Now showing items 1-14 of 14

  • On-line οδηγός χρήσης του Joomla για την δημιουργία ιστοτόπων 

   Παπαδόπουλος, Παντελής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από οδηγούς χρήσης του Joomla. Αρχικά, αναλύονται κάποια Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Joomla, WordPress κ.α.) ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Στην συνέχεια ...
  • Ανάπτυξη εικονικού εργαστηρίου και χρήση του για δοκιμές διείσδυσης (Penetration Testing) 

   Καρδάσης, Στέφανος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03-27)
   Στόχος της Πτυχιακής είναι η δημιουργία ενός Εικονικού Εργαστηρίου το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση διαφόρων τεχνικών Ethical Hacking. Εξετάζεται ο όρος «Hacking» ως προς τον ορισμό, την ιστορία και την σημασία του, ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού πολεμικού παιχνιδιού 

   Κατρακούλης, Μελέτιος; Μανίκας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Η Πτυχιακή έχει ως θέμα την δημιουργία ενός FPS(First – Person Shooting) παιχνιδιού σε περιβάλλον Unity και σε γλώσσα C# με τη χρήση των σχεδιαστικών προγραμμάτων Unity (5.1.2f1 free) και Blender (2.75). Τα πρόγραμμα δεν ...
  • Αριθμομηχανή/ Μετατροπέας αριθμητικών συστημάτων - Εφαρμογή σε Android 

   Δημητρίου, Ορέστης; Μουστάκας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-05)
   Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε εφαρμογή Android ή οποία πραγματοποιεί αριθμητικές πράξεις, σε ένα αριθμητικό σύστημα όπως είναι το δυαδικό ή ακόμα και μεταξύ αριθμών που ανήκουν σε διαφορετικά ...
  • Δημιουργία ιστότοπου Web Banking 

   Κοτσοβός, Γεράσιμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-05)
   Η πτυχιακή έχει ως θέμα την δημιουργία μίας ιστοσελίδας Web Banking, με σκοπό την κατανόηση της δυσκολίας ανάπτυξης μιας πλήρους εφαρμογής που έχει ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας. Οι κύριες ...
  • Διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου 

   Dedi, Redon (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-14)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στην δημιουργία ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου (e- commerce). Στις παρακάτω σελίδες περιγράφεται η διαδικασία ανάπτυξης της διαδικτυακής εφαρμογής με την χρήση ...
  • Διαδικτυακό σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

   Νάστος, Νίκος; Ρούσης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12)
   Η πτυχιακή εργασία, αναφέρεται σε ένα δυναμικό site (ιστοσελίδα) ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, που αφορά τρείς παράγοντες, τον διαχειριστή του διαδικτυακού συστήματος, τον κάθε καθηγητή που ασχολείται με το εκάστοτε μάθημα και ...
  • Διαδικτυακός επεξεργαστής κειμένου 

   Σπάχο, Ιοάνι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11)
   Σκοπός της Πτυχιακής είναι η δημιουργία ενός Διαδικτυακού Επεξεργαστή Κειμένου WYSIWYG ("What You See Is What You Get") που παρέχει παρόμοιες δυνατότητες με αυτές που βρίσκουμε σε γνωστούς επεξεργαστές κειμένου, όπως ...
  • Εξυπνο σύστημα ελέγχου πρόσβασης 

   Ατλαμάζογλου, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-13)
   The theme of the diploma thesis is the construction of an intelligent access control system for an internal or external gateway based on the Arduino IDE (Intergrated Development Environment) platform and the Arduino Uno ...
  • Σύγκριση μεταξύ των προγραμμάτων συστήματος διαχείρισης περιεχομένου wordpress και joomla με δημιουργία δύο ιστότοπων τύπου e-shop 

   Μέμμος, Νικόλαος; Παναγόπουλος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-10)
   Δημιουργία 2 Ιστοτόπων Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (eshop) με τη χρήση των Προγραμμάτων Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) Wordpress και Joomla και στη συνέχεια σύγκρισή τους ως προς την ευκολία σχεδιασμού, υλοποίησης ...
  • Σύγκριση μεταξύ των προγραμμάτων συστήματος διαχείρισης περιεχομένου wordpress και joomla με δημιουργία δυο ιστοτόπων 

   Καρλής, Γεώργιος; Καλαμάρας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03-20)
   Δημιουργία δύο (2) ιστοτόπων με τη χρήση των Προγραμμάτων Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) Wordpress και Joomla και σύγκρισή τους ως προς την ευκολία σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας. Συγκεκριμένα, η ...
  • Σύγκριση τεχνικών ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού 

   Μαρνελής, Αντώνιος; Ταμβάκης, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
   Ένα από τα πιο σύνθετα πεδία της ασφάλειας υπολογιστών αποτελεί η ανάλυση κακόβουλου λογισμικού. Αυτό οφείλεται κυρίως στην πολυπλοκότητα και το συνδυασμό προχωρημένων γνώσεων από τους ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε ...
  • Σύστημα εντοπισμού GPS με χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 

   Πρωτοπαπαδάκης, Νικόλαος; Στρατήγης, Ηρακλής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-30)
   Στην παρούσα Πτυχιακή Εργασία έγινε η ανάπτυξη μιας φορητής συσκευής εντοπισμού θέσης, με αυτοματοποιημένη διαδικασία αποστολής της θέσης της (γεωγραφικό μήκος και πλάτος), μέσω μηνύματος (sms), από την ίδια την συσκευή ...
  • Τεχνικές, μέθοδοι και κανόνες για τη βελτιστοποίηση ανάπτυξης των ιστοσελίδων 

   Δημητριάδης, Ζαχαρίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η μελέτη των τεχνικών, των μεθόδων και των κανόνων που πρέπει να ακολουθούνται για την βελτιστοποίηση της ανάπτυξης τόσο της δομής όσο και του περιεχομένου των ιστοσελίδων ώστε να ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"