Now showing items 1-20 of 51

  • Αισθητήρες βιομηχανικού αυτοματισμού 

   Λεβέντης, Αντώνιος; Σωτηριάδης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-31)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο ‘ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ’ έχει ως σκοπό την εισαγωγή του αναγνώστη στο χώρο των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες σήμερα . Κύριο ενδιαφέρον της εργασίας ...
  • Αλγόριθμοι ακολούθησης γραμμής σε αυτόνομα οχήματα LEGO Mindstorms 

   Θεριανός Μιχαήλ - Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
  • Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης ελεγκτών PID που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο μη επανδρωμένων οχημάτων ρομποτικών σμηνών 

   Οδυσσέα, Αναστας; Τουρλίδας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-29)
   Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάλυση και την αποσαφήνιση των ελεγκτών PID, καθώς επίσης των αλγόριθμων βελτιστοποίησης ελεγκτών PID. Έτσι, στην εργασία γίνεται μια λεπτομερή αναφορά σε αυτά τα δύο θέματα και στην χρήση ...
  • Αλγόριθμοι προγραμματισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

   Λούλης, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-21)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη , ανάλυση, επεξήγηση και τελικά δημιουργία ενός αλγόριθμου αυτομάτου ελέγχου μέσω ενός μικροεπεξεργαστή - μικροελεγκτή με σκοπό την προσομοίωση του σε ένα περιβάλλον βιομηχανίας ...
  • Αλγόριθμος αυτόματης συμπλήρωσης κειμένου με χρήση συμπαγών δέντρων και δομών δεδομένων 

   Τσολάκογλου, Ιορδάνης; Σούτας, Απόστολος; Γιακουμάτος, Αργύριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-23)
   Ο κώδικας του προγράμματος αποτελείται από 3 αρχεία .cpp 2 αρχεία .h και το makefile. Συγκεκριμένα τα main.cpp , Node.cpp , Trie.cpp , Node.h και Trie.h . Αρχίζοντας απ’το πιο συγκεκριμένο , ο κόμβος(Node) του κάθε δέντρου ...
  • Ανάπτυξη ενός κατανεμημενου συστήματος σε προγραμματιστικό περιβάλλον android 

   Καραολάνης, Νικόλαος-Ανδριανός; Χατζηπαναγιώτου, Γεώργιος-Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-12)
   H παρούσα εργασία αφορά την δημιουργία ενός Συστήματος Συστάσεων και μίας εφαρμογής android. Στην εφαρμογή αυτη ο χρήστης τοπεθετει την τοποθεσία του και το σύστημα του προτείνει σημεία κοινου ενδιαφέροντος(POI) με βάση ...
  • Ανάπτυξη σμήνους bots για την ανίχνευση στο διαδίκτυο συγκεκριμένων πληροφοριών 

   Πατσέλας, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-21)
   Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας που έχει ως σκοπό να μας δείξει το προβληματισμό που δημιουργείται στους χρήστες που ψάχνουν μια συγκεκριμένη πληροφορία στο διαδίκτυο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο όγκος πληροφορίας ...
  • Ανάπτυξη συστήματος αυτοματισμού για τον έλεγχο υδροπονικού θερμοκηπίου 

   Καραμάνης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-07)
   Η παρούσα διατριβή δημιουργήθηκε ύστερα από την διαπίστωση ότι σε πολλές Ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες παρατηρείται μια στροφή προς την αστική γεωργία και τις οικιακές καλλιέργειες υδροπονικού τύπου. Η υδροπονία είναι ...
  • Ανίχνευση θέσης & πορείας οχήματος με χρήση μονάδων GPS-Arduino-GSM 

   Τάχος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στους μικροελεγκτές και ειδικότερα στους μικροελεγκτές της οικογένειας Arduino. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε τόσο την ...
  • Αξιολόγηση βιομηχανικών πληροφοριακών συστημάτων 

   Ντέκα, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-09)
   Ο σκοπός της εργασίας αφορά την Αξιολόγηση ERP συστημάτων με τη βοήθεια μοντέλων αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων (ΤΑΜ, IS Success) ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την ικανοποίηση των χρηστών και την ...
  • Απομακρυσμένος έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών-Iot 

   Ιγνατίου, Μιχαήλ-Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-03)
   Το έξυπνο σπίτι (internet of things) είναι αδιαμφΙσβήτητα το πιό πολυσυζητημένο θέμα στον χώρο της τεχνολογίας τα τελευταία έτη φέρνοντας το μέλλον στο σήμερα.Η αγορά έχει κατακλειστεί από “Έξυπνες” συσκευές αλλά και από ...
  • Αποτίμηση αλγορίθμων ελέγχου ρομποτικού σμήνους 

   Ζησίμου, Κωνσταντία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-07)
   Αν παρατηρήσουμε την φύση θα δούμε πόσο καλά είναι οργανωμένη και πόσο άμεσα μπορεί να εφαρμόσει κάποιους ρυθμιστικούς παράγοντες για να επαναφέρει την ισορροπία όταν αυτό χρειαστεί. Παρατηρώντας την βλέπουμε ότι οι ...
  • Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και έξυπνο σπίτι 

   Βασκαντήρα, Γεωργία; Κατσιαδά, Ευαγγελία (ΤΕΙ Πειραιά, 2010)
   Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks, WSN) αποτελούν σήμερα ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο έρευνας στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών . Ωστόσο, λόγω κάποιων από τις ιδιαιτερότητές τους , οι κόμβοι ενός ...
  • Ασφάλεια και Scada στα πλοία 

   Κουράκος, Θωμάς; Κουρουνάρχης, Αντώνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
  • Αυτοματισμοί και αισθητήριες διατάξεις στην αεροπορική βιομηχανία 

   Τάκαρη, Αγγελική; Πέππας, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
   Τα όργανα αεροσκαφών συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφαλή περάτωση της πτήσης. Μια πτήση αποτελείται από την διαδρόμηση, την απογείωση, την πτήση για κάποιο χρονικό διάστημα σε κάποιο ύψος, τις στροφές και τελικά την κάθοδο ...
  • Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικού καταστήματος με χρήση Html, Php, MySQL 

   Αγρυμάκης, Γρηγόριος-Φιλήμων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-12)
   Η πτυχιακή εργασία θα πραγματεύεται την σχεδίαση και την κατασκευή μίας δυναμικής ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου. Για την δημιουργία της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκαν η γλώσσα προγραμματισμού PHP, η γλώσσα σήμανσης ΗΤΜL, ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Τριανταφύλλου, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-11)
   "Internet of things" "Κομβική θέση στην επενδυτική ατζέντα των εταιρειών, σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκτά σταδιακά το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρει. Το 48% των εταιρειών, ...
  • Διακίνηση παράνομου υλικού στο διαδίκτυο και η στάση των ανήλικων χρηστών 

   Θεοδωράκη, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03)
   Το Διαδίκτυο στις μέρες μας αποτελεί πολύτιμη πηγή γνώσης, εργαλείο ενημέρωσης, ροής πληροφόρησης, επικοινωνίας και διασκέδασης. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές της τεχνολογίας των τελευταίων ετών παρέχοντας ...
  • Έλεγχος ρομποτικών συστημάτων με νευρωνικά δίκτυα και ρομποτική τεχνολογία των ακρων 

   Καζής, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
   Στην εργασία αυτή θα γίνει αναφορά στον βιολογικό νευρώνα και αναλύεται η λειτουργεία του. Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι να δούμε πως ορίζεται ο τεχνητός νευρώνας. Η χρήση των νευρώνων σε δίκτυα εξετάζεται με τη βοήθεια ...
  • Έξυπνα κτίρια και συστήματα διαχείρισης τους 

   Σπηλιόπουλος, Κωνσταντίνος; Σκαντζής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα της ορθής προτυποποίησης των έξυπνων κτιρίων, που συνιστούν σημαντικό δομικό στοιχείων των έξυπνων και βιώσιμων πόλεων. Σκοπό έχει να αναλύσει και να συγκρίνει τα διεθνή ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"