Now showing items 1-20 of 59

  • Eπισκόπηση των προτύπων DIN για μεταφορείς με ιμάντα 

   Κονδύλης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-23)
   Το σύστημα μεταφορικών ταινιών είναι το πιο βολικό και οικονομικό μέσο μεταφοράς υλικών σε φορτία χύδην και μονάδων. Ένας ιμάντας μεταφοράς πρέπει να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται και να συντηρείται έτσι ώστε ο ιμάντας ...
  • Αεροτομές σε οχήματα εδάφους 

   Μπούγος, Μανώλης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η εργασία αυτή έχει σκοπό να περιγράψει τη βασική θεωρία και τους νόμους της Μηχανικής που διέπουν τις αεροτομές. Η θεωρία αυτή αποτελείται από το συνδυασμό πολλών γνωστών αξιωμάτων της Μηχανικής των Ρευστών, της Αρχής ...
  • Ανάλυση αστοχίας ατράκτου ηλεκτροκινητήρα διατάξεως μετάδοσης ισχύος ηλεκτρικού ανελκυστήρα 

   Τσιμπλοκούκος, Χρήστος-Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία, εκπονήθηκε στο εργαστήριο ʺΣτοιχεία Μηχανώνʺ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά σε συνεργασία με το εργαστήριο τριβολογίας. Ο σκοπός ...
  • Ανάλυση ιδιοσυχνοτήτων οδόντων οδοντωτών τροχών 

   Ευαγγελάτος, Ανδρέας-Νικόλαος; Κατσόρχης, Γρηγόριος; Εμμανουηλίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Στην εργασία αυτή, αρχικά υπάρχουν φυσικές αναφορές για την ιδιοσυχνότητα "f" και τις έννοιες που σχετίζονται με αυτήν, όπως η ταλάντωση, ο συντονισμός, οι ιδιοτιμές κλπ. Έπειτα, αναφέρονται τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά ...
  • Ανάλυση λειτουργίας υδραυλικού αποσβεστήρα οχημάτων 

   Καλογιάννης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Ένα από τα πιο βασικά εξαρτήματα για την ποιότητα οδήγησης ενός επιβατικού ιδιαιτέρα δίκυκλου οχήματος όπου η θέση οδήγησης βρίσκεται εκτεθειμένη είναι η αναρτήσεις. Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία το κύριο θέμα είναι η ...
  • Ανάλυση συστήματος ανάρτησης μοτοσυκλετών τύπου PDS 

   Σπηλιόπουλος, Αθανάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-05)
   Γενικά, η σημερινή εποχή διακρίνεται από τις έντονες - άμεσες τεχνολογικές ανακαλύψεις σε συνάρτηση πάντα με την οικονομοτεχνική σκοπιμότητα . Σήμερα, αρχικά ένα προϊόν - εξάρτημα σχεδιάζεται σε πρόγραμμα τρισδιάστατης ...
  • Ανάλυση συστήματος μετάδοσης ισχύος ανεμογεννήτριας μεγάλης ισχύος 

   Κόλλιας, Ιωάννης; Ντούπης, Γιώργος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-04)
   Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η ανάλυση του συστήματος μετάδοσης ισχύος ανεμογεννήτριας. Συγκεκριμένα αναλύθηκε το μοντέλο V80 (2MW) της εταιρείας Vestas. Άξονας ανάπτυξης της εργασίας αποτέλεσε ...
  • Αντοχή κοινών διατομών ατράκτου με πεπερασμένα στοιχεία και μελέτη αντοχής με τις μεθόδους Thum και Petersen 

   Παπαλυμπέρης, Γεώργιος; Γριτσόπουλος, Ελευθέριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Αντοχή κοινών διατομών ατράκτων με πεπερασμένα στοιχεία και μελέτη αντοχής με τις μεθόδους Thum και Petersen (Μέρος 2ο) 

   Καρούσης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη δύο σπάνιων διατομών ατράκτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM). Συγκεκριμένα, οι δύο αυτές διατομές θα δοκιμαστούν σε στρέψη και κάμψη ώστε τα αποτελέσματα να ...
  • Ασφάλεια χρήσης ανυψωτικών και μεταφορικών διατάξεων 

   Μαργαρίτης, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2011)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα γίνει εκτενής έρευνα στην νομοθεσία και στις οδηγίες, που αναφέρονται στην ασφάλεια λειτουργίας ανυψωτικών και μεταφορικών διατάξεων καθώς και των παρελκόμενων τους, θα συγκεντρωθεί το ...
  • Βελτιστοποίηση κινηματικής συστήματος διεύθυνσης μέσω προγράμματος μαθηματικής προσομοίωσης 

   Σταματίου-Φρέρη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μοντελοποίηση συστήματος διεύθυνσης μοχλικού τύπου και βέλτιστη κινηματική σύνθεση αυτού με χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης μαθηματικού λογισμικού MATLAB. Αρχικά, αναφέρονται βασικά ...
  • Διάταξη Έλξης Φορτίων ( Cargo Winch) Μεταγωγικού Αεροσκάφους Τύπου C130 Hercules 

   Θεοδωρακάκη, Κυριακή (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η μελέτη και παρουσίαση της διάταξης έλξης φορτίων (cargo winch) που χρησιμοποιείται στο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules. Το μοντέλο βαρούλκου που χρησιμοποιείται για ...
  • Διάταξη μεταφοράς οχημάτων σε εσωτερικούς χώρους 

   Γκιόκας, Σταμάτιος; Κουτσοθόδωρος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-15)
   Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν μερικές ιδέες σχεδίασης μιας διάταξης ώστε να γίνει εύκολη μεταφορά οχημάτων μέσα σε εσωτερικούς χώρους. Συνοπτικά η πρώτη ιδέα, αποτελείται από τέσσερις βραχίονες όπου θα έχουν την ...
  • Διαδικασία κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών 

   Παλυβός, Λάμπρος; Αρβανίτης, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-09)
   Τα έργα της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της καινοτόμου σκέψης δεν σταμάτησαν ποτέ να αποτελούν το κέντρο του ενδιαφέροντος, καθώς συμβάλλουν στην παγκόσμια πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας. Ωστόσο, ...
  • Διαμόρφωση πολυμερικών φύλλων 

   Κανέλλος, Κωνσταντίνος; Κακουλίδη, Μελπομένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται στοιχεία για τα πολυμερή (ιδιότητες, ιξώδες και που χρησιμοποιούνται) και πιο αναλυτικά για 4 πολυμερή Πολυπροπυλένιο – PP, Πολυαιθυλένιο – PE, Πολυβινυλοχλωρίδιο – PVC και Νάιλον ...
  • Διατάξεις περιορισμού της γωνίας κύλισης οχημάτων εδάφους 

   Χιώνης, Γιώργος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Στην εργασία αυτή, πραγματοποιείται μελέτη και σύγκριση στις διατάξεις περιορισμού της γωνίας κύλισης οχημάτων εδάφους. Αρχικά λοιπόν, γίνεται η εισαγωγή στο ζήτημα που οδήγησε στην δημιουργία των διατάξεων αυτών. Στην ...
  • Διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης 

   Ζωγράφος, Σωτήριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-05)
   Σε αυτή τη πτυχιακή εργασία αρχικά επεξηγείται ο τρόπος λειτουργίας ενός απλού ανοιχτού διαφορικού και παρουσιάζονται τα επιμέρους μέλη που το αποτελούν. Στη συνέχεια αναλύονται τα διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης ως προς ...
  • Δοκιμές απόδοσης αναρτήσεων οχημάτων, πρότυπα-εξοπλισμός 

   Ποταμίτης, Χρήστος-Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-23)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται η ανασκόπηση των μεθόδων δοκιμής αναρτήσεων. Αρχικά αναπτύσσεται το πρόβλημα των δονήσεων ενός οχήματος ενώ στην συνέχεια γίνεται η παρουσίαση των κύριων τύπων αναρτήσεων και περιγράφεται ο ...
  • Δυναμικό μοντέλο ανάρτησης ελαστικού 

   Κατσιαρίμπας, Αναστάσιος; Πασαλόπουλος, Σταμάτιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-01)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά ορισμένων συστημάτων τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά καθώς και η ανάλυση δύο μαθηματικών μοντέλων με την βοήθεια σχεδιαστικών-μαθηματικών προγραμμάτων. Αφού μοντελοποιήσουμε ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"