Now showing items 1-20 of 22

  • Classification using hyper-spectral imagery 

   Δημόπουλος, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12)
   The subject of this dissertation is the study of concepts and principles of Remote Sensing focusing on the analysis and processing of Hyperspectral Images. Hyperspectral imaging as a tool for monitoring, detection and ...
  • Αλγόριθμος αμοιβαίας περικοπής χρέους για μία ομάδα χωρών 

   Μουστάκη, Κυριακή; Θεοδωσουλάκης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-26)
   Τα τελευταία χρόνια η χρηματοοικονομική συζήτηση έχει εστιάσει στο εθνικό χρέος των χωρών. Αυτά τα χρέη αποτελούνται από διαφορετικά χρέη προς τράπεζες, ιδρύματα και άλλες χώρες. Στην τρέχουσα εργασία διερευνούμε μια μέθοδο ...
  • Ανάπτυξη PID ελεγκτή θερμοκρασίας με τη βοήθεια Raspberry Pi και Matlab 

   Κρίγκας, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-02)
   Βασικός σκοπός της εργασίας, είναι η ανάπτυξη ενός PID Controller για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας το Raspberry Pi και το MATLAB. Αρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Raspberry Pi καθώς και ...
  • Ανάπτυξη PID ελεγκτή με Matlab και Αrduino 

   Νικητοπούλου, Ελευθερία; Χαρμπή, Κυριακή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-05)
   Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός PID Controller για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας το Matlab και το Arduino. Στόχος ήταν η θερμοκρασία στο "κουτί" που δημιουργήσαμε να διατηρείται σταθερή ...
  • Αναγνώριση φωνητικών εντολών μέσω MATLAB 

   Αγγελάκης, Επιμενείδης; Πολυχρονόπουλος, Γεώργιος; Γατής, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-22)
   Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των αλγορίθμων αναγνώρισης φωνής. Έγινε προγραμματισμός και προσομοίωση των σχεδιασμένων συστημάτων για αλγόριθμους αναγνώρισης φωνής στο MATLAB
  • Ανίχνευση και εκτίμηση ξένων υλών σε μάζα βαμβακιού 

   Κακλιδάκης, Γεώργιος-Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Το βαμβάκι αποτελεί μία από τις ποιο διαδεδομένες ίνες παγκοσμίως και με την πάροδο του χρόνου η επεξεργασία και η χρήση του στέκεται επάξια δίπλα στις πιο σημαντικές ανακαλύψεις που έκανε ο άνθρωπος. Από αρχαιοτάτων ...
  • Αποκωδικοποίηση Data Matrix για βιομηχανικές εφαρμογές 

   Δαγκομανάκης, Μιχαήλ; Σταματελάτος, Στυλιανός (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με αποκωδικοποίηση γραμμικών κωδίκων δύο διαστάσεων Data Matrix, καθώς και με την ανάπτυξη μιας εφαρμογής που υλοποιεί την αποκωδικοποίηση με την χρήση του υπολογιστικού συστήματος ...
  • Δυναμικό μοντέλο ανάρτησης ελαστικού 

   Κατσιαρίμπας, Αναστάσιος; Πασαλόπουλος, Σταμάτιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-01)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά ορισμένων συστημάτων τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά καθώς και η ανάλυση δύο μαθηματικών μοντέλων με την βοήθεια σχεδιαστικών-μαθηματικών προγραμμάτων. Αφού μοντελοποιήσουμε ...
  • Έλεγχος υδραυλικού συστήματος με κλασσικό και σύγχρονο ελεγκτή 

   Παπαγεωργίου, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-04)
   Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τη σύγκριση αξιόπιστων μεθόδων ελέγχου, κλασσικού αλλά και σύγχρονου χαρακτήρα που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο ενός θεωρητικού υδραυλικού μοντέλου, με σκοπό την εύρεση της πιό αποδοτικής ...
  • Επεξεργασία εικόνας με τη χρήση του MATLAB 

   Ζιώγος, Φώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να μας παρουσιάσει το λογισμικό του MATLAB για την επεξεργασία εικόνας. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στο τι είναι η ψηφιακή εικόνα και τι τύπους εικόνας δέχεται το συγκεκριμένο λογισμικό. ...
  • Ηλιακός ιχνηλάτης διπλού άξονα 

   Τιγκαράκης, Γιούρι; Γεωργακόπουλος, Κυριάκος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-17)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην προσομοίωση και κατασκευή ενός ηλιακού ιχνηλάτη διπλού άξονα (Solar Tracker Dual Axis). Πρόκειται για ένα πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης της θέσης του ήλιου είτε ...
  • Κατανεμημένος και παράλληλος προγραμματισμός με Matlab 

   Τσερκόβ, Ντενίς (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-13)
   Η πρόοδος η οποία έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, στους υπολογιστές με την αύξηση του αριθμού πυρήνων που διαθέτουν, καθώς και η χρήση εξωτερικών συστοιχιών από υπολογιστές έχει οδηγήσει στην ραγδαία ανάπτυξη του ...
  • Μελέτη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή της Πάτρας με δείκτες 

   Κούτρος, Χρήστος; Σαρμπάνης, Φίλιππος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-23)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί συμβολή στη μελέτη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής της Πάτρας μέσω μετρήσεων των αιωρουμένων σωματιδίων PM10 που πάρθηκαν από σταθμό εγκατεστημένο στο κέντρο της πόλης. Στο ...
  • Μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων με την χρήση του Simscape 

   Κάπαϊ, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-12)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την επεξήγηση της λειτουργίας του προγράμματος Simscape. Το Simscape είναι ένα πρόγραμμα για την μοντελοποίηση και την προσομοίωση δυναμικών και multi-domain φυσικών συστημάτων μέσα ...
  • Οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων σημάτων και συστημάτων με Matlab 

   Κετσεμενίδης, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-26)
   Σκοπός της παρούσας Πτυχιακής εργασίας είναι η εισαγωγή στη θεωρία των σημάτων και συστημάτων μέσα από αναλυτικά παραδείγματα γραμμένα στο εργαλείο προγραμματισμού Matlab. Η ύλη που καλύπτεται εκτείνεται πέραν των ...
  • Προγραμματιστικές τεχνικές στα συστήματα αυτόματου ελέγχου με χρήση του Matlab 

   Τοπτσικιώτης, Μιλτιάδης; Ζαφείρης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-16)
   Ο σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι ο χρήστης να εισάγει και να κατανοήσει μερικές από τις δυνατότητες του MATLAB, έτσι ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να σχεδιάσει και να αναλύσει τα συστήματα ελέγχου.
  • Στατιστική επεξεργασία ηλεκτρικών μετρήσεων: εφαρμογή στο περιβάλλον Matlab 

   Ζύκα, Έλις (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-07)
   Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση, μέσω του υπολογιστικού περιβάλλοντος MATLAB, πακέτων μετρήσεων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορες στατιστικές κατανομές.
  • Σύγκριση μεθόδων ελέγχου θέσης πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας σε περιβάλλον προσομοίωσης 

   Νικολουδάκος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
   Τα πνευματικά συστήματα διαδίδονται και εφαρμόζονται όλο και περισσότερο στη σύγχρονη βιομηχανία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά προβλήματα στη βιομηχανία μπορούν να επιλυθούν πιο εύκολα και οικονομικότερα με τη χρήση ...
  • Συστήματα συλλογής δεδομένων με τη βοήθεια του MATLAB 

   Νταλαπέρας, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-06)

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"