, των Κέυνς – Χάγιεκ. Η παρουσίαση εξετάζει το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ωρίμασε η σκέψη ...
  • H ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Λεοντής, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-17)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται μια προσπάθεια περιγραφής της ιστορικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως αυτά μπορούν να καταγραφούν στα όρια μιας πτυχιακής εργασίας. Η εργασία αυτή εξετάζει στο ...
  • Leasing - Χρηματοδοτική μίσθωση 

   Κοσυφαρίνης, Νεκτάριος; Χρονόπουλος, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η «Χρηματοδοτική μίσθωση – leasing» η οποία είναι μία μέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Αναφέρεται σε μία σύγχρονη μεσομακροπρόθεσμη μέθοδο χρηματοδότησης ...
  • Leasing και εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο 

   Παργινός, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-19)
   Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει το μοντέλο χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing). Το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό και πλέον έχει εισαχθεί και στην Ελληνική ...
  • Logistics: μελέτη περίπτωσης της DHL 

   Αντωνόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι βιβλιογραφικού τύπου και έχει ως σκοπό την ανάλυση και την αποσαφήνιση των όρων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics.Έτσι, στην εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στους ορισμούς που ...
  • Marketing plan Mars Hellas 

   Σταματοπούλου, Αγιούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-23)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται της δημιουργίας ενός marketing plan, ερμηνεύοντάς την μέσα από την προώθηση και την προβολή των προϊόντων της Mars Hellas στην ελληνική αγορά. Με αυτή τη προσπάθεια προσέγγισης, ...
  • SAP-ERP : η εξέλιξη και η χρήση του στις σύγχρονες επιχειρήσεις 

   Τσάκουλης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η μελέτη αυτή έχει κυρίως πρακτικό χαρακτήρα και γίνεται αναφορά στην ιστορικότητα και εξέλιξη του SAP. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα οικονομικά transaction του SAP με παραδείγματα βήμα προς βήμα.
  • To φαινόμενο «Brain – Drain» στην Ελλάδα 

   Begaj, Lumner (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-16)
   Θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι το φαινόμενο ''brain drain''. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει εκτενώς τους σύγχρονους μελετητές (κοινωνιολόγους, οικονομολόγους, πολιτικούς κ.α.) και κυρίως γιατί ...
  • WIND ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 

   Αγγέλου, Αθανάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06-01)
  • Άμεση κοστολόγηση και επιχειρηματικές αποφάσεις 

   Ρουμελιώτης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-27)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Α. Ε. Ι. Πειραιά Τ. Τ. . Στο σύγχρονο περιβάλλον οι επιχειρήσεις απαιτείται να βασίζουν τις δραστηριότητες ...
  • Αβεβαιότητα και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων: ο ρόλος των σεναρίων 

   Ψαθάκης, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Η ροή του χρόνου φέρνει αλλαγές στο περιβάλλον, και τα γεγονότα τα οποία παρουσιάζονται είναι άγνωστα ως προς τη σύσταση και τη χρονική τους εμφάνιση . Η απρόβλεπτη φύση του χρόνου και του μέλλοντος, αναμενόμενα επηρεάζουν ...
  • Αγοραπωλησία μετοχών, ομολόγων και συναλλάγματος 

   Νέλλας, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-02)
   Η πτυχιακή εργασία με τίτλο ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ αποτελείται από τέσσερα βασικά σκέλη. Το πρώτο σκέλος της παρούσας πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει την έννοια, τον σκοπό και την σημασία του ...
  • Αγορές κεφαλαίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παρούσα κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης 

   Καραγιαννίδη, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11)
   Στις παρακάτω σελίδες θα αναπτυχθούν αξιοσημείωτες χρηματοοικονομικές και ιστορικές πληροφορίες για τον τομέα των Χρηματιστηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το «χρηματοοικονομικό ταξίδι» ξεκινάει με τις βασικές ορολογίες των ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"