Now showing items 1-16 of 16

  • Ανασκόπηση και ερμηνεία του Νόμου 3869/2010 

   Νιτσάκης, Ευθύμιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-06)
   Αναφορά στο Νόμο 3869/2010. Συγκεκριμένα ανάλυονται οι προβλέψεις του Νόμου και οι διαδικασιες ένταξης σε αυτόν, η σύνδεσή του με τον τραπεζικό τομέα αλλά και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν μεχρι την τελική απόφαση ...
  • Βιομηχανική ιδιοκτησία 

   Μαραγκουδάκη, Αρτεμησία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016)
   Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται θέματα σχετικά με το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο, το εισαγωγικό, γίνεται μια ανάλυση σχετικά με το τι περιλαμβάνει η εργασία αυτή. Το δεύτερο κεφάλαιο ...
  • Δίκαιο ανταγωνισμού 

   Μάρα, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-21)
   Ο ελεύθερος ανταγωνισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομικής προόδου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη προσφορά βέλτιστων τιμών για τους καταναλωτές, αλλά και μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα. Ακόμη, μέσω του δικαίου ...
  • Διαδικασία κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών 

   Παλυβός, Λάμπρος; Αρβανίτης, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-09)
   Τα έργα της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της καινοτόμου σκέψης δεν σταμάτησαν ποτέ να αποτελούν το κέντρο του ενδιαφέροντος, καθώς συμβάλλουν στην παγκόσμια πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας. Ωστόσο, ...
  • Εργατικό δίκαιο – Μισθοδοσία – Προγράμματα Μισθοδοσίας 

   Σακελλαρίου, Φώτιος - Ελευθέριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η ανάπτυξη και η μελέτη του παραπάνω θέματος θα μου παρέχει την απαραίτητη γνώση όσο αφορά στους κανόνες του Εργατικού ικαίου και στην μισθοδοσία, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι στη δουλειά κάθε λογιστή , καθώς επίσης ...
  • Η ευθύνη επι των εργατικών ατυχημάτων 

   Μπάλλα, Τζενσίλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-07)
   8 Μαΐου 2015. Στις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛ.ΠΕ.) στον Ασπρόπυργο Αττικής ξέσπασε πυρκαγιά συνεπεία εργατικού ατυχήματος, με αποτέλεσμα τον θάνατο ήδη τεσσάρων εργαζομένων και τον βαρύ τραυματισμό ...
  • Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο δίκαιο 

   Τζώρτζος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03)
   Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, αναλύθηκαν οι νόμοι και οι συμβάσεις που διέπουν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πρωτίστως γίνεται ανάλυση των όρων σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, έπειτα παρουσιάζονται οι ...
  • Η υποχρέωση πίστης του εργαζόμενου 

   Γιανναρέας, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-08)
   Στην Ελλάδα των ημερών μας, που διανύει περίοδο οικονομικής κρίσης, παρατηρείται μια διαρκής προσπάθεια καταπάτησης των κανόνων Εργατικού Δικαίου, πιο συγκεκριμένα όσο αναφορά τη σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ο σκοπός του ...
  • Ο μισθός και η προστασία του 

   Παπαφωτίου, Φώτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09-26)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει σε εισαγωγικό επίπεδο, ένα πολύ σημαντικό μέρος του εργατικού δικαίου και συγκεκριμένα του μισθού και της προστασίας του προκειμένου να καταφέρει ο αναγνώστης να αποκτήσει ...
  • Ομαδικές απολύσεις 

   Κορδιστός, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   H εργασια αναλύει τον νόμο 1387/83 μεχρι και την τελευταία τροποποίηση του με το νόμο 4472/2017.Αναφέρει περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων όπως την περίπτωση της ΑΓΕΤ Ηρακλής κ.α..Περιλαμβάνει νομολογίες δικαστηρίων,την οδηγία ...
  • Το δίκαιο που διέπει τα σωματεία και οι οικονομικές τους υποχρεώσεις 

   Ντέντε, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-02)
   Η παρούσα (πτυχιακή) εργασία γίνεται στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Για την συλλογή όλων των πληροφοριών κατέφυγα σε βιβλιοθήκες της ...
  • Το δίκαιο της εργασίας 

   Ζαχαροπούλου, Μαρία; Φλούδας, Χρήστος (ΤΕΙ Πειραιά, 2011)
  • Το δκαιο του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Λιόντας, Ηρακλής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-22)
   Ο υγιής ανταγωνισμός στη μορφή της οικονομίας που υφίσταται στην αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι αποφέρει πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή αλλά και στους καταναλωτές που αποτελούν το ...
  • Το Εργατικό ατύχημα 

   Διβάρη, Ρεγγίνα-Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-11)
  • Το θεσμικό πλαίσιο των οργανισμών λιμένα. Η περίπτωση του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς Α.Ε. 

   Λαντζοπούλου, Ειρήνη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-09)
   Τα περίπου 900 λιμάνια της Ελλάδος αρχικά διοικούνταν από Λιμενικά Ταμεία και Οργανισμούς Λιμένα τα οποία με τους νόμους 2688/99 και 2932/01 μετατράπηκαν σε ανώνυμες εταιρείες, το 1999 οι Οργανισμοί Λιμένος Πειραιά και ...
  • Το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας 

   Μπαραμπούτη, Νεκταρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04)
   Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την Επιτροπή της Βασιλείας, και τα κανονιστικά πλαίσια που αυτή έχει δημιουργήσει. Η Επιτροπή εμφανίστηκε το 1974, με σκοπό τη δημιουργία κοινών ρυθμιστικών πλαισίων εντός των κρατών ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"