Now showing items 1-15 of 15

  • Αρμονία μουσικής και χρώμα 

   Γιαννακοπούλου, Άννα; Σκλαβενίτη, Σούλα - Ελευθερία (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Στο μικρό αυτό εισαγωγικό σημείωμα γίνεται μια σύντομη αναφορά για το περιεχόμενο της πτυχιακής αυτής εργασίας. Ο σκοπός της εργασίας αυτής, είναι να καταφέρουμε να συνδέσουμε τη μουσική με το χρώμα. Με Βάση τα στοιχεία ...
  • Διαχείριση ποιότητας 

   Αβαγιανού, Στυλιανή (ΤΕΙ Πειραιά, 2011-05)
  • Η επίδραση του χρώματος και του τεχνητού φωτισμού στην παιδική ανάπτυξη 

   Γαϊτη, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-09)
   Με την παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθεί η επίδραση του χρώματος και του τεχνητού φωτισμού στην παιδική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίον επηρεάζει ο τεχνητός φωτισμός και οι οθόνες ...
  • Η εφαρμογή της κλωστοϋφαντουργικής ανάλυσης στην εγκληματολογική έρευνα 

   Μπότσα, Γεωργία; Μπραΐμης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-21)
   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της Εγκληματολογικής Επιστήμης και ιδιαιτέρως ο τομέας της Ιατροδικαστικής Κλωστοϋφαντουργίας. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία ασχολείται με τον τομέα της Εγκληματολογίας που ...
  • Ηθική και βιωσιμότητα στην παραγωγή και εμπορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

   Χαλιάσου, Λαμπρινή; Πάντου, Δήμητρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-21)
   Η Κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία θεωρείται και είναι από τις πλέον ρυπογόνες του πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια, με την παγκοσμιοποίηση της κλωστοϋφαντουργικής παραγωγής έχουν ανακύψει πολυδιάστατα ζητήματα σχετικά με την ...
  • Κλωστοϋφαντουργία & περιβάλλον 

   Κωστολιά, Αθανασία (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Ενώ η τεχνολογία και η επιστήμη προχωρούν με ραγδαίους ρυθμούς, η βιομηχανία εξακολουθεί να επηρεάζει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον. Οι συνθήκες που άλλοτε δημιουργεί ο άνθρωπος και άλλοτε η ίδια η φύση , καθιστούν ενίοτε ...
  • Ο δρόμος προς τη διαχείριση ποιότητας 

   Μένεγας, Μιχάλης (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-05)
   Αρχικά γίνεται ια ιστορική αναδρομή στα κίνητρα που οδήγησαν στην ανάγκη ύπαρξης μια συνολικής διαχείρισης των εργαζομένων και των αναγκών που μια επιχείρηση απασχολεί. Παρουσιάζονται τρεις πτυχές που έχουν μια ...
  • Οι ανθρακοΐνες και τα ανθρακονήματα ως ικριώματα και μεταφορείς στην αναγεννητική ιατρική 

   Γκάση, Ελένη; Σιούγρο, Κωνσταντίνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Τα ανθρακονήματα εξετάζονται ως πιθανά βιοϊατρικό υλικά, λόγω της ευέλικτης δομής τους και της δυνατότητας χημικής επεξεργασίας. Εδώ και καιρό οι ανθρακοΤνες και τα ανθρακονήματα έχουν διερευνηθεί για διάφορες εφαρμογές ...
  • Οι επιδράσεις των κοινωνικοπολιτικών και επιστημονικών γεγονότων στην διαμόρφωση της μόδας στις δεκαετίες 1920 και 1930 

   Εφεντάκη, Αικατερίνη (ΤΕΙ Πειραιά, 2009)
   Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να τονισθούν οι αιτίες που δημιουργούν τις επιστημονικές, οικονομικές, καλλιτεχνικές προϋποθέσεις οι οποίες είναι ικανές να διαμορφώσουν τις τάσεις της μόδας. Σαν χρονικό διάστημα μελέτης ...
  • Σηροτροφία στο Σουφλί 

   Φράγκου, Βάγια; Τσώνη, Δήμητρα; Φράγκου, Βάγια (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Σε αυτή την πτυχιακή εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της σηροτροφίας στη χώρα μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας με επίκεντρο το Σουφλί. Είναι σημαντικό να αναφερθεί η ιστορία και ...
  • Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο αυτοκίνητο 

   Παπαδάκης, Άγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η εργασία αυτή αναλύει τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητο. Αναφέρονται τα κλωστοϋφαντουργικά αντικείμενα, οι μέθοδοι κατασκευής τους, οι ιδιότητες που πρέπει να διαθέτουν, καθώς και οι ...
  • Φωτοχρωμικά υλικά 

   Κόκα, Ελένη (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Χρωματική αντίληψη και δυσλειτουργίες έγχρωμης ανθρώπινης όρασης 

   Στασινούλα, Ελευθερία-Αγάπη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η τεκμηρίωση της υποκειμενικότητας της χρωματικής αντίληψης, η αναγνώριση και η ανάλυση των διαταραχών αυτής και, ιδιαίτερα, της δυστροφίας κωνίων. Για να επιτευχθεί αυτό μελετήθηκε ...
  • Ψυχολογία του χρώματος 

   Ασημακοπούλου, Δήμητρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"