Now showing items 1-18 of 18

  • Business plan για κατασκευή νέου πλοίου μεταφοράς LNG: μελέτη περίπτωσης για την ναυτιλιακή εταιρία GasLog 

   Παούρης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-05)
   Τα τελευταία χρόνια το φυσικό αέριο εμφανίζει όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη και διάδοση σε παγκόσμια κλίμακα. Αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ενέργειας, αφού οι ρυπογόνες ουσίες που εκπέμπονται κατά την καύση και χρήση του ...
  • Ανάπτυξη Δήμου Κηφισιάς 

   Σαββόγλου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μία ουσιαστική μελέτη του Δήμου Κηφισιάς. Το αποτέλεσμα βασίζεται στη διεξοδική έρευνα των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων καθώς και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης που παραχωρήθηκαν ...
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Αλίμου 

   Παπαβασιλείου, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του Δήμου Αλίμου. Βασικός άξονας για τη λήψη πληροφοριών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο του ...
  • Η εξέλιξη του δήμου Βέλου Βόχας 

   Καζάκος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-21)
   Στην Ελλάδα της κρίσης, της ανέχειας και της απαξίωσης των αξιών, ένας καθοριστικός παράγοντας ο οποίος θα προσφέρει άνθιση στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα μας, είναι να βρούμε ο καθένας μας ξεχωριστά το θάρρος να ...
  • Η εξέλιξη του δήμου Κεφαλλονίας 

   Δρακάτου, Αγγελική-Ευφροσύνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-01)
   Η παρούσα εργασία αποτυπώνει την σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του δήμου Κεφαλληνίας ,µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου και των ισολογισμών, προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του.
  • Η εξέλιξη του Δήμου Λαυρεωτικής 

   Πάλλη, Ευαγγελία - Παναγιώτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
  • Η εξέλιξη του Δήμου Λεβαδέων 

   Σταματίου, Αθανασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν καθοδήγησης του επιβλέποντος καθηγητή, έχει ως στόχο την παρουσίαση του Δήμου Λεβαδέων. Είναι ωφέλιμο ο καθένας από εμάς να γνωρίσει ουσιαστικά τα προβλήματα του τόπου ...
  • Η εξέλιξη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

   Τζιορτζίνη, Ζωή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01)
   Στην παρούσα εργασία, αναλύεται στο πρώτο κεφάλαιο αναλυτικά το πρόγραμμα του Ιωάννη Καποδίστρια και Καλλικράτη. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι βιογραφίες των Καποδίστρια και Καλλικράτη καθώς και οι αλλαγές που διέπουν την ...
  • Η εξέλιξη του Δήμου Σαλαμίνας 

   Τσούτσουρα, Ευγενια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-01)
   Είναι μιά εργασία που αφορά τον Δήμο Σαλαμίνας σε οικονομικό, ιστορικό, πολιτιστικό και γεωγραφικό επίπεδο σε μιά προσπάθεια να αποτυπωθεί όσον το δυνατόν καλύτερα η τοπική πολιτική σκηνή και οι παράγοντεςπου επηρεάζουν ...
  • Η εξέλιξη των δήμων Πεντέλης και Καλλιθέας τα τελευταία χρόνια 

   Γκέκα, Μαρία; Βαλίδη, Βικτωρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05)
   Η παρούσα εργασία αποτυπώνει την σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των δήμων Πεντέλης και Καλλιθέας ,μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου και των ισολογισμών τους, προκειμένου να εκπληρωθούν οι ...
  • Η οικονομική ανάπτυξη του δήμου Κορυδαλλού 

   Καλαρούτη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-09)
   Η τοπική οικονομική ανάπτυξη είναι μια προσέγγιση όπου σημειώνει στον αναπτυσσόμενο κόσμο ότι, δίνει σημασία στις δραστηριότητες στις πόλεις, τις περιφέρειες και τους δήμους. Αυτό περιλαμβάνει πρόσθετα μικροοικονομικά μέτρα ...
  • Οικονομική μελέτη ανέγερσης κατασκευών διαφορετικών χρήσεων στη Σαντορίνη 

   Νομικός, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Η εν λόγω εργασία έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των κατασκευαστικών χρήσεων στο νησί των Κυκλάδων την Σαντορίνη για να δούμε κατά πόσο οι επιχειρηματίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια επιχειρηματική και παραγωγική μονάδα ...
  • Οικονομοτεχνική ανάλυση τεχνικής κατάρτισης νέων τεχνολογιών σε τεχνίτες μη εξουσιοδοτημένων συνεργείων 

   Νομικός, Μαρίνος; Ταμπουρατζής, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-18)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η οικονομοτεχνική ανάλυση νέων τεχνολογιών σε τεχνίτες μη εξουσιοδοτημένων συνεργείων. Στη πορεία γίνεται ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος και της επίδρασής ...
  • Σύγκριση επιχειρησιακού προγράμματος των Δήμων Σπάρτης και Παλαιού Φαλήρου 

   Σαμπατακάκης, Δημήτριος; Παρασκευόπουλος-Τσάτσος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-16)
   Το επιστημονικό αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας, όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια, είναι η έννοια του στρατηγικού μάνατζμεντ, στα πλαίσια μια επιχείρησης-οργανισμού. Η έννοια της στρατηγικής, αφορά ...
  • Το επιχειρηματικό σχέδιο ως επιχειρησιακό εργαλείο. Μελέτη περίπτωσης ΕΛΠΕ 

   Μπλούσι, Μαϊλίντα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-09)
   Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα ο σχεδιασμός ενός πλάνου ή αλλιώς ενός πλαισίου αποτελούσε καταλυτικό παράγοντα για την σωστή διάρθρωση και οργάνωση είτε μιας μικρής ομάδας ανθρώπων ( π.χ οικογένεια) είτε ενός ευρύτερου ...
  • Το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Καλλιθέας 

   Χορμοβίτης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-04-25)
   Η παρούσα εργασία αποτυπώνει τη σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του Δήμου Καλλιθέας ,µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου και των ισολογισμών του, προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του.

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"