Now showing items 1-20 of 36

  • City Logistics: νέες τάσεις και πρακτικές 

   Ζαχαρία, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η θεωρητική προσέγγιση των city logistics ή αλλιώς των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής ...
  • Αλλαγή της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λειτουργιών logistics 

   Παραθυράς, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-18)
   Η παρούσα εργασία αναπτύσσει τη στρατηγική σημασία και το ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία σαν μία λειτουργική δραστηριότητα έχει σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικής και κατά συνέπεια της επιχειρησιακής ...
  • Βελτιστοποίηση logistics στα είδη ζαχαροπλαστικής 

   Αλεξανδρή, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
  • Διαδικασία κοστολόγησης ναυτιλιακών προϊόντων 

   Δήμας, Σωτήριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των διαδικασιών κοστολόγησης των ναυτιλιακών προϊόντων, με βάση τις αρχές της λογιστικής κόστους και της διοικητική λογιστικής. Για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος, η ...
  • Διαχείριση αποθέματος και μοντέλα agrologistics 

   Κοντομίχαλου, Μαρία-Ραφαέλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύθηκε ο αγροδιατροφικός τομέας, πιο συγκεκριμένα τα agrologistics και η διαχείριση αποθεμάτων στον τομέα αυτό. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των logistics σε έναν τομέα που ...
  • Διαχείριση αποθεμάτων σε επιχείρηση εμπορίας εξοπλισμού ιστιοπλοΐας 

   Δελαβίνια, Φανουρία-Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-29)
   Στην παρούσα μελέτη με θέμα «Διαχείριση Αποθεμάτων σε Επιχείρηση Εμπορίας Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας» γίνεται μια προσπάθεια μελέτης εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων (Logistics) σε εταιρεία εμπορίας εξοπλισμού ...
  • Διαχείριση ασφαλιστικών συμβολαίων σε σχέση με τα Incoterms 

   Μαργέτης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-12)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τη διαχείρηση ασφαλιστικών συμβολαίων σε σχέση με τους διεθνείς εμπορικούς όρους ( Incoterms ). Η εργασία μελετά τους παράγοντες, που κατέστησαν αναγκαία τη δημιουργία των διεθνών εμπορικών ...
  • Διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα 

   Τσαπατώρη, Ιουλία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-21)
   Τα τελευταία χρόνια, η παγκοσμιοποίηση έχει γίνει πιο έντονη και οι παραδοσιακές αλυσίδες εφοδιασμού έχουν γίνει ευρύτερες, πιο πολύπλοκες και έχουν μεταμορφωθεί σε πολυεθνικά δίκτυα, τα οποία εξελίσσονται δυναμικά στο ...
  • Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στα ευπαθή και μη ευπαθή προϊόντα 

   Ζαννιάς, Παρασκευάς (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
   Οι διαδικασίες των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης όπως προμήθειες, στρατηγική, διακίνηση υλικών, συσκευασία, αποθήκευση, κανάλια διανομής, αγορές, ...
  • Εφοδιαστική αλυσίδα γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα 

   Κολοτούρου, Νίκη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Στις μέρες μας δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ύπαρξη μιας καλής και αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας όχι μόνο στο χώρο των επιχειρήσεων αλλά και στους οργανισμούς. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να ...
  • Η επίδραση της τεχνολογίας στη διοίκηση του προσωπικού 

   Σέμε, Ίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει θέμα την επίδραση της τεχνολογίας στην διοίκηση του προσωπικού και διεξάχθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η διοίκηση του προσωπικού ...
  • Η εφοδιαστική αλυσίδα των εξαγωγών φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης: προβλήματα και προοπτικές 

   Τσαμουσσιάν, Αρσαλούις (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μία μελέτη της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας των εξαγωγών φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μέσα από την παρούσα έρευνα γίνεται μία προσπάθεια μελέτης των ...
  • Η συνεισφορά των logistics στην ικανοποίηση των πελατών των e-shop 

   Σκηνιώτη, Κωνσταντίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-18)
   Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών τα τελευταία χρόνια έχει προωθήσει την επέκταση των OnLine λιανικών πωλήσεων σε πολλές χώρες. Η online λιανική αγορά επιτρέπει στους εμπόρους να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως νέο ...
  • Θαλάσσιες μεταφορές στον τομέα των υγρών καυσίμων 

   Ψιακή, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-27)
   Η Εμπορική Ναυτιλία εξυπηρετεί τις ανάγκες του εθνικού και του διεθνούς εμπορίου, μεταφέροντας πάσης φύσεως φορτία δια θαλάσσης, η μεταφορά των οποίων πραγματοποιείται μόνο όταν δημιουργηθεί η ανάγκη για κατανάλωση αυτών. ...
  • Ικανοποίηση επενδυτών σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην Ελλάδα 

   Αλαβέρα, Χριστίνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-02)
   Η παρούσα μελέτη πραγματοποιείται στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και ασχολείται με τον κλάδο των φωτοβολταϊκών. Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η διεύρυνση του βαθμού ικανοποίησης των επενδυτών. Η ...
  • Ιχνηλασία σε προϊόντα σοκολατοβιομηχανίας 

   Τσιλίκουνας, Αναστάσιος; Μερτινός, Εμμανουήλ-Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Τα συστήματα ιχνηλασιμότητας αποσκοπούν στη συνεχή και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση της πορείας των αγαθών και προϊόντων εντός της ακολουθούμενης εφοδιαστικής αλυσίδας, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η δυνατότητα για ...
  • Ιχνηλασία στην εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προιόντων 

   Ζάττας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Σε αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε τις τεχνικές και τις μεθόδους στην ιχνηλασία της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων.
  • Ιχνηλασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών: η περίπτωση του επιτραπέζιου σταφυλιού 

   Μπουζινέλος, Αργύριος-Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11)
   Η παρούσα εργασία μελετά την στρατηγική της ιχνηλασιμότητας στα φρούτα και στα λαχανικά και τη σημασία που έχει για την επιχείρηση. Η στρατηγική είναι το βασικότερο μέρος μιας επιχείρησης αφού μέσα από αυτή καθορίζονται ...
  • Ιχνηλασιμότητα στα αγροτικά προϊόντα (εστίαση στα παγκόσμια πρότυπα) 

   Ντόβλα, Φλορίκα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Στη σύγχρονη εποχή, η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των τροφίμων με στόχο την ανίχνευση και την αποτροπή των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και τη διαφύλαξη της ταυτότητας και της υγιεινής των νέων τροφίμων ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"