Now showing items 1-18 of 18

  • Firewall επιχειρησιακής τεχνολογίας εντός βιομηχανικής εγκατάστασης 

   Καρελάς, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-17)
   Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποφύγουν και να αντιμετωπίσουν σε καθημερινή βάση, διάφορες απειλές για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους. Οι απειλές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τον οικονομικό κίνδυνο, τον ...
  • Ανάπτυξη cloud υποδομής με σύγχρονες τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα 

   Ταξίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
   Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια ϱαγδαία αύξηση υπολογιστικών απαιτήσεων για την εξυπηρέτηση ολοένα και πιο απαιτητικών τεχνολογιών που υιοθετούνται από επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλίµακας. Το λογισµικό γίνεται συνεχώς ...
  • Ανάπτυξη REST API για mobile e-banking εφαρμογές με την χρήση νέων τεχνολογιών 

   Μαυρουδής, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής και αρχιτεκτονικής API για βαρέως τύπου χρήση από εφαρμογές κινητού με σκοπό παροχής συνολικής πληροφορίας για όλους τους ...
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση ανοιχτού κώδικα πλαισίου Java 

   Κώτσας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
   Αφορά την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης Web Εφαρμογής με χρήση της Πλατφόρμας Ανοιχτού κώδικα "Vaadin".
  • Ανάπτυξη εφαρμογής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Mobile Banking 

   Παπαχρήστου, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογής για κινητή συσκευή, με λειτουργικό σύστημα Android, ώστε οι χρήστες να έχουν πληροφόρηση για τις τραπεζικές τους κινήσεις. Ο χρήστης με το που θα συνδέεται ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογών πραγματικού χρόνου με το MEAN stack 

   Ντίτορας, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-15)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν θέμα την ανάπτυξη εφαρμογών πραγματικού χρόνου κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών της αγοράς. Επιλέχθηκε το framework MEAN το οποίο συνδυάζει τις τεχνολογίες ΜοngoDB, EXPRESS.JS, ...
  • Ανάπτυξη παιχνιδιού με μηχανή Unreal Engine 4 

   Μπαμπούρης, Μαριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-08-28)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την σχεδίαση και ανάπτυξη ενός παιχνιδιού με τη βοήθεια της μηχανής Unreal Engine 4. Η ανάπτυξη παιχνιδιών με Game Engines έχει δώσει την δυνατότητα στους προγραμματιστές και στις ...
  • Απομακρυσμένος έλεγχος Audio Visual συσκευής με διαδικτυακή εφαρμογή 

   Μπρούσαλης, Λεωνίδας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-09)
   Στόχος αυτής της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής για τον απομακρυσμένο έλεγχο μίας συσκευής Audio Visual, και στην προκειμένη περίπτωση η συσκευή είναι η Blackmagic Videohub. Η εργασία ...
  • Δημιουργία Android εφαρμογής οδηγού πόλης για σπουδαστές για smartphones 

   Καγιάννης, Πασχάλης; Σκιαδιώτη, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμνο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν το λογισμικό Android της Google. Η επιλογή του θέματος αυτού έγινε λόγω της ραγδαιάς ανάπτυξης της αγοράς ...
  • Δημιουργία ηλεκρονικού καταστήματος με την πλατφόρμα Prestashop 

   Πύλιος, Γρηγόρης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
   The present work aims to present the creation of an e-shop with one of the available platforms that have been developed over the past few years, Prestashop. Also this thesis provides useful information about top e-commerce ...
  • Διαδικτυακές κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων 

   Γιαννουκάκος, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-19)
   Στόχος της πτυχιακής μου εργασίας είναι η κατασκευή μιας δυναμικής ιστοσελίδας με κύρια λειτουργία την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων. Ο χρήστης εφόσον έχει κάνει εγγραφή με τα προσωπικά στοιχεία του στην ιστοσελίδα έχει ...
  • Διασύνδεση Java με πλατφόρμες διαχείρισης e-commerce 

   Αποστολόπουλος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
   Οι πλατφόρμες ανοικτού κώδικα για e-commerce προσφέρουν γρήγορη και ευέλικτη λύση στην παρουσία μίας επιχείρησης στο διαδίκτυο. Όμως ένα από τα μειονεκτήματά τους είναι η έλλειψη διασύνδεσης με την Java που είναι μία από ...
  • Καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης γλωσσών προγραμματισμού 

   Καρύδη, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
   Το ζήτημα της διδασκαλίας του προγραμματισμού έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές τα τελευταία 20 χρόνια. Επίσης, η εκμάθηση του προγραμματισμού έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια με την βοήθεια, ωστόσο, της ...
  • Κατασκευή διαδικτυακού ιστότοπου παιχνιδιών 

   Μπογιατζάρας, Λάζαρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός διαδικτυακού ιστότοπου ο οποίος περιέχει βιντεοπαιχνίδια. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή πάνω στην έννοια του βιντεοπαιχνιδιού και ειδικότερα των ...
  • Κατασκευή ιστοσελίδας ξενοδοχειακής μονάδας 

   Μπαλιούσκας, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Κατασκευή ιστοσελίδας ξενοδοχειακής μονάδας με χρήση CMS (Content Managment System) Joomla
  • Προβλήματα, προτάσεις και λύσεις σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) 

   Καστής, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-12)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον πολύ ενδιαφέρον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επικεντρώνεται στα προβλήματα που παρουσιάζονται όταν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας η οποιοσδήποτε επιθυμεί να αναπτύξει κάποιο ...
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη smartphone εφαρμογών με σύγχρονες τεχνολογίες σε android studio 

   Θεοδώρου, Αλέξανδρος; Σταύρου, Βιολέττα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-07)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν το λογισμικό Android της Google. Η επιλογή του θέματος έγινε σύμφωνα με το γεγονός ότι στη σύγχρονη εποχή ...
  • Το internet of things στον τομεα της υγείας 

   Λιάπη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-05)
   Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί ο ρόλος του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) στην υγειονομική περίθαλψη. Το IoT αποτελεί μία τεχνολογία αιχμής που έρχεται στο προσκήνιο της κοινωνίας, της παγκόσμιας οικονομίας και της ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"