Now showing items 1-20 of 26

  • Machine learning model in time series 

   Ταμβακίδης, Παναγιώτης; Ισουφάι, Κλάιντι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-25)
   Machine learning is a significant part of human technology as it offers a wide range of applications daily, from internet search to talking robots. Time series forecasting is one of many applications that ...
  • Άτομα κωφά / βαρήκοα και τεχνολογία 

   Κατσικάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Τα άτομα με προβλήματα ακοής αντιμετωπίζουν εκτός από σωματικές ψυχολογικές κοινωνικές και επαγγελματικές δυσκολίες.Η βαρηκοΐα πλήττει μεγάλο αριθμό ατόμων (1 στους τρεις άνω των 60 ετών), έτσι η τεχνολογική εξέλιξη σε ...
  • Ανάπτυξη web εφαρμογών με χρήση Apache Wicket 

   Σκαρπέτης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να γίνουν γνωστά στον αναγνώστη η δομή, η φιλοσοφία και οι λειτουργίες που διέπουν το εργαλείο κατασκευής διαδικτυακών εφαρμογών Apache Wicκet. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια ...
  • Ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών με χρήση της game engine unity 

   Σπέντζας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-06-26)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών με χρήση της game engine Unity. H ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της βιομηχανίας της διασκέδασης και ένας πολύ ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής έκδοσης παραστατικών για εμπορική επιχείρηση 

   Πάτσης, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-15)
   Η αντικατάσταση του χειρόγραφου που χρησιμοποιούσαν επί δεκαετίες με τη μηχανογράφηση που χρησιμοποιείται σήμερα, έλυσε τα προβλήματα που υπήρχαν από τη χρήση του χειρόγραφου. Η έρευνα έχει καταδείξει πως οι περισσότερες ...
  • Βελτιστοποίηση ενός δικτυακού τόπου για την αύξηση της επισκεψιμότητας του 

   Λάγια, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη καταγραφή των κανόνων βελτιστοποίησης ενός δικτυακού τόπου, ως προς την κατάταξη του στη λίστα των αποτελεσμάτων μιας μηχανής αναζήτησης. Αρχικά θα γίνει παρουσίαση των κυριοτέρων ...
  • Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για την αποθήκευση video με τη δυνατότητα ανάλυσης περιεχομένου σε εικόνα και ήχο 

   Λαμπράκης, Ιωάννης; Καμπούρογλου, Σεβαστιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής για αποθήκευση αρχείων βίντεο με τη δυνατότητα ανάλυσης του περιεχομένου τους σε εικόνα και ήχο. Η σελίδα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ...
  • Δημιουργία ενός διαδικτυακού γλωσσικού βοηθήματος - λεξικό 

   Παπαζαχαρόπουλος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-21)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής πλατφόρμας που θα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός οn line δι-γλωσσικού λεξικού. Στους διαχειριστές της πλατφόρμας με τη χρήση κωδικού δίνεται ...
  • Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με το προγραμματιστικό περιβάλλον Laravel 

   Βασιλείου, Φίλιππος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-17)
   Θα γίνει παρουσίαση του API Framework(προγραμματιστικού περιβάλλοντος) LARAVEL και του τρόπου ανάπτυξης των εφαρμογών. Επίσης με το LARAVEL θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή e-shop, αφού θα εμφανίζονται τα πλεονεκτήματα ανάπτυξης ...
  • Διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση του μητρώου αιμοδοτών του Συλλόγου Αιμοδοτών του Υπουργείου Υγείας «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 

   Κλούβας, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-28)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη (όπως αναφέρει και ο τίτλος της) με μητρώο αιμοδοτών. Η αιμοδοσία είναι κάτι που πάσχει πολύ η χώρα μας. Προσπαθεί να καλύψει όλες τις ανάγκες για πληροφόρηση που ...
  • Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης κατηγοριοποιημένων κοινόχρηστων αρχείων 

   Καραγιώτης, Χρήστος-Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής με τη χρήση διαδικτυακών γλωσσών προγραμματισμού (HTML, PHP κα). Σκοπός της εφαρμογής θα είναι η κοινή χρήση αρχείων τα οποία θα τα ...
  • Διαδικτυακή πλατφόρμα συνέργειας μεταξύ δημοτών & δήμων 

   Καρακίτσος, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας καταχώρησης συμβάντων/προβλημάτων από τη μεριά των δημοτών και διεκπεραίωση αυτών από τους δήμους. Ο εκάστοτε δημότης θα μπορεί να υποδεικνύει ...
  • Διαδικτυακή υπηρεσία για την βελτιστοποίηση δρομολογίων με στόχο την ελαχιστοποίηση της διαδρομής 

   Παπαχριστόδουλος, Δημήτριος; Σάρα, Εριόν (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες των Χαρτών της Google, του Apache server και της MySQL ώστε να δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή εφαρμογή που θα χρησιμοποιεί τους γενετικούς αλγορίθμους ...
  • Διδακτική της πληροφορικής 

   Κοκκινάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Στην παρούσα πτυχιακή έγινε μια προσπάθεια περιγραφής του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, όσον αφορά στη διδασκαλία της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, αυτή η πτυχιακή αποτελείται από τρείς θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ...
  • Επεξήγηση γλώσσας C++ 

   Καραλής, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-18)
   Στο παρών έγραφο θα μιλήσουμε για την γλώσσα C,C++,HTML,JAVA και ANSI-C ++;. Aξίζει να πω ότι η γλώσσα C ήταν η πρώτη διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού.
  • Εργαλεία και τεχνολογίες επιχειρησιακής νοημοσύνης 

   Βότσης, Λάμπρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις τεχνολογίες και τα εργαλεία ενός κυρίαρχου τομέα στην διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, την Επιχειρησιακή Νοημοσύνη. Ο τομέας της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης αποτελεί τομή διαφόρων ...
  • Εφαρμογή ταμείου για το πλασματικό ενέχυρο 

   Μιμηγιάννη, Ελευθερία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-28)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής για την κάλυψη των ταμειακών κυρίως αναγκών της υπηρεσίας του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, αλλά και την παροχή πληροφοριών απαραίτητων στον ...
  • Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας και σχεδιασμός εφαρμογής 

   Καξηρής, Θεόφιλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-20)
   Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Επιτρέπει στον χρήστη να έρθει σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο, στον οποίο έχουν προστεθεί ψηφιακά αντικείμενα. Σε αυτή ...
  • Ιατρικός φάκελος με δυνατότητα πρόβλεψης διαβήτη 

   Πεσκελίδης, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για καταγραφή ιστορικού ασθενή και χορήγηση φαρμάκων από ιατρό με δυνατότητα πρόβλεψης διαβήτη καθώς και κλήση ραντεβού από ασθενή. Η σελίδα για ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"