Show simple item record

dc.contributor.advisorΓεωργακοπούλου, Φωτεινή
dc.contributor.authorΣιδηροπούλου, Πηνελόπη
dc.contributor.authorΣιδηροπούλου, Παναίλα
dc.date.accessioned2013-09-17T10:02:05Z
dc.date.available2013-09-17T10:02:05Z
dc.date.issued2012-06
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/296
dc.description.abstractΟ βιοκλιματικός σχεδιασμός αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 ως νέα τάση του αστικού σχεδιασμού με αναφορές στο τοπικό μικροκλίμα. Η βιοκλιματική είναι μια σύγχρονη μορφή αρχιτεκτονικής που γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη αξιοποίησης των στοιχείων του τοπικού κλίματος κάθε περιοχής με σκοπό την ελάχιστη δυνατή απαιτούμενη ενέργειας για θέρμανση ψύξη και φωτισμό τον κτιρίων και χώρων. Με αφορμή την επιτακτική ανάγκη των εποχών μας για την εξοικονόμηση ενέργειας εκμεταλλευόμενη αυτήν την σύγχρονη μεθοδολογία θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια νέα λειτουργικότητα στο κτίριο Δημαρχείου Ασπροπύργου επιτυγχάνοντας έτσι την ελάχιστη κατανάλωση πόρων για την κάλυψη των θερμικών αναγκών. Κερδίζοντας παράλληλα την μέγιστη λειτουργικότητα. Συγκεκριμένα παρουσιάζουμε έναν σχεδιασμό βασισμένο στης καινοτόμες ιδέες της βιοκλιματικές μελέτης, αναφορικά τις πιο κάτω διαρθρωτικές αλλαγές και τροποποίησης . Αρχικά προτείνεται η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων και την αλλαγή του μεγέθους των ανοιγμάτων κάνοντας το πρώτο βήμα για την μείωση θερμικής απώλειας. Ως επόμενο βήμα παραθέτουμε την προσθήκη εξωτερικών κινητών σκίαστρων κάτι που μας δίνει δικαίωμα της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας και του ηλιακού φωτός. Η χρήση συγκεκριμένης βλάστησης στο περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου αποτελεί άλλη μια χρήση εφαρμογής για την κάλυψη σκίασης αλλά και γενικότερα θερμομονωτικών αναγκών. Μία ακόμη πετυχημένη εφαρμογή είναι η προσθήκη θερμομονωτικών υλικών στην συμπαγή επιφάνειας του κτιρίου κάτι που αποτελεί επιτακτική ανάγκη όταν πρόκειται για ένα παλαιό κτίριο όπως και στην περίπτωση του Δημαρχείου. Πολύ καλά θερμικά αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί με την εφαρμογή προσθήκης παθητικών συστημάτων εξωτερικά του κτιρίου κάτι που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και εμείς εφαρμόζοντας συγκεκριμένα την τεχνική του θερμοσιφωνιακού πανέλου και του θερμοκηπίου. Δύο ακόμα στοιχεία που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε για την εξοικονόμηση μεγάλου ποσοστού ενέργειας είναι η χρήση φωτοβολταικών μία εφαρμογή με μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια όπως της γεωθερμικής θέρμανσης μία πολύ σύγχρονη μέθοδο όπου σίγουρα θα απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τον τομέα κατασκευών στο μέλλων. Διεκπεραιώνοντας όλη την μελέτη για την επίτευξη ενός βιοκλιματικού σχεδιασμού καταλαβαίνουμε εύλογη την σημαντικότητα και την αναγκαιότητα του ιδιαίτερα παρατηρώντας την ευκολία και το μικρό κόστος που χρειάζεται για την επίτευξη του. Τέλος, θα πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό στης μέρες μας η εξοικονόμηση ενέργειας και θα πρέπει να είναι το κύριο μέλημα στο μέλλον των κατασκευών.el
dc.format.extent94 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΤΕΙ Πειραιάel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Βιοκλιματική Αρχιτεκτονικήel
dc.titleΒιοκλιματική μελέτη του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Δημαρχείο Ασπροπύργουel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικών Δομικών Έργωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΔήμος Ασπροπύργουel
dc.subject.keywordΔημαρχείοel
dc.subject.keywordΒιοκλιματικός σχεδιασμόςel
dc.description.abstracttranslatedThe bioclimatic design was developed in the decade of 1980 as a new tendency of the urban design with references to the local microclimate. The bioclimatic is a contemporary form of architecture which was born by the need of the development of the elements of the urban climate of every area with purpose the least possible demanding energy for heating, refrigeration and lighting of buildings and places. On the occasion of the urgent need for saving energy in our days by using this contemporary methodology, we will try to give a new functionalism to the building of the Town Hall of the city of Aspropirgos, achieving in this way the least consumption of resources for the covering of the thermal needs and simultaneously gaining the maximum functionalism. More specifically, we present a design based on the innovative ideas of the bioclimatic consideration. Below are mentioned structural changes and modifications. Firstly, the replacement of the old doors and windows is recommended, as well as the change of the size of the spans. This would be the first step for the reduction of the thermal loss. As a second step, we indicate the extension of external mobile shades which will give us the opportunity to develop the solar energy and the solar light. The use of particular vegetation at the surround space of the building, constitutes another application for the covering of the shading and also, generally, of the heat-insulating needs. Another successful application is the addition of heat-insulating materials on the compact surface of the building, a fact that constitutes an urgent need when it concerns an old building such as the case of the Town Hall. Very good thermal results have been observed by adding passive systems outside the building, something that we can exploit by applying particularly the technique of the thermosyphonic panel and the greenhouse. Two more elements that we could exploit to save a large proportion of energy, is the use of photovoltaic, an application with big development in the latest years, like this of the geothermal heating, a very contemporary method which will certainly detain at a big extent the field of construction in the future. Dispatching the whole consideration for the achievement of a bioclimatic design, we reasonably understand its significance and necessity, especially if we take into account the facility and the low cost that is necessary for its accomplishment. Finally, we have to realize how important nowadays is the saving of energy is. That should be the main concern about the future of constructions.en


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"