Now showing items 29-48 of 51

  • Μέθοδοι ρύθμισης της τάσης στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

   Πανουσόπουλος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-29)
   Στο κεφάλαιο 1 της παρούσας εργασίας αναφέρονται τα συστατικά στοιχεία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι μορφές ευστάθειάς του και τα μέσα ελέγχου του. Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται με περισσότερη λεπτομέρεια ...
  • Μελέτη αιολικού πάρκου ισχύος 2,4 MW 

   Μπαϊρακτάρης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-04)
   Η παρούσα θεωρητική διπλωματική εργασία αφορά την μελέτη ενός αιολικού πάρκου 2,4 MW. Η εργασία αποτελείται από 6 κεφάλαια. Θα ασχοληθούμε γενικότερα με την αιολική ενέργεια και όσα αφορούν ένα αιολικό πάρκο. Θα εξετάσουμε ...
  • Μελέτη εφαρμογής ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού κολυμβητηρίου του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα 

   Γαβριλης, Χρηστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-18)
   Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού δημοτικού κολυμβητηρίου το Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Η ανάλυση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους ...
  • Μελέτη και προσομοίωση υβριδικού συστήματος για τροφοδοσία μικρού οικισμού 

   Κυριακίδης, Λεωνίδας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-24)
   Τα υβριδικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια. Λόγω των πολλών δυνατοτήτων που προσφέρουν στο ενεργειακό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πεδίο αποτελούν πλέον ...
  • Μελέτη υδροηλεκτρικής εγκατάστασης μικρής ισχύος με ΥΣ τύπου Pelton 

   Δημολίκας, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-22)
   Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η μελέτη υδροηλεκτρικής εγκατάστασης μικρής ισχύος με υδροστροβίλους Pelton. Το πρώτο κεφάλαιο ξεκινάει με μία εισαγωγή παρουσιάζοντας τον υδρολογικό κύκλο του νερού και στη ...
  • Μεταβατικά φαινόμενα σύγχρονων μηχανών 

   Δάλλας, Γεώργιος-Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-04)
   Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που οριοθετούνται στο πλαίσιο της ανάλυσης βιβλιογραφικών δεδομένων για την λειτουργία των σύγχρονων μηχανών και τα ...
  • Μεταφορικές ταινίες 

   Τοπτσόγλου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-18)
   Ένα πλήρες σύστημα μεταφοράς αποτελείται από τρία βασικά εξαρτήματα. Τα μέρη περιλαμβάνουν το προφίλ αλουμινίου, την κινητήρια μονάδα και τη μονάδα ακρών. Το προφίλ αλουμινίου περιέχει το στήριγμα της ταινίας μεταφοράς. Η ...
  • Μοντελοποίηση έξυπνων δικτύων διανομής με χρήση του λογισμικού Opendss 

   Κρεούζος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η μοντελοποίηση της τεχνολογίας των έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων σε περιβάλλον λογισμικού Opendss. Μια τεχνολογία η οποία θα διαδραματίσει πρωτεύων ρόλο στην εξέλιξη ...
  • Μοντελοποίηση και δυναμική ανάλυση κινητήρα συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης 

   Καββαδάς, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-21)
   Η παρούσα εργασία με τίτλο «Μοντελοποίηση και δυναμική ανάλυση κινητήρα συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης» έχει εκπονηθεί από τον Καββαδά Γεώργιο (Α.Μ.:74), στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του τμήματος ...
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συνδιασμό φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών 

   Τζαννίνης, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-30)
   Τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη ηλεκτρικών συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιείται προοδευτική αντικατάσταση συστημάτων συμβατικών πηγών ενέργειας (όπως το ...
  • Παραγωγή ρεύματος με ήπιες μορφές ενέργειας, τροφοδότηση οικισμών, πώληση στη ΔΕΗ 

   Κουτρουλίδης, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-21)
   Ολοένα και εντονότερα γίνονται τα προβλήματα της μολύνσεως του περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια. Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη , κλιματολογικές αλλαγές σε διάφορες περιοχές και πάρα παλλά ακόμα προβλήματα. Για ...
  • Πειραματική πρόταση για ενσωμάτωση μικροελεγκτή σε διάταξη διαφορικού ρεύματος 

   Καρνάβας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10)
   Οι Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) είναι συσκευές ευρέως διαδεδομένες, που αποσκοπούν στην προστασία από ηλεκτροπληξία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συσκευές. Οι συσκευές αυτές ανιχνεύουν οποιοδήποτε διαφεύγον ρεύμα ...
  • Σύγχρονες τεχνολογίες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας 

   Φουρτάκας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-06)
   Με τον όρο "ενέργεια" συνήθως εννοούμε το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουμε, τη θέρμανση των σπιτιών και την κίνηση του αυτοκινήτου μας και δευτερευόντως την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων και γενικότερα το σύνολο ...
  • Συγκριτική ενεργειακή αξιολόγηση αντλιών inverter σύγχρονων και ασύγχρονων κινητήρων - ανάλυση κύκλου ζωής 

   Τσαμαδιάς, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-03)
   Σε αυτή τη διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε ενεργειακή σύγκριση δύο μοντέλων αντλιών.Μιας αντλία inverter ασύγχρονου κινητήρα και μιας αντλίας inverter σύγχρονου κινητήρα με μόνιμο μαγνήτη στο ρότορα.Επίσης έγινε και ...
  • Συντήρηση και τηλεμετρία Φ/Β σταθμών μεγάλης ισχύος 

   Φλίνος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
   Οι εθνικοί και παγκόσμιοι στόχοι για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξάνονται συνεχώς στην Ελλάδα. Ο στόχος για το 2020 είναι 20%, ενώ παγκοσμίως για το 2023 είναι 32%. [18],[19]. Για ...
  • Σχεδίαση αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος 

   Ζήρας, Κοσμάς (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-18)
   Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της εξοικονόμησης ενέργειας από συμβατικές πηγές μπορεί να επιλυθεί μέσω της συλλογής και μετατροπής της αιολικής και ηλιακής ενέργειας όπου και θα μετατραπούν σε ηλεκτρισμό, συμβάλλοντας ...
  • Σχεδίαση και προσομοίωση παράλληλων ενεργών φίλτρων για περιορισμό αρμονικών σε κτίρια τριτογενή τομέα 

   Σκουμής, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-26)
   Η παρούσα εργασία με τίτλο «Σχεδίαση και προσομοίωση παράλληλων ενεργών φίλτρων για τον περιορισμό αρμονικών σε κτίρια τριτογενή τομέα» έχει εκπονηθεί από τον Σκουμή Γεώργιο (Α.Μ.:82), στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών ...
  • Σχεδίαση, προσομοίωση και κατασκευή παλμοτροφοδοτικών διατάξεων 

   Σαρηγιάννης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
   Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ‘Διαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτων’, βασική επιδίωξη είναι η διαχείριση και η ενεργειακή βελτιστοποίηση συστημάτων. Οι δυο αυτές έννοιες είναι ...
  • Τα ευφυή συστήματα μεταφορών στη διαχείριση κυκλοφορίας οχημάτων 

   Κουσιάδης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και πως αυτά βοηθούν στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Επίσης, αυτή αναλύει ορισμένα έξυπνα συστήματα κυκλοφορίας και προειδοποίησης οδηγών, ...
  • Τεχνολογίες υποσταθμών διανομής Υ.Τ./Μ.Τ. 

   Γιαννόπουλος, Νεκτάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-07)
   Η μελέτη αυτή παρουσιάζει σφαιρικά τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στους υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ. Οι τεχνολογίες στις οποίες δίνεται έμφαση είναι τα είδη των υποσταθμών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού αλλά και της ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"