Now showing items 1-20 of 94

  • Bελτιστοποίηση παραμέτρων λειτουργίας συστήματος SCADA εναέριου δικτύου και υποσταθμών έλξης του ΤΡΑΜ Αθηνών 

   Γιαννοπούλου, Χρύσα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
   Τα τελευταία χρόνια, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της βιομηχανίας,ο αυτοματισμός και ο έλεγχος σύνθετων συστημάτων και εφαρμογών καθώς και η εισαγωγή καινοτομών τεχνολογιών κατέστησε απαραίτητη την ύπαρξη ενός άμεσου και ...
  • Internet of things 

   Μούρτου, Αλεξία; Κυράνας, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Φαίνεται να διανύουμε μία νέα εποχή στην τεχνολογία των υπολογιστών που πολλοί αποκαλούν το Διαδίκτυο των πραγμάτων (the Internet of Things (IoT)). Μηχανή με μηχανή, μηχανή στην υποδομή, μηχανή στο περιβάλλον, το Διαδίκτυο ...
  • MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Μικρο - Ηλεκτρο - Μηχανικά Συστήματα 

   Γεωργίου, Δημήτριος Α. (ΤΕΙ Πειραιά, 2011-05)
  • Wearables και internet of things 

   Στάθης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-21)
   Internet of Things (IoT) technology makes people's lives easier in many areas. Smart homes, smart security systems use IoT technology as well as wearable technology. IoT Wearables technology has developed many IoT projects. ...
  • Αισθητήρες βιομηχανικού αυτοματισμού 

   Λεβέντης, Αντώνιος; Σωτηριάδης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-31)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο ‘ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ’ έχει ως σκοπό την εισαγωγή του αναγνώστη στο χώρο των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες σήμερα . Κύριο ενδιαφέρον της εργασίας ...
  • Αισθητήρες στα αυτοκίνητα 

   Μποζιώρης, Θεοφάνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-16)
   Στο Κεφάλαιο 1, γίνεται μια αναλυτική ιστορική αναδρομή ως προς την εξέλιξη του αυτοκινήτου και τα στάδια που πέρασε μέχρι την τελική του μορφή. Στο Κεφάλαιο 2, αναλύεται εκτενώς το αυτοκίνητο ως σύστημα κάνοντας αναφορά ...
  • Αισθητήρια συστημάτων που περιλαμβάνουν γραμμικούς ενεργοποιητές 

   Χριστάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-29)
   Η πτυχιακή εργασία θα παρουσιάζει διάφορους τύπους αισθητηρίων για συστήματα που περιλαμβάνουν γραμμικούς ενεργοποιητές . Ουσιαστικά , θα γίνει μία καταγραφή των διαφόρων τύπων αισθητηρίων γραμμικής κίνησης ( είτε αυτή ...
  • Αισθητήριες διατάξεις και αυτοματισμοί στα αεροσκάφη 

   Κλουβάτος, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει την καταγραφή ενός συνόλου αισθητήρων και κυκλωμάτων αυτοματισμού που βρίσκονται εγκατεστημένα σε ένα αεροσκάφος. Η καταγραφή αυτή δεν αποσκοπεί απλά σε μια παρουσίαση αυτών των ...
  • Ανάπτυξη διάταξης καταγραφής παραμέτρων από αδρανειακούς αισθητήρες και ασύρματης μεταφοράς των δεδομένων για εκπαιδευτικούς σκοπούς με χρήση πλατφόρμας ανοικτού κώδικα χαμηλής κατανάλωσης ισχύος 

   Κασσάρας, Παναγιώτης; Κατσικογιάννης, Κωνσταντίνος- Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-01)
   Στη παρούσα πτυχιακή εργασία έχει γίνει μελέτη και ανάλυση του διαδικτύου των αντικειμένων, οι δυνατότητες του και οι υπηρεσίες που παρέχει στο χρήστη. Μας δώθηκε το Sensortag CC2650 απο την εταιρία Texas Instrument που ...
  • Ανάπτυξη διάταξης καταγραφής παραμέτρων μικροκλίματος βασισμένη σε τεχνολογίες αυτοοργανούμενων ασύρματων δικτύων για γεωργικές εφαρμογές 

   Χατζάκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-26)
   Το θέμα της πτυχιακής μου εργασίας επιλέχθηκε να είναι στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την γεωργία ακριβείας. Ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομίας της Ελλάδας βασίζεται στον γεωργικό τομέα, ο οποίος στο εξωτερικό ...
  • Ανάπτυξη συστήματος συναγερμού με τεχνολογία GSM 

   Μαρκομανωλάκης, Χρίστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Η επίβλεψη ενός χώρου για την αποφυγή εισβολής από ανεπιθύμητους επισκέπτες υπήρξε ανέκαθεν μείζων ζήτημα για τη σύγχρονη κοινωνία. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα της Μικροηλεκτρονικής, η ασφάλιση μιας ...
  • Ανιχνευτής εμποδίων 

   Μήτα, Κωνσταντίνα; Χειρίδου, Σοφία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-12)
   Ο άνθρωπος στην προσπάθεια δημιουργίας τεχνολογικού πολιτισμού από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε την ανάγκη της έννοιας μέτρησης .Έπρεπε να μετρήσει με κάποιο τρόπο παραδείγματος χάρη το χρόνο, τον όγκο, το μήκος ,το βάρος. ...
  • Αντικλεπτικό σύστημα με εντοπισμό (GPS) 

   Γεωργάκης, Κωνσταντίνος; Καμπίτσης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η εν λόγω πτυχιακή εργασία παρουσιάζει ένα αντικλεπτικό σύστημα οχημάτων το οποίο διαθέτει Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης (GPS) και ενημερώνει το χρήστη με αντίστοιχα μηνύματα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
  • Αντιστάθμιση επιτραπέζιας επιφάνειας με υδραυλικά έμβολα 

   Νταγκίνης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-24)
   Στην πτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάζονται εκτενέστατα τα βασικά μέρη ενός υδραυλικού κυκλώματος καθώς και τα μέρη του σύστημα ελέγχου που το χειρίζονται (αισθητήρια, PID controlrer) με σκοπό, μια επιφάνεια να παραμένει ...
  • Αποστολή μετρήσεων σε βάση δεδομένων με χρήση μικροελεγκτή arduino 

   Βεϊσλλάρι, Αλκέρτ; Παντελιός, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11)
   Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία σκοπός μας είναι να στέλνουμε δεδομένα σε μια βάση δεδομένων μέσω Arduino. Ο αισθητήρας ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το Arduino θα παίρνει μετρήσεις και αυτό με τη σειρά του θα τις ...
  • Αρχές και λειτουργίες CCD & CMOS αισθητήρων στις σύγχρονες κάμερες: από τα φωτόνια μέχρι τον ανθρώπινο οφθαλμό 

   Χατζηγιάννης, Αλέξιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05)
   Το θέμα της παρούσας μελέτης είναι οι φωτοευαίσθητοι αισθητήρες. Η λειτουργία τους βασίζεται στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο του Αϊνστάιν. Έχω προσπαθήσει να προσεγγίσω το θέμα από πολλές διαφορετικές πλευρές, όπως πολύπλευρη ...
  • Ασύρματα δίκτυα (wsn) αισθητήρων και χρήση γενικού ελέγχου 

   Δερέκης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
   Οι ασύρματες επικοινωνίες είναι ένα είδος επικοινωνίας δεδομένων που γίνεται και να παραδοθούν τα δεδομένα ασύρματα. Σε γενικές γραμμές, είναι ένας ευρύς όρος που ενσωματώνει όλες τις διαδικασίες και τις μορφές σύνδεσης ...
  • Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και έξυπνο σπίτι 

   Βασκαντήρα, Γεωργία; Κατσιαδά, Ευαγγελία (ΤΕΙ Πειραιά, 2010)
   Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks, WSN) αποτελούν σήμερα ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο έρευνας στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών . Ωστόσο, λόγω κάποιων από τις ιδιαιτερότητές τους , οι κόμβοι ενός ...
  • Ασύρματα δίκτυα στο βιομηχανικό αυτοματισμό 

   Σφήκας, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-01)
  • Ασύρματο δίκτυο αισθητήρων 

   Ελευθεριάδου, Αγγελική; Λιναρδάτος, Μάριος-Ανδρόνικος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-20)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων αποτελούνται από διασκορπισμένους αυτόνομους αισθητήρες που έχουν ως κύριο στόχο την παρακολούθηση ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"