Show simple item record

dc.contributor.advisorΓαρουφάλης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΠαπακωνσταντίνου, Δήμητρα
dc.date.accessioned2014-11-04T09:15:07Z
dc.date.available2014-11-04T09:15:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/2495
dc.description.abstractΗ ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα είναι ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στόχος της είναι να διαφυλάττει τη σταθερότητα των τιμών και την σταθερότητα του δημοσιονομικού συστήματος . Τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ αποτελούνται από: το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και την Εκτελεστική Επιτροπή . Η ΕΚΤ είναι απολύτως ανεξάρτητη. Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν επίσης να σέβονται αυτήν την αρχή. Εκτός από τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ, η εταιρική διακυβέρνηση της ΕΚΤ περιλαμβάνει και διάφορα επίπεδα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου . Το ευρώ είναι σήμερα το ενιαίο νόμισμα 17 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποτελούν την ευρωζώνη . Οικονομική κρίση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας Η πρόσφατη οικονομική κρίση δεν ήταν ένα ανεξάρτητο και απρόσμενο φαινόμενο. Τα αίτια, η φύση και τα χαρακτηριστικά της συνδέονται με την όλη ιστορία της μεταπολεμικής διαδικασίας συσσώρευσης του κεφαλαίου στον ανεπτυγμένο καπιταλισμό και συγκεκριμένα τη «χρυσή εποχή» της συσσώρευσης του κεφαλαίου. Η οικονομική κρίση οδηγεί σε επισφαλή εργασία, ανεργία, και τελικά φτώχεια . Η αντιμετώπιση της κρίσης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι βέβαιο ότι τα μέτρα για την αντιμετώπισή τους θα κριθούν για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους και θα διδάσκονται ως ορθό ή ατυχές παράδειγμα στα πανεπιστήμια για πολλά χρόνια. Η πρόσφατη κρίση αναδεικνύει επίσης τα παρακάτω προβλήματα : το μη σαφή και ενιαίο προσανατολισμό για την έξοδο από την κρίση της Ευρώπης, τις μεγάλες δομικές αδυναμίες της Ε.Ε., την ανυπαρξία των μηχανισμών παραγωγής αποφάσεων και ελέγχου για τη δημιουργία προάσπισης των κοινών οικονομικών συμφερόντων, και τέλος, το πολιτικό έλλειμμα της Ε.Ε Σε μια οικονομία που υποφέρει από έλλειψη ζήτησης, χρειάζεται επειγόντως αύξηση των δημοσίων δαπανών για παραγωγικούς σκοπούς. Η Ελλάδα έχει παραγωγικές δυνατότητες και ικανούς πόρους, ανθρώπινους και υλικούς. Σοβαρό και αποτελεσματικό κράτος δεν έχει.el
dc.format.extent63 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΤΕΙ Πειραιάel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Ευρωπαϊκή Ένωσηel
dc.titleΟ ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνηςel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Διοίκησης και Οικονομίαςel
dc.subject.keywordΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζαel
dc.subject.keywordΕυρωζώνηel
dc.subject.keywordΧρηματοπιστωτική πολιτικήel
dc.subject.keywordΟικονομική κρίσηel
dc.description.abstracttranslatedThe European central bank is one of the EU institutions and its objective is to preserve price stability and the stability of the financial system. The decision-making bodies of the ECB consist of: the Governing Council of ECB and the Executive Committee. The ECB is completely independent. All EU institutions and national governments must also respect this principle. Apart from the decision-making bodies of the ECB, the corporate governance of the ECB encompasses a number of external and internal audit. Today the euro is the single currency of 17 Member States of the European Union, which are the Eurozone. Economic crisis is a phenomenon in which an economy is characterized by a sustained and significant decline in economic activity. The recent financial crisis was not an independent and unexpected phenomenon. Its causes, nature and characteristics are associated with the entire history of post-war process of capital accumulation in developed capitalism, namely the "golden era" of capital accumulation. The economic crisis is leading to precarious employment, unemployment, and, ultimately, poverty. The response to the crisis is not easy. It is certain that the measures to address them will be judged on their effectiveness and efficiency and will be taught as correct or unfortunate examples in universities for many years. The recent crisis also highlights the following problems: not clear and uniform guidance for exit from the crisis in Europe, the major structural weaknesses of the European Union, the lack of mechanisms for production decisions and control to create advocacy of common economic interests and finally, the political deficit of the EU. In an economy that is suffering from lack of demand, an increase in public spending on productive purposes is urgently needed. Greece has the manufacturing capabilities and resources, both human and material. But it has not got a serious and effective state.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"