Now showing items 1-16 of 16

  • 3D Εκτύπωση. Άρση γεωμετρικών περιορισμών. Η νέα βιομηχανική επανάσταση στη δημιουργία εξαρτημάτων 

   Τυρλή, Καλλιρρόη; Καράμπαλης, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
   Η πτυχιακή αυτή έχει σαν στόχο την συναρμολόγηση ενός 3D εκτυπωτή καρτεσιανής γεωμετρίας προκειμένου να γίνουν δοκιμές πάνω στην επεξεργασία των βασικών υλικών. Έγινε παρουσίαση προγράμματος διαχείρισης αρχείων για 3D ...
  • 3D εκτυπώσεις ανταλλακτικών: εφαρμογές στη ναυτιλιακή βιομηχανία 

   Αγγελάκης, Αριστείδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-10)
   Η τρισδιάστατη εκτύπωση βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό, ολοένα και περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με το θέμα, καθώς όπως αναφέρεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής ...
  • Αξιολόγηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) 

   Θεοχάρης, Σταύρος; Δούφας, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-23)
   Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στην εργασία αυτή είναι η νέα τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing). Ακούγοντας αυτόν τον όρο πολλοί ίσως νομίζουν ότι πρόκειται για μια συνηθισμένη εκτύπωση μιας τρισδιάστατης ...
  • Διαδικασίες διαχείρησης του τμήματος προμηθειών σε ναυτιλιακή εταιρία και ο ρόλος του 3D εκτυπωτή στη ναυτιλία 

   Ντάουλα, Παναγιώτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-10)
   Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάδειξη της οργάνωση του τμήματος προμηθειών σε ναυτιλιακή εταιρία και η δυνατότητα κατασκευής των spare parts με τη συμβολή του 3D εκτυπωτή, από την ίδια την ναυτιλιακή εταιρία. Ο ...
  • Διεξαγωγή πειραμάτων για δοκίμια προσθετικών κατεργασιών 

   Χριστοφακάκη, Μαρία-Χρυσοβαλάντω (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-23)
   Έρευνα και καταγραφή προτύπων και διαδικασιών για τη διενέργεια πειραμάτων αντοχής σε αντικείμενα που έχουν κατασκευασθεί με χρήση προσθετικών κατεργασιών. Διενέργεια πειραμάτων και παρουσίαση αποτελεσμάτων.
  • Διεξαγωγή πειραμάτων κάμψης σε δοκίμια προσθετικών κατεργασιών 

   Κοτσανάς, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-15)
   Στην παρούσα εργασία σκοπός είναι η ανάλυση των μηχανικών ιδιοτήτων πολυμερών δοκιμίων, τα οποία υποβλήθηκαν σε τάση κάμψης μεταβάλλοντας ορισμένες τιμές παραμέτρων κατά τη διαδικασία κατασκευής τους. Η δημιουργία των ...
  • Κατασκευή και δοκιμή σε κάμψη πολυμερών δοκιμίων τρισδιάστατης εκτύπωσης 

   Μάλλιος, Χριστόφορος; Κυπραίος, Ευστάθιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-20)
   : Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και τη σύγκριση των μηχανικών ιδιοτήτων τεσσάρων πολυμερών υλικών και την επίδραση της ταχύτητας του εφαρμοζόμενου φορτίου στην αντοχή τους. Επιλέχθηκαν υλικά, τα οποία ...
  • Κατασκευή κατοικίας με χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή και οικονομοτεχνική σύγκριση με συμβατή κατοικία 

   Πασά, Ηλίας; Εμίν Χουσείν, Σουνάι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-23)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία σκοπεύει να δείξει την κατασκευή κατοικίας με 3D εκτυπωτή και την οικονομετρική σύγκριση με συμβατή κατοικία. Περιγράφει, την ακολουθία της τρισδιάστατης εκτύπωσης από τη σύλληψη της ιδέας και ...
  • Κατασκευή τρισδιάστατων προτύπων για χρήση στην αεροδυναμική σήραγγα 

   Σκαρτσίλης, Παναγιώτης; Καραμανέας, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής, στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Στη τρισδιάστατη εκτύπωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ...
  • Μελέτη και κατασκευή 3D εκτυπωτή από ανακυκλώσιμα υλικά 

   Τράπαλης, Ξενοφών; Μπάνου, Αντωνία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-17)
   Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός 3D εκτυπωτή με χαμηλό κόστος και χρήση ανακυκλώσιμων υλικών με στόχο την εκμάθηση της κατασκευής και χρήσης ενός 3D εκτυπωτή. Για τον λόγο αυτό για την τροφοδοσία του ...
  • Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή πολυμερικών δοκιμίων σε μηχάνημα 3-D Printing και έλεγχος μηχανικής συμπεριφοράς 

   Παπαδήμας, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Στην παρούσα πτυχιακή, αφού παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εξέλιξης της προσθετικής κατεργασίας (addititive manufacturing ή 3D-printing) και οι μηχανικές ιδιότητες των σύνθετων υλικών , κατασκευάζονται και ...
  • Μελέτη, χαρακτηρισμός και κατασκευή πολυμερών δοκιμίων τρισδιάστατης εκτύπωσης 

   Κουερίνης, Φοίβος; Βαγενάς, Νικόλαος; Τσιτούρας, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι μηχανικές ιδιότητες δοκιμίων εφελκυσμού κατασκευασμένων με την τεχνολογία Polymer Jetting. Η συγκεκριμένη τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ...
  • Πρότυπα και δοκιμές αντοχής σε πολυμερή υλικά 

   Ρέτσης, Χρήστος; Φλωροδημήτρης, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-23)
   Η ανάγκη για τη μελέτη των ιδιοτήτων των πλαστικών υλικών, δημιούργησε τη δυνατότητα μέσω συγκεκριμένων προτύπων να δούμε τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τη σωρεία των παραγόντων που επηρεάζουν την αντοχή τους. Η εν λόγω ...
  • Συσκευή ψηφιοποίησης τριών διαστάσεων 

   Χαλκίτης, Στέλιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-25)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη, η σχεδίαση και η δημιουργία ενός τρισδιάστατου σαρωτή. Για την ανακατασκευή αντικειμένων γίνεται χρήση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Μετά από έρευνα και μελέτη των ...
  • Σχεδίαση και κατασκευή CNC φρέζας 

   Κεχαγιάς, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-11)
   Στη πτυχιακή εργασία θα σχεδιαστεί μια φρέζα CNC με πρόγραμμα ψηφιακής σχεδίασης και θα κατασκευαστεί με την χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή.
  • Τρισδιάστατη εκτύπωση 

   Καρποντίνης, Ιωάννης; Λασαλάντρα, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την τρισδιάστατη εκτύπωση. Αρχικά, γίνεται διερεύνηση του τρέχοντος επιπέδου τεχνολογίας, που χρησιμοποιείται σήμερα, καθώς και η ιστορική εξέλιξη της τρισδιάστατης εκτύπωσης και ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"