Now showing items 1-20 of 29

  • Αλβανία ως τουριστικός προορισμός 

   Κοδήμα, Μαριγκλένα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-12)
   Στην παρούσα Πτυχιακή Εργασία, μελετάται το θέμα: Η Αλβανία ως τουριστικός προορισμός. Ειδικότερα, αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις σημαντικότερες στιγμής της Αλβανίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ενώ αναφέρονται ...
  • Ανάπλαση Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας βάση διεθνών προτύπων εναλλακτικού αθλητισμού 

   Πολλάλης, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτέλεσε ο τομέας των εναλλακτικών αθλημάτων και οι αντίστοιχες υποδομές τους.
  • Ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Περίπτωση Νάξου 

   Γιαμπουρά, Ασημίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018)
   Η παρούσα εργασία επιδιώκει να αναλύσει τις πτυχές του εναλλακτικού τουρισμού και να τονίσει τη σημασία της διαφοροποίησης από τον μαζικό τουρισμό. Μέσα από το παράδειγμα της νήσου Νάξου, που έχει αναπτύξει ...
  • Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην νήσο Τήνο «Ο θρησκευτικός τουρισμός και η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού» 

   Δελατόλας, Μάριος; Δελατόλας, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-28)
   Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται η συλλογή, καταγραφή και ανάλυση στοιχείων που αφορούν την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο νησί της Τήνου και να προβάλει το πόσο ...
  • Δημιουργία αγροτουριστικής μονάδας 

   Θεοδώρου, Μαρία-Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-17)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται μία εκτενής αναφορά της ιστορίας του τουρισμού και των διαφόρων μορφών του, όπως πολιτιστικός τουρισμός, εκπαιδευτικός, οικοτουρισμός, αθλητικός και λοιπά.. Στη συνέχεια, εστιάζουμε στον ...
  • Διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης μορφών εναλλακτικού τουρισμού στην Πελοπόννησο 

   Πολυκανδρίτη, Βιργινία (ΤΕΙ Πειραιά, 2011)
   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης μορφών εναλλακτικού τουρισμού στην Πελοπόννησο. Με την ανάλυση των μορφών του τουρισμού και πιο αναλυτικά, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού ...
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

   Καραμπίκας, Παντελής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει τις διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα, καθώς και αυτές που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν λόγο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που ...
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού : σεξουαλικός τουρισμός 

   Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος; Κυπαρίση, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-20)
   Συνοπτικά η πτυχιακή αυτή εργασία στοχεύει στην έρευνα και ανάπτυξη της έννοιας του τουρισμού πορνείας, της ανάγκης δηλαδή του ανθρώπου να ψυχαγωγηθεί σαρκικά με κάποιον άλλον άνθρωπο με αντάλλαγμα χρημάτων μεταφέροντας ...
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Ελλάδα, καινοτόμες ιδέες και προοπτικές 

   Γιαννούλης, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016)
   Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει αμέτρητα βουνά , θάλασσες και απεριόριστες δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει ως τουρίστας. Είναι ένας τουριστικός προορισμός γνωστός παγκοσμίως για το φυσικό περιβάλλον ...
  • Εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες Μεσογειακές χώρες. Εξέλιξη και E-Marketing 

   Πενθερουδάκη, Ηλέκτρα; Γαλάνη, Άρτεμις (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Ο τουρισμός είναι ένας από τους πιο αναπτυγμένους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Αποτελεί μεγάλη πηγή εσόδων για πολλές χώρες οι οποίες βασίζονται σε αυτό τον τομέα. Οι περισσότερες χώρες όπως και η Ελλάδα δεν επαρκούνται ...
  • Επενδύσεις στον τουρισμό ευεξίας - Ανάπτυξη ενός business plan 

   Στυλιαράς, Κωνσταντίνος; Παππά, Γκλόρια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον τουρισμό ευεξίας, μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία κατά την άποψη των συγγραφέων δεν έχει την ανάλογη αναγνωρισιμότητα στο βαθμό που θα έπρεπε να έχει, σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα ...
  • Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στις Σπέτσες 

   Κουμουνδούρος, Κωνσταντίνος; Παπαϊωσήφ, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού έχει αποδειχθεί πως βελτιώνουν την τουριστική περίοδο με τη σωστή ανάπτυξή τους και ικανοποιούν όλο και περισσότερους τουρίστες. Η προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού ενισχύει τόσο την ...
  • Η ανάπτυξη του σπηλαιοτουρισμού, ως εναλλακτική μορφή τουρισμού. Μελέτη περίπτωσης: Σπήλαιο Παιανίας 

   Ζιάτα, Αλεξία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016)
   Η Ελλάδα είναι μία χώρα ιδιαίτερα προικισμένη με φυσικό κάλλος. Συνδυάζει υπέροχες αντιθέσεις άγριων ορεινών τοπίων, καταπράσινων βουνών και μαγευτικών ακρογιαλιών. Εκτός από τις φυσικές ομορφιές της επιφάνειας, το υπέδαφος ...
  • Η εξέλιξη του τουρισμού και οι εναλλακτικές μορφές του: Η περίπτωση της Ελλάδας 

   Παπαγεωργίου, Αργυρώ (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη σε τρία επίπεδα στις τουριστικές περιοχές: δημιουργία εισοδημάτων, θέσεων ...
  • Η Ζάκυνθος ως τουριστικός προορισμός 

   Δημήτρη, Ελόνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Η Πτυχιακή εργασία που ακολουθεί με θέμα << Η Ζάκυνθος ως τουριστικός προορισμός>> έχει ως στόχο την μελέτη και την γνωριμία του νησιού από την τουριστική πλευρά και τον βαθμό ικανοποίησης που νιώθουν οι τουρίστες με την ...
  • Η θεωρητική και κριτική διάσταση των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα 

   Κουβάρη, Σταυριανή (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Αιγάλεω Αττικής. Στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας, είναι ...
  • Θρησκευτικός τουρισμός 

   Διαλεκτού, Κωνσταντίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
   Ο θρησκευτικός ή προσκυνηματικός τουρισμός έχει διεθνή διάδοση με ιδιαίτερες παραλλαγές στον τρόπο που εκλαμβάνουν οι τουρίστες την έννοια του ανάλογα με την χώρα προέλευσης και την κουλτούρα τους. Συγκεκριμένα θα μπορούσε ...
  • Ο θρησκευτικός τουρισμός στην Κύπρο 

   Ιωαννίδου, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-09)
   Κύπρος.... αλλιώς << μήλο της έριδος >> για τη καταπληκτική της γεωγραφική θέση. Δεν σταματά να εξελίσσεται ποτέ παρόλα τα εμπόδια που συναντά. Ένας τουρίστας θα σκευτόταν τι θα κερδίσει από την επίσκεψη του στο νησί. ...
  • Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Ελλάδα 

   Αργυροπούλου, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Ως κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο, ο τουρισμός παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον καθώς έχει ποικίλες διαστάσεις, οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά στον οικονομικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδράσεις του καλύπτουν ένα ευρύ ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"