Now showing items 1-20 of 32

  • Ανάπτυξη εφαρμογής συστήματος μέτρησης και ελέγχου οικιακής εγκατάστασης με χρήση έξυπνων τεχνολογιών 

   Χάσκας, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Το συγκεκριμένο εγχείρημα ξεκίνησε με σκοπό να δώσει μία άλλη λύση για την αυτοματοποίηση των καθημερινών μας αναγκών με τα μέσα μίας τυπικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στα πλαίσια του smart home, η οποία διαφοροποιείται ...
  • Ανέγερση δημοτικού σχολείου στις Κυκλάδες (Πάρος) και μόρφωση αυτού ως "έξυπνο κτίριο" 

   Βιολέτη, Ευαγγελία; Παχτίτη, Μαρία Ελένη (ΤΕΙ Πειραιά, 2005-09)
  • Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου 

   Σκεμπές, Δημήτριος Κ.; Μαθιός, Γεώργιος Κ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-05)
  • Απομακρυσμένος έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών-Iot 

   Ιγνατίου, Μιχαήλ-Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-03)
   Το έξυπνο σπίτι (internet of things) είναι αδιαμφΙσβήτητα το πιό πολυσυζητημένο θέμα στον χώρο της τεχνολογίας τα τελευταία έτη φέρνοντας το μέλλον στο σήμερα.Η αγορά έχει κατακλειστεί από “Έξυπνες” συσκευές αλλά και από ...
  • Αυτοματισμός οικιακών καταναλώσεων- Έξυπνο σπίτι 

   Δροσινός, Αθανάσιος; Βαλιώτης, Δημήτριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Αυτοματισμοί - Τεχνολογίες και εφαρμογές σε έξυπνα σπίτια 

   Λαμπίρης, Στέφανος; Ριζόπουλος, Βελισσάριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Έλεγχος οικιακών συσκευών με τη χρήση Bluetooth Low Energy 

   Γεωργούλης, Ιωάννης-Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-12)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να μπορούμε να ελέγχουμε τις οικιακές μας συσκευές απομακρυσμένα. Αυτό το πετυχαίνουμε χρησιμοποιώντας στη συγκεκριμένη περίπτωση κατάλληλους αισθητήρες και την τεχνολογία BLE ( ...
  • Έλεγχος των συσκευών ενός smarthome με φωνητικές εντολές 

   Βασάλος, Μάρκος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την υλοποίηση ενός τρόπου ελέγχου των έξυπνων συσκευών ενός έξυπνου σπιτιού, στον οποίο οι εντολές θα δίνονται φωνητικά. Η εργασία χωρίζεται σε 5 κεφάλαια. Στο 1o γίνεται μια ιστορική ...
  • Έξυπνα κτίρια και συστήματα διαχείρισης τους 

   Σπηλιόπουλος, Κωνσταντίνος; Σκαντζής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα της ορθής προτυποποίησης των έξυπνων κτιρίων, που συνιστούν σημαντικό δομικό στοιχείων των έξυπνων και βιώσιμων πόλεων. Σκοπό έχει να αναλύσει και να συγκρίνει τα διεθνή ...
  • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας πράσινων κτιρίων και βιομηχανικών μονάδων 

   Παπανδρέου, Δημήτριος; Μάτσας, Δημήτριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-10)
  • Έξυπνες εφαρμογές σε σύγχρονο αγροτόσπιτο 

   Γαβριήλ, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Η εργασία αποτελείται από 9 κεφάλαια: • Στο πρώτο υπάρχει μια εισαγωγή, που ασχολείται διεξοδικά με τις έννοιες της διπλωματικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και των συνώνυμων και συναφών με τον τίτλο εννοιών. • Στο ...
  • Έξυπνες πόλεις παρόν και μέλλον 

   Παλαιοδήμος, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-17)
   Οι έξυπνες πόλεις είναι προηγμένα χωρικά συστήματα καινοτομίας, όπου η δημιουργία και η εφαρμογή της γνώσης διευκολύνεται από τους ψηφιακούς χώρους και τα online εργαλεία για την επικοινωνία και τη διαχείριση της γνώσης ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μαρίνα, Αρντίτ; Μπικίκου, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-21)
   Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας δημιουργήθηκε μια εφαρμογή Android για τη διαχείριση ενός έξυπνου σπιτιού που ελέγχεται από ένα μικροεπεξεργαστή Arduino. Για το έξυπνο σπίτι, υλοποιήθηκε μία πλακέτα Arduino η οποία ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Αρκουλής, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός «Έξυπνου σπιτιού». Ο κύριος σκοπός της είναι η περιγραφή της εγκατάστασης και του τρόπου λειτουργίας ενός συστήματος για την εξ αποστάσεως διαχείριση ...
  • Έξυπνο σπίτι ενεργειακά αυτόνομο 

   Θεοδωρακάκου, Ελένη; Ναυπλιώτης, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλύσουμε τι πρέπει να έχει μια κατοικία ώστε να μπορεί να είναι ενεργειακά αυτόνομη ενσωματώνοντας έξυπνες λειτουργίες. Θα αναφερθούμε ενδελεχώς στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ...
  • Έξυπνο σπίτι ενεργειακά αυτόνομο με τη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος 

   Τσικριτσής, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-27)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός αυτόνομου ενεργειακά έξυπνου σπιτιού χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο με την χρήση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος. Αρχικά γίνεται παρουσίαση ενός ...
  • Έξυπνο σπίτι και ασύρματη επικοινωνία 

   Νικολάκη, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Στην παρούσα πτυχιακή παρουσιάζεται η εφαρμογή ενός δικτύου για Έξυπνο Σπίτι (Smart Home). Τα έξυπνα συστήματα (Smart Systems) μπορούν και ελέγχουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καθώς και συσκευές μέσω ενός ενοποιημένου ...
  • Έξυπνο σπίτι και τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας 

   Γκίνα, Μαρία; Καρβούνη, Δέσποινα (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την γνωριμία με ένα «έξυπνο σπίτι». Αρχικά, εξηγείται τι εννοούμε με τον όρο έξυπνο σπίτι και πως αυτό μπορεί να είναι εύχρηστο και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπ ...
  • Έξυπνο σπίτι με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

   Βλαστός, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
   Με στόχο την άνεση και την ασφάλεια του χρήστη το έξυπνο σπίτι γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο. Όλο και περισσότερες συσκευές συνδέονται πλέον στον ίντερνετ κάνοντας την εύχρηστη διαχείρισή τους, χωρίς ένα αυτοματοποιημένο ...
  • Έξυπνο σπίτι με τη χρήση PLC (S7200) σε διάφορες εφαρμογές 

   Ηρακλέους, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"