Show simple item record

dc.contributor.advisorΣαμαντά, Ειρήνη
dc.contributor.authorΤούλου, Μαρία
dc.date.accessioned2017-06-29T12:25:15Z
dc.date.available2017-06-29T12:25:15Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3620
dc.description.abstractΟι ραγδαίες αλλαγές στην τεχνολογία και στον επιχειρηματικό κόσμο καθιστούν το ανθρώπινο δυναμικό έναν από τους σημαντικότερους πόρους μίας επιχείρησης. Η εκπαίδευση των εργαζομένων κρίνεται αναγκαία για την εξέλιξη τόσο των ιδίων όσο και της επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων και της ανάπτυξης. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την θέληση των εργαζομένων συντελούν στην επίτευξη των στόχων για την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Η εκπαίδευση θεωρείται μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους αλλά και να αποκτήσουν καινούργιες οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Στην παρούσα εργασία ερευνάται η συμβολή της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης στην παρακίνηση των εργαζομένων στην επιχείρηση, καθώς και πως αυτή μπορεί να συμβάλλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Στην πρώτη ενότητα τέθηκαν οι θεωρητικοί και ερευνητικοί στόχοι του θέματος που θα μελετηθεί και καθορίσθηκε η εταιρία που θα πραγματοποιηθεί η έρευνα. Στην δεύτερη ενότητα αναπτύχθηκε η θεωρητική προσέγγιση των μεταβλητών της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, της παρακίνησης, των μορφών της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και οι συνδέσεις μεταξύ τους. Σε επόμενη ενότητα μελετήθηκε η μεθοδολογία έρευνας παραθέτοντας τον σχεδιασμό που ακολουθεί η παρούσα εργασία. Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω της στατιστικής ανάλυσης και ερμηνεύονται τα ευρύματα με βάση την θεωρητική προσέγγιση που αναπτύχθηκε. Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση της συμβολής της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης στην παρακίνηση των εργαζομένων σε μία επιχείρηση. Σχεδιασμός / Μεθοδολογία / Προσέγγιση. Η μεθοδολογία σχεδιάστηκε σύμφωνα με την φιλοσοφία του θετικισμού και της παραγωγικής προσέγγισης στηριζόμενοι στην τεχνικη ‘’μελέτη περίπτωσης’’. Επιλέχθηκε η περιγραφική έρευνα και η ποσοτική μέθοδος όπου διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το δείγμα επιλέχθηκε με την μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην εταιρία ΛΑΛΙΖΑΣ ΑΕ, όπου συμμετείχαν 100 εργαζόμενοι απαντώντας σε ερωτηματολόγια μέσω της διανομής και της συλλογής από την ερευνήτρια. Ευρύματα: Με την χρήση του λογισμικού πακέτου στατιστικής ανάλυσης SPSS 17.0 πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή, η επεξεργασία και η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έχουν ενδιαφέρον καθώς επιβεβαιώνουν το σύνολο των υποθέσων. Τα ευρύματα μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για την Διοίκηση και το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων προκειμένου η χρήση τους να βελτιώσει υφιστάμενες καταστάσεις. Πρωτοτυπία / Αξία: Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας εγκείται στο γεγονός ότι προσπαθεί να ανιχνεύσει μέσω των μεταβλητών που θέτει στοιχεία σημαντικά για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.el
dc.format.extent123el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Κίνητρο Εργαζομένουel
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικούel
dc.titleΟ ρόλος και οι μορφές της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης ως παράγοντας παρακίνησης των εργαζομένων: Η περίπτωση ΛΑΛΙΖΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΝτάνος, Αναστάσιος
dc.contributor.masterΔιεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordOn the job trainingel
dc.subject.keywordIn-house trainingel
dc.subject.keywordΕνδοεπιχειρησιακή εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΠαρακίνηση εργαζομένωνel
dc.subject.keywordΔιοίκηση ανθρώπινου δυναμικούel
dc.subject.keywordΔιοίκηση ανθρωπίνων πόρωνel
dc.subject.keywordPerformance appraisalel
dc.subject.keywordΜέθοδοι εκπαίδευσηςel
dc.subject.keywordΛΑΛΙΖΑΣ ΑΕel
dc.description.abstracttranslatedAs we proceed in the 21st century, our society is constantly changing, and there is a demand for life-learning. Rapid changes in technology and business sector make human resources one of the most important resources within a company. Training methods combined with the willingness of employees, contribute to achieve the goals concerning productivity and efficiency. Training is considered to be one of the significant functions of human resource management. Employees have the ability to improve their skills and to acquire new ones which contribute to the business development. In this study is investigated the contribution of in-house-training on employees motivation within an organization and whether it can contribute to their intention for career. In the first section, we set the theoretical and research goals of the subject to study and research. Then we determine the case study that the research will take place. In the second section, we developed the theoretical approach of the variables of the in-house-training, motivation and the connections between them. As next step the research question and the research hypothesis formulated as devired from the raised goals. Then we studied the methodology of research indicating the method of the present study. Finally, the research results presented through statistical analysis and interpreted the findings based on the developed theory. In this study is investigated the contribution of in-house-training on employee’s motivation within an organization and whether it can contribute to their intention for career. Design / Methodology / Approach. In this research we followed the philosophy of positivism, the production approach, the descriptive research and the quantitive method based on the case study technique. Primary data was collected through questionnaires contained closed-ended questions. The sample was simple random sampling. The research took place at company named LALIZAS HELLAS SA and participate 100 employees. Findings. The primary data was import, processed and analyzed using the statistical program SPSS 17.0. The findings have an interest as there are confirmed all the hypothesis. They can be useful tools for the managers to use them for impoving existing situations. Originality/Value. The originality of this research is that attempts to crawl through the variables that are setted and which are new entrants in the company, datas that will be useful to Human Resources Management.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"