Show simple item record

Σύγχρονες μορφές οργάνωσης των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων

dc.contributor.advisorΠαπαγρηγορίου, Αριστείδης
dc.contributor.authorΦαρμάκης, Χρήστος
dc.contributor.authorΣτεφανάκης, Στέφανος
dc.date.accessioned2016-10-25T08:54:35Z
dc.date.available2016-10-25T08:54:35Z
dc.date.issued2015-09
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3035
dc.description.abstractΣύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, ο ελληνικός τουρισμός συνεισφέρει στο 16,4% του ΑΕΠ, ενώ καλύπτει το 51,2% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Παράλληλα απασχολεί έναν στους πέντε κατοίκους της Ελλάδας και δημιουργεί 34 δις. ευρώ ζήτηση στην ελληνική οικονομία. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αναπτύσσονται στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας σύγχρονες μορφές οργάνωσης, προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές και να αξιοποιήσουν τα οφέλη του ελληνικού τουρισμού. Σε αυτό το σημείο πρέπει να διασαφηνιστεί η έννοια «σύγχρονες μορφές οργάνωσης». Τα ξενοδοχεία αλλάζουν κατά την πάροδο των χρόνων και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Ως αποτέλεσμα, οι τεχνικές της διαχείρισης των σύγχρονων ξενοδοχείων πρέπει να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Το πρόβλημα της διαχείρισης των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων είναι πολυπαραγοντικό και η οργάνωση εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία και την εκπαιδευτική δομή των διαχειριστών, τη συνεχή εκπαίδευση, τη γνώση, τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης τους, τις κύριες λειτουργίες της διαχείρισης, τη σωστή και μελετημένη ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών, το ίδιο το σύστημα διαχείρισης και λήψης αποφάσεων, ακόμα και από το στυλ των διευθυντικών στελεχών και το χρόνο που αυτοί διαθέτουν για τη διαχείριση. Στην παρούσα μελέτη, αναλύονται όλες οι οργανωτικές δομές που χρησιμοποιούνται από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και αποτιμάται η αποτελεσματικότητά τους. Προκειμένου η μελέτη αυτή να μην είναι αποκλειστικά θεωρητική και βιβλιογραφική, επιλέγονται κάποιες από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα, ώστε να αναλυθούν ως προς τις οργανωτικές τους δομές. Σε αυτές, εντάσσονται η Μεγάλη Βρεταννία, το Χίλτον, το Intercontinental και το Μακεδονία Παλλάς.el
dc.format.extent111 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Τουρισμός::Ξενοδοχειακή Διοίκησηel
dc.titleΣύγχρονες μορφές οργάνωσης των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδωνel
dc.title.alternativeModern organizing models for hotel unitsel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΠαπαγρηγορίου, Αριστείδης
dc.contributor.committeeΧαλικιάς, Μιλτιάδης
dc.contributor.committeeΚαλαντώνης, Πέτρος
dc.contributor.departmentΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Διοίκησης και Οικονομίαςel
dc.subject.keywordΞενοδοχειακή μονάδαel
dc.subject.keywordΞενοδοχειακός τομέαςel
dc.subject.keywordΔιαχείριση ποιότητας ξενοδοχείωνel
dc.subject.keywordΟργανωτική δομήel
dc.subject.keywordΞενοδοχειακή διοίκησηel
dc.description.abstracttranslatedAccording to the most recent data, Greek tourism contributes to 16.4% of GDP and covers 51.2% of the trade deficit. It employs one in five residents of Greece and generates 34 billion euro demand in the Greek economy. For all these reasons, hotels units have been developed in Greece, applying modern forms of organization in order to be more competitive and reap the benefits of Greek tourism. It should be noted that the concept of “modern approaches to hotel management” can be loaded with the potential of much misunderstanding. Hotels do change and they will continue to change, as they are developing. As a result, the techniques of management of modern hotels must be adapted to the changing circumstances. Hotel management is a multifactorial issue and the correct organization depends on the sex, age and educational structure of the management, the continuing education, knowledge, skills and characteristics of the management, the main functions of management, the correct and realistic assignment of responsibilities, the management system and the decision-making, even on the style of management and the time managers have to spend for the management. In this study, we analyze all the organizational structures used by hotels units and we evaluate their effectiveness. In order this study not to be only theoretical and a literature survey, some of the largest hotels in Greece are chosen in order to analyze their organization structure. In this study, Great Britain, Hilton Athens Hotel, Intercontinental and Macedonia Palace were selected for the analysis.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"