Show simple item record

dc.contributor.advisorΨωμόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΙατρόπουλος, Βασίλης
dc.date.accessioned2014-08-26T06:12:58Z
dc.date.available2014-08-26T06:12:58Z
dc.date.issued2014-05
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/2134
dc.description.abstractΑντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η θεωρητική ανάλυση της διάρθρωσης και της λειτουργίας των HVDC συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ο προσδιορισμός των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των εφαρμογών τους. Περιβαλλοντικοί περιορισμοί αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον στην ανάπτυξη των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η διασύνδεση μεγάλων αιολικών πάρκων με ασθενείς AC ζεύξεις, όταν δεν υπάρχει επαρκής εφεδρεία ισχύος από συμβατικές πηγές, αυξάνει το ενδεχόμενο δημιουργίας σοβαρών προβλημάτων στην ασφάλεια ενός συστήματος συνολικά. Στο μέλλον, ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της εγκαταστημένης ισχύος θα συνδέεται απευθείας στη διανομή (κατανεμημένη παραγωγή), γεγονός που απαιτεί νέες εφαρμογές ηλεκτρονικών ισχύος, προκειμένου να ελεγχθεί η ροή του φορτίου, να μειωθούν οι απώλειες και να αποφευχθούν η συμφόρηση στις γραμμές μεταφοράς (line congestion), οι κυκλικές ροές (loop flows) και τα προβλήματα ευστάθειας τάσης. Τα συστήματα Συνεχούς Ρεύματος Υψηλής Τάσεως (High Voltage Direct Current – HVDC), οι Μετατροπείς Πηγής Τάσης (Voltage-Sourced Converters – VSC) και τα Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Flexible AC Transmission Systems – FACTS) αυξάνουν την ικανότητα μεταφοράς και την ευστάθεια του συστήματος και βοηθούν στην αποφυγή διαδοχικών διαταραχών. Έως σήμερα, οι VSC για εφαρμογές HVDC και FACTS βασίζονται κυρίως σε μετατροπείς δύο ή τριών επιπέδων. Οι VSC, πολλαπλών επιπέδων, παρέχουν πλεονεκτήματα σε ότι αφορά τη δυναμική απόδοση του συστήματος και την επίδραση των αρμονικών. Για αυτούς τους λόγους, αναπτύχθηκε μια νέα τεχνολογία Αρθρωτού Πολυεπίπεδου Μετατροπέα (Modular Multilevel Converter – MMC), η οποία αναφέρεται ως HVDC και SVC, και παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις εφαρμογές υψηλής τάσης.el
dc.format.extent105 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΤΕΙ Πειραιάel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Ηλεκτρολογία::Ηλεκτρική Ενέργειαel
dc.titleΜεταφορά ενέργειας με υψηλή συνεχή τάσηel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΣυστήματα υψηλής συνεχής τάσηςel
dc.subject.keywordΚαλώδια υψηλής συνεχής τάσηςel
dc.subject.keywordΜετατροπέας υψηλής συνεχής τάσηςel
dc.subject.keywordΑνωρθοτές υψηλής συνεχής τάσηςel
dc.subject.keywordΜετασχηματιστής υψηλής συνεχής τάσηςel
dc.description.abstracttranslatedThe subject of this thesis is the theoretical analysis of the structure and function of HVDC energy transfer systems, and identify the advantages, disadvantages and applications. Environmental constraints are expected to play an important role in the future development of electric power systems. Moreover, the interconnection of large wind farms with weak couplings AC, when there is sufficient reserve power from conventional sources, increases the possibility of creating serious problems to the safety of a system. In the future, more and more of the installed power will be connected directly to the distribution (distributed generation), which requires new applications at electronic power in order to control the flow of cargo, reduce losses and avoid congestion on transmission lines, the loop flows and voltage stability problems. High Voltage Direct Current Systems - HVDC), Voltage - Sourced Converters - VSC and Flexible AC Transmission Systems - FACTS increase the carrying capacity and stability system and help to avoid successive disturbances. Untill today, applications for VSC HVDC and FACTS are based primarily on conversion of two or three levels. The multilevel VSC provide advantages that concern the dynamic performance of the system and the effect of harmonics. For these reasons, a new technology has developed Modular Multilevel Converter - MMC, which refers to as HVDC, SVC, and provides significant advantages for high voltage applications.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"