Now showing items 1-20 of 85

  • 3D εκτυπώσεις ανταλλακτικών: εφαρμογές στη ναυτιλιακή βιομηχανία 

   Αγγελάκης, Αριστείδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-10)
   Η τρισδιάστατη εκτύπωση βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό, ολοένα και περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με το θέμα, καθώς όπως αναφέρεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής ...
  • Blockchain challenges in maritime industry: an empirical investigation of the willingness and the main drivers of adoption from the hellenic shipping industry 

   Καπνίσης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-05)
   Shipping is one of the most traditional industries in the world and despite the various efforts that have been made to modernized it in the recent years, significant part of the documents exchanged still have the traditional ...
  • Business plan για κατασκευή νέου πλοίου μεταφοράς LNG: μελέτη περίπτωσης για την ναυτιλιακή εταιρία GasLog 

   Παούρης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-05)
   Τα τελευταία χρόνια το φυσικό αέριο εμφανίζει όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη και διάδοση σε παγκόσμια κλίμακα. Αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ενέργειας, αφού οι ρυπογόνες ουσίες που εκπέμπονται κατά την καύση και χρήση του ...
  • City logistics στο Θριάσιο πεδίο 

   Μιχαήλ, Σωτηρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Οι εμπορευματικές μεταφορές στα αστικά κέντρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην αλυσίδα των logistics. Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη των αστικών μεταφορών είναι άκρως ...
  • Critical analysis of the charterer's obligation to pay the agreed hire on time 

   Μαζαράκης, Φίλιππος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Maritime industry constitutes a capital-intensive business which includes high value contracts. The fact that there are sizable time-lag effects for the construction of new vessels and also market sentiment effects, makes ...
  • Design selection of micro-satellites constellation in LEO orbits on purpose of global coverage for communication and AIS services in shipping 

   Νικολαΐδης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-10)
   Last two decades, the trend for microsatellite constellations has been growing, especially in LEO orbits, to support a plethora of applications in various domains. At the same time, the increasing reliability and the use ...
  • Design selection of micro-thruster system for cubesats: 1.5U-3U-6U 

   Δούκας, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
  • Research and evaluation on the control methods and fault detection of flow control valves 

   Τσούκστου, Βασιλεία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   The subject of this thesis is the study of flow control valves. More specifically, to identify the methods used for flow control and analyze the various functions of flow-control valves in order to suggest the most compatible ...
  • Single window στη ναυτιλία 

   Παπαδάκης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-02)
   Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό την παρουσίαση, ανάλυση και τρόπο λειτουργίας single window συστημάτων. Ένα σύστημα single window στη ναυτιλία έχει σαν σκοπό να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις ναυτιλιακές ...
  • Utilization of alternative fuels in ports 

   Μούτσιος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   H παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Αξιοποίηση Εναλλακτικών Καυσίμων σε Λιμένες», εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής LABVIEW για την επίβλεψη των λειτουργιών της μηχανής ενός σκάφους 

   Ψύκος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Η εργασία αυτή πραγματεύεται την ανάπτυξη λογισμικού μέσω του προγράμματος LabView, το οποίο θα προβάλλει την κατάσταση της μηχανής με αξιοπιστία και ακρίβεια. Με την υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας παρέχεται στον ...
  • Ανθρώπινη αξιοπιστία στη ναυτιλία 

   Βαϊσμένου, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάλυση της ανθρώπινης αξιοπιστίας στη Ναυτιλία. Ο Ναυτιλιακός τομέας παραμένει στη χώρα μας ένας εκ των ασφαλέστερων, με τα ολιγάριθμα όμως ατυχήματα που προκαλούνται κάθε χρόνο να ...
  • Ανίχνευση και διάγνωση βλαβών δίχρονων αργόστροφων ναυτικών κινητήρων με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 

   Τσαγκανός, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2017-10)
   ανίχνευση βλαβών ναυτικού κινητήρα είναι εξαιρετικά σημαντικές στη μεταφορά των αγαθών, το θαλάσσιο περιβάλλον και στον ανταγωνισμό των ναυτιλιακών εταιριών γενικότερα. Η έγκαιρη ανίχνευση βλαβών, οδηγούν στη βελτίωση της ...
  • Αντιεκρηκτικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίων 

   Μαρούγκας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια αναφορά στις αντιεκρηκτικές εγκαταστάσεις πλοίων, την διαβάθμιση των εκρηκτικών περιοχών σύμφωνα με τους Διεθνής Κανονισμούς όπως το IEC και τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους ...
  • Αξιολόγηση του ναυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος “operational use of ECDIS” με τη χρήση του μοντέλου αξιολόγησης CIPP 

   Καραπούλιος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-03)
   Στόχος αυτής της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος ναυτικής κατάρτισης με τίτλο “Operational Use of ECDIS” το οποίο βασίζεται στο το πρότυπο IMO Model Course 1.27 (2012). ...
  • Απειλές ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας μικροδορυφόρων (cubesats) 

   Λυκούδης, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Στη σύγχρονη εποχή οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε καθημερινή βάση, αναδεικνύονται ως οι πλέον απαραίτητες για την κάλυψη επαγγελματικών και μη αναγκών. Σε κάθε χώρο, όπως και στο ναυτιλιακό, ...
  • Ασφάλεια κυβερνοχώρου στη ναυτιλία 

   Δημακοπούλου, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Στον κόσμο της πληροφορίας και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, η ανάγκη για ασφάλεια ολοένα και αυξάνεται. Ο επιχειρησιακός κόσμος δείχνει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. ...
  • Ασφάλεια λιμένων. Διερεύνηση της εφικτότητας και δυνητικής αποτελεσματικότητας λήψης μέτρων ασφαλείας παρόμοιων με αυτά που ισχύουν στα αεροδρόμια 

   Μιχαήλ, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2017-04)
   Στην εποχή μας που ολοένα και αυξάνονται τα κρούσματα τρομοκρατίας και εκτάκτων καταστάσεων είναι επιτακτική η δημιουργία και εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και ιδιαίτερα σε σημεία μαζικής συγκέντρωσης πληθυσμού όπως αυτά των ...
  • Αυτόματη διαδικασία πρόσδεσης πλοίου 

   Αθανάσογλου, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Ο αυτοματισμός (ή αυτοματοποίηση) αφορά δύο έννοιες μη σχετιζόμενες μεταξύ τους. Αρχικά, σημαίνει την τυποποίηση μίας διαδικασίας μέσω της εύρεσης καλώς ορισμένων βημάτων τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν για να παραχθεί ...
  • Βέλτιστος σχεδιασμός καμπίνας γερανογέφυρας τύπου προβλήτας 

   Αγγελόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εξέτασε με λεπτομέρεια τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται μία γερανογέφυρα τύπου προβλήτας. Επιπλέον εξετάστηκαν όλες οι λεπτομέρειες που έχουν σχέση με το εσωτερικό της καμπίνας της ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"