Now showing items 1-20 of 233

  • Αιολικά θαλάσσια πάρκα 

   Μαρίνης, Μιχάλης; Κωνσταντόπουλος, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Η αξιoπoἱƞσƞ τƞς αιoλικής εvέργειας έχει συvδεθεἱ µε τƞv έvvoια τƞς αvἁπτυξƞς καθώς oδήγƞσε στƞv κατακόρυφƞ αύξƞσƞ τωv δυvατoτήτωv τoυ αvθρώπoυ στoυς διαφόρoυς τoµεἱς τƞς δραστƞριότƞτἁς τoυ όπoυ αυτή χρƞσιµoπoιήθƞκε. Η ...
  • Αλλαγή χρήσης κατοικίας σε παιδικό σταθμό στην περιοχή του Αιγάλεω 

   Ζαφείρης, Σταύρος; Ποτηριάδη, Χρυσούλα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής αποτέλεσε ο τομέας των κατασκευών δημόσιων εκπαιδευτηρίων και συγκεκριμένα βρεφονηπιακών σταθμών. Στα πλαίσια της έρευνας συλλέξαμε πληροφορίες για τις κατασκευαστικές προδιαγραφές που ...
  • Αλλαγή χρήσης κτιρίου σε πολυχώρο και χώρο καλλιτεχνικής δραστηριότητας 

   Δασύρας, Αιμίλιος; Μπαρμπάκος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η εργασία αυτή αποτελεί εργασία μελέτης και σχεδιασμού, που περιγράφει αναλυτικά τα στάδια για την αλλαγή χρήσης ενός κτιρίου από κατάστημα σε πολυχώρο καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Η έννοια της αλλαγής χρήσης κτιρίου ...
  • Αλλαγή χρήσης μεσοπολεμικού κτιρίου σε Δημοτική Βιβλιοθήκη στην περιοχή της Δραπετσώνας 

   Χίου, Αικατερίνη - Ελισσάβετ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-22)
   Η εργασία αυτή αποτελεί εργασία μελέτης και σχεδιασμού, που περιγράφει την αλλαγή χρήσης ενός κτιρίου από παιδικό σταθμό σε δημόσια Βιβλιοθήκη. Επίσης αναφέρετε στην αρχιτεκτονική του μεσοπολέμου στην Ελλάδα και κάνει μια ...
  • Αλλαγή χρήσης πυργόσπιτου στην Κυνουρία σε ξενώνα 

   Δάβου, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
   Μέσα από την πτυχιακή αυτή, θα γνωρίσουμε καλύτερα την αρχιτεκτονική της Κυνουρίας και συγκεκριμένα της κωμόπολης του Λεωνιδίου.Για να ολοκληρωθεί η εργασία, χρειάστηκε αρκετή αναζήτηση στοιχείων από συγγράμματα, από ...
  • Αλληλεπίδραση παρακείμενων κατασκευών Ω.Σ. 

   Καλαβρού, Μαργαρίτα; Γλαρού, Ευαγγελία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-22)
   Στην πτυχιακή μας εργασία θα διερευνηθεί η αλληλεπίδραση παρακείμενων κατασκευών κατά την διάρκεια σεισμικής διέγερσης. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχτηκε το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι η συμπεριφορά δυο κατασκευών ...
  • Ανάγκη προσβασιμότητας στους δρόμους της περιοχής Μενιδίου για ΑμεΑ 

   Αλεβιζοπούλου, Ολγα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-22)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί, βάσει των δεδομένων της βιβλιογραφίας, η σημασία της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στους δρόμους του δήμου Μενιδίου. Πιο συγκεκριμένα η εργασία θα ολοκληρωθεί ...
  • Ανάθεση δημοσίων έργων - Κριτική εφαρμογή 

   Λέσι, Ορνέλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Αντικείμενο της παρούσης εργασίας αποτελεί η μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά συγκεκριμένα την διαδικασία ανάθεσης κατασκευής των δημοσίων έργων. Επισημαίνονται παρατηρήσεις και προτάσεις για τις δυσαρμονίες, τα ...
  • Ανάλυση συμβολισμού γεωμετρικών εννοιών-σχημάτων στην αρχιτεκτονική 

   Γιαννακός, Άρης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από 6 κεφάλαια: Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται αναφοράστους ορισμούς και τις βασικές αρχές των επιστημών Αρχιτεκτονικής, Γεωμετρίας, Νευρολογίας, Ψυχολογίας. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ...
  • Ανάπλαση περιοχής του Πειραιά (παλαιές εγκαταστάσεις σιδηροδρομικού σταθμού) 

   Γλαντζής, Παναγιώτης; Γιαννίκος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-11)
   Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά και η πολιτική διαχείριση της, πως δηλαδή η έκταση αυτή μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ...
  • Ανάπλαση αρχαιολογικού πάρκου Τεγέας 

   Καμπισιούλης, Χρήστος; Μπαχός, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη ανάπλασης του Αρχαιολογικού πάρκου Τεγέας, με σκοπό την βελτίωση του πανηγυριού που διεξάγεται στην περιοχή, καθώς και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών χώρων, ...
  • Ανάπλαση Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας βάση διεθνών προτύπων εναλλακτικού αθλητισμού 

   Πολλάλης, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτέλεσε ο τομέας των εναλλακτικών αθλημάτων και οι αντίστοιχες υποδομές τους.
  • Ανάπλαση Ζηρίνειου Δημοτικού Γυμναστηρίου 

   Καρανάσιος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-05)
   Η παρούσα εργασία αφορά την ανάπλαση του Ζηρίνειου Δημοτικού Γυμναστηρίου, το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Κηφισιάς, και η μετατροπή του σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Στις εγκαταστάσεις του κέντρου αυτού θα λειτουργούν ...
  • Ανάπλαση στην περιοχή της Πάρνηθας μετά την πυρκαγιά 

   Κολοκυθάς, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-16)
   Στήν συγκεκριμένη εργασία μελετήσαμε την περιοχή της Πάρνηθας σχετικά με το πώς ήταν πριν την πυρκαγιά(χλωρίδα,πανίδα,χώροι).Μελετήσαμε τις απώλειες στο φυσικό περιβάλλον πριν την πυρκαγιά,το πως προκλήθηκε η φωτιά,τις ...
  • Ανάπλαση του παλαιού αεροδρομίου στο Eλληνικό 

   Καλύβας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-03)
   Η μελέτη της ανάπλασης στο Ελληνικό έχει ως σκοπό την επεξεργασία και δημιουργία ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπλασης από τις υπόλοιπες μελέτες που υπάρχουν σε σχέση με την ορθή εκμετάλλευση του παλαιού αεροδρομίου στον ...
  • Ανάπτυξη τεχνητών υγροβιότοπων. Η περίπτωση του πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" 

   Καραμπάση, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Στην εργασία αυτή, γίνεται έρευνα για τους τεχνητούς υγροβιότοπους, όπου δίνεται έμφαση για την σημασία τους και τα στοιχεία που τους απαρτίζουν. Επίσης, υπάρχει αναφορά στην νομοθεσία που τους προστατεύει και επιπλέον, ...
  • Ανακαίνιση και επέκταση καθ΄ύψος κατοικίας στη Νέα Μάκρη 

   Καλαφάτης, Σταύρος; Μερτσάρη, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανακαίνιση και επέκταση καθ’ ύψος υφιστάμενης κατοικίας στην περιοχή της Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. Η πρόταση που παρουσιάζεται αφορά στην εκ νέου χρήση της συγκεκριμένης ...
  • Ανακατασκευή του Ξενία στο Ναύπλιο και δημιουργία πολιτιστικού κέντρου 

   Καρακατσάνης, Δημήτριος-Μάριος; Παπαδόπουλος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-01)
   Η παρούσα εργασία καρατομείται σε 6 κεφάλαια Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα ερεθίσματα που μας οδήγησαν στην δημιουργία της πτυχιακής εργασίας. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για την επαρχιακή πόλη του Ναυπλίου από ...
  • Ανατομικές βλάβες λόγω ατυχημάτων στο περιβάλλον της κατοικίας στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

   Ηλιάκης, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που συνοδεύουν τους ανθρώπους και ειδικότερα τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι και η συχνότητα των πτώσεων. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση προσδιορίζει το πρόβλημα, παρουσιάζοντας μία ...
  • Ανέγερση κατοικίας σε στενό οικόπεδο 

   Κολοβός, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Στόχος της εργασίας αποτελεί η κατάθεση τεκμηριωμένης αρχιτεκτονικής μελέτης σε υφιστάμενο οικόπεδο στην Καστέλα έκτασης 115 τετραγωνικών μέτρων. Φιλοσοφία του σχεδιασμού είναι η διαίρεση των χρήσεων της κατοικίας ανά όροφο ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"