Show simple item record

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε περιόδους εξαγορών και συγχωνεύσεων

dc.contributor.advisorΣαμαντά, Ειρήνη
dc.contributor.authorΘεοδώρου, Άγγελος
dc.date.accessioned2017-04-10T08:56:02Z
dc.date.available2017-04-10T08:56:02Z
dc.date.issued2017-03-18
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3407
dc.description.abstractΟ βασικός σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, καταγραφή και παρουσίαση στοιχείων που αφορούν την διαχείριση προσωπικού στις επιχειρήσεις σε περιόδους εξαγορών και συγχωνεύσεων και τι θα πρέπει να πράττεται κάθε φορά από τους υπευθύνους στις επιχειρήσεις, προκειμένου οι εν λόγω εξαγορές και συγχωνεύσεις να θεωρούνται ορθές και αποτελεσματικές. Σχεδιασμός. Επομένως, τα στοιχεία που εξετάζονται για να μελετηθούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, και η εν λόγω εργασία να θεωρείται ορθή και αντιπροσωπευτική, διαχωρίζεται σε δύο (2) βασικά μέρη, εκείνο της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης και εκείνο του Ερευνητικού μέρους. Στο μεν πρώτο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αναλύεται η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Επιχειρήσεις, η Έννοια και τα Χαρακτηριστικά των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων και στο δεύτερο κεφάλαιο, οριοθετούνται τα Χαρακτηριστικά των Τραπεζικών Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στις μέρες μας. Ευρήματα. Αντίστοιχα, στο Ερευνητικό Μέρος της παρούσης εργασίας, αναφέρεται και αναλύεται στο 4ο κεφάλαιο η Μεθοδολογία της έρευνας και στο 5ο κεφάλαιο, αναλύεται το ερωτηματολόγιο με τα αποτελέσματα της έρευνας, που απορρέουν μέσα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Συμπερασματικά, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιόδους Εξαγοράς και Συγχωνεύσεων θα πρέπει να παρέχει μια βάση, η οποία μετράει την πρόοδο και καθιερώνει έναν μηχανισμό για την προσαρμογή στην αλλαγή και παράλληλα, ενώνει τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μαζί για να έναν κοινό σκοπό και όραμα. Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ανθρώπινων πόρων του οργανισμού, εστιάζοντας στις βασικές τους προτεραιότητες, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα καθορισμού της επιχειρηματικής απόδοσης. Πρωτοτυπία Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα παροχής υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση των τραπεζών στις οποίες οι υπάλληλοι εστιάζουν στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελάτων, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα από το τμήμα Ανθρώπινων πόρων, στο οποίο η γενική παραδοχή θα είναι πως η διαρκής παράδοση των προσωπικών στόχων επιφέρει την παράδοση των στρατηγικών στόχων.el
dc.format.extent129el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεωνel
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικούel
dc.titleΔιαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε περιόδους εξαγορών και συγχωνεύσεωνel
dc.title.alternativeThe human resources department in times of acquisitions and mergersel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΚυριαζόπουλος, Παναγιώτης
dc.contributor.committeeΣαμαντά, Ειρήνη
dc.contributor.committeeΝτάνος, Αναστάσιος
dc.contributor.masterΔιεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΔιοίκηση ανθρώπινου δυναμικούel
dc.subject.keywordΕξαγορέςel
dc.subject.keywordΣυγχωνεύσειςel
dc.subject.keywordΕργασιακή ικανοποίησηel
dc.subject.keywordΔιοίκηση ανθρωπίνων πόρωνel
dc.description.abstracttranslatedThe main purpose of this thesis refers to the collection, recording and presenting data relating to personnel management businesses in times of acquisitions and mergers and what should managers do so these acquisitions and mergers to be considered as good and effective. Design Thus in order that work be considered appropriate and representative as to the factors to consider divided on two (2) main parts, that of Literature Review and that of Research Part.The first hand of the literature review referred and analyzed to the Human Resources in Business and the Concept and Characteristics of Mergers and Acquisitions and on the second chapter defined the characteristics of Banking Acquisitions and Mergers nowadays. Findings Respectively in Research Part, in third chapter, mentioned and analyzed Research methodology and in Chapter 5 mentioned and analyzed the questionnaire survey results arising through the answers of respondents in the third chapter. In conclusion, the Human Resources department in times of acquisitions and mergers should provide a base which measures the progress and establishes a mechanism for adapting to change while uniting people who work together for a common purpose and vision. Ensuring the effectiveness of human resources of the organization, focusing on their core priorities, is a crucial determinant of business performance. Originality In particular in the service sector, as in the case of banks where employees focus on individual customer needs, should be ensured a people-centered system from the human resources department, where the general assumption is that the constant delivery of personal goals lead to the delivery of strategic objectives.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"