Now showing items 1-19 of 19

  • To φαινόμενο «Brain – Drain» στην Ελλάδα 

   Begaj, Lumner (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-16)
   Θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι το φαινόμενο ''brain drain''. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει εκτενώς τους σύγχρονους μελετητές (κοινωνιολόγους, οικονομολόγους, πολιτικούς κ.α.) και κυρίως γιατί ...
  • Ανεργία 

   Κυριακοπούλου, Παναγιώτα (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Θέμα αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανεργία η οποία μαστίζει στις μέρες μας την αγορά εργασίας και κάθε νέο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή ένωση. Η ανεργία σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, ...
  • Εξέλιξη της ανεργίας στην Πολωνία την περίοδο από 1990 ως σήμερα 

   Matras, Kinga (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Ο στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστεί η εξέλιξη της ανεργίας την περίοδο από την κατάρρευση του κομμουνισμού το 1990 ως την «επέτειο» 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 στην Πολώνια. Στο πρώτο μέρος της εργασίας ...
  • Εργασιακή πραγματικότητα στην Ευρώπη 

   Νίκας, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-17)
   Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει την εργασιακή πραγματικότητα και να αναδείξει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των στοιχείων της αγοράς εργασίας των χωρών της Ευρώπης. Μέσα από τη διαχρονική εξέταση των μεταβολών ...
  • Ευέλικτες μορφές απασχόλησης 

   Μετσαλίου, Λοριάν; Σιναναϊ, Γκεντιάν (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση για επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Η τάση αυτή έγκειται στο μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος που με τη σειρά του έχει επηρεάσει το μοντέλο λειτουργίας των ...
  • Ευέλικτες μορφές απασχόλησης 

   Μαθιουδάκη, Αντωνία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-11)
   Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η καταγραφή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην κλασσική θεωρία, τον μαρξισμό και την κεϋνσιανή ...
  • Η ανεργία στην Ελλάδα της κρίσης 

   Παπαγιάνναρος, Γεώργιος; Σκορδά, Νεκταρία - Μελίνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Η ανεργία τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα. Σύγκριση με άλλες χώρες 

   Παπαϊωάννου, Ιωάννα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η ανεργία αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Μέσα από μια σειρά ερευνών που έχουν γίνει πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, έχει ...
  • Η ανεργία ως κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο στην περίοδο που διανύουμε 

   Γκότση, Βασιλική; Κώνστα, Παναγιώτα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Η εξέλιξη του Νομού Αργολίδας 

   Μπαλαμπάνης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-24)
   Η οικονομική πορεία και εξέλιξη ενός τόπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γεωγραφική του θέση, την ιστορία και τον φυσικό του πλούτο. Ουσιαστικό επίσης ρόλο παίζουν η κουλτούρα και η εκπαίδευση των κατοίκων του. Στην ...
  • Η επίδραση της ανεργίας στο βιοτικό και καταναλωτικό επίπεδο της Ελλάδος 

   Τούσουλη, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-20)
   Η ανεργία έχει μπει για τα καλά μέσα στην ζωή μας , αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των Ελληνικών νοικοκυριών που προσπαθούν παρόλες τις δυσκολίες να σταθούν απέναντι της γενναίοι. Το φαινόμενο της ανεργίας έχει ...
  • Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών, στον κλάδο των ακινήτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

   Φαβρικάνου, Άννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η παρούσα μελέτη αφορά το πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών στα πλαίσια απόκτησης ακίνητης περιουσίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δηλαδή κατά πόσο οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ...
  • Η οικονομική κρίση και οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας 

   Λειβαδάρος, Παναγιώτης; Γαργαλιάνος, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις κυριότερες παθογένειες που πλήττουν την Ελληνική οικονομία ...
  • Η στατιστική απεικόνιση της ανεργίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ο ρόλος του Ο.Α.Ε.Δ. 

   Κορρέ, Νικολαία; Κατσίρου, Ιωάννα - Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Στόχος της εργασίας αυτής είναι να εξεταστεί ίσως το πιο σημαντικό φαινόμενο αυτής της εποχής , η ανεργία. Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει όλες τις οικονομίες παγκοσμίως, ενώ στην χώρα μας δημιουργεί έντονο προβληματισμό ...
  • Οι συνέπειες της μετανάστευσης των νέων 

   Σαλασίδη, Αντωνία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-03)
   Το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης των νέων ατόμων απασχολεί τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση αυτού του φαινομένου παρατηρήθηκε ιδιαίτερα με την έλευση της οικονομικής κρίσης η οποία με τα προβλήματα που ...
  • Πως επηρεάζεται η απόδοση και συμπεριφορά των εργαζομένων στις επιχειρήσεις από το εργασιακό περιβάλλον 

   Μουλλάϊ, Χελένα; Αθανασιάδου, Βαρβάρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-04)
   Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη περιγραφή στον επηρεασμό της απόδοσης και της συμπεριφοράς των εργαζομένων στις επιχειρήσεις από το εργασιακό περιβάλλον. Η εργασία και το εργασιακό ...
  • Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη 

   Παρασκευόπουλος, Κωνσταντίνος; Παρασκευόπουλος, Χρήστος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη του Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας και πως ανταποκρίνεται καθένα από αυτά τα δύο κράτη στα ερεθίσματα που δημιουργεί η οικονομική ...
  • Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου 

   Παπαδοπούλου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-23)
   Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται αναφορά στην εννοιολογική ερμηνεία της σύμβασης ορισμένου χρόνου, τους αντικειμενικούς λόγους συναψής της, καθώς και η διαφοροποίησή της σε σχέση με την αντίστοιχη σύμβαση αορίστου ...
  • Τα κοινωνικά δικαιώματα σε κρίση. Η περίπτωση της υγείας στην Ελλάδα 

   Γκάτσου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-02-28)
   Η Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια, διανύει τη βαθύτερη οικονομική ύφεση από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η αμφισβήτηση των σοβαρών συνεπειών της κρίσης, συνεπειών που εκδηλώνονται όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στα ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"