Show simple item record

Κατασκευή & έλεγχος ηλεκτροπνευματικού συστήματος με χρήση προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή LOGO!

dc.contributor.advisorΠαπουτσιδάκης, Μιχάλης
dc.contributor.authorΚοζώρης, Γεώργιος
dc.date.accessioned2017-11-07T09:46:09Z
dc.date.available2017-11-07T09:46:09Z
dc.date.issued2017-10
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3871
dc.description.abstractΣτα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας συνίσταται η κατασκευή μιας πειραματικής διάταξης στην οποία πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεθόδου ελέγχου ενός ολοκληρωμένου ηλεκτροπνευματικού συστήματος, με τη χρήση του προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή Siemens LOGO!. Μέσω του συστήματος αυτού θα πραγματοποιείται ο έλεγχος θέσης ενός πνευματικού εμβόλου με αισθητήριο καταγραφής της θέσης του. Η διάταξη αποτελείται από μια βαλβίδα 5 οδών και 3 θέσεων (5/3) - ηλεκτρικά καθοδηγούμενη, ένα πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας με μαγνήτη, μέγιστης διαδρομής 100mm, ένας αεροσυμπιεστής για την τροφοδότηση του συστήματος με πεπιεσμένο αέρα, έναν μαγνητικό αισθητήρα θέσης εμβόλου ο οποίος έχει έξοδο τάση, ένα PLC LOGO! RC 24 της εταιρίας Siemens, διακόπτες για την ενεργοποίηση του συστήματος καθώς και τροφοδοτικά για την παροχή ρεύματος στο σύστημα. Η λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε σταδιακά, με τη μορφή σεναρίων. Στο πρώτο σενάριο πραγματοποιείται το άνοιγμα και το κλείσιμο του εμβόλου αφήνοντας το να εκτελέσει όλη τη διαδρομή του, ενεργοποιώντας το χειροκίνητα, μέσω της χειροκίνητης παράκαμψης που έχει πάνω της η βαλβίδα. Στη συνέχεια, το δεύτερο και το τρίτο σενάριο πραγματεύονται την ενεργοποίηση του συστήματος ηλεκτρικά, πρώτα χωρίς και ύστερα με τη χρήση του LOGO!. Στο τέταρτο σενάριο γίνεται η χρήση του αισθητηρίου το οποίο τοποθετείται στη μέση του κυλίνδρου και μόλις ενεργοποιηθεί δίνει σήμα στο PLC να αλλάξει τη θέση της βαλβίδας και έτσι να σταματήσει η παροχή αέρα στον κύλινδρο. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η θεωρητική ανασκόπηση των επιμέρους στοιχείων του συστήματος, να πραγματοποιηθούν τα σενάρια, κατασκευαστικά αλλά και προγραμματιστικά μέσω της προγραμματιστικής γλώσσας των Function Block Diagrams – FBD. Ακόμη, μέσα στην εργασία αναγνωρίζονται τα σημεία στα οποία χρησιμεύουν τα ηλεκτροπνευματικά συστήματα στη βιομηχανία και τη ναυτιλία αλλά και που υπερέχει ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής που έχει επιλεγεί. Γενικά, παρουσιάζεται μια λύση χαμηλού κόστους για εφαρμογές ελέγχου θέσης πνευματικού εμβόλου, η οποία έχει ταυτόχρονα πολύ εύκολο προγραμματισμό.el
dc.format.extent101el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.publisherΠανεπιστήμιο Αιγαίουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Αυτόματος Έλεγχος::Πνευματικός Έλεγχοςel
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Αυτόματος Έλεγχος::Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτέςel
dc.titleΚατασκευή & έλεγχος ηλεκτροπνευματικού συστήματος με χρήση προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή LOGO!el
dc.title.alternativeImplementation & control of electropneumatic system using the programmable logic controller LOGO!el
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΑλαφοδήμος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.committeeΝικητάκος, Νικήτας
dc.contributor.masterΝέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορέςel
dc.subject.keywordΠρογραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτέςel
dc.subject.keywordPLCel
dc.subject.keywordΠνευματικά συστήματαel
dc.subject.keywordΗλεκτροπνευματικά συστήματαel
dc.subject.keywordFunction Block Diagramsel
dc.subject.keywordΓλώσσα προγραμματισμού FBDel
dc.subject.keywordPLC LOGO!el
dc.description.abstracttranslatedPresented in this Master’s thesis is the construction of an experimental setup in which the design and implementation of its control method is carried out. In particular, this setup is an integrated electropneumatic system which is controlled using the programmable logic controller Siemens LOGO!. Through this system, the position control of a pneumatic cylinder is carried out using a position sensor. The electropneumatic system consists of a 5-way and 3-position (5/3) electrically guided valve, a double acting pneumatic cylinder with magnet and 100mm stroke length, an air compressor for the supply of the system with compressed air, a magnetic cylinder position sensor with voltage output, a Siemens LOGO! RC 24 PLC, buttons for system activation as well as power supplies for the electric parts of the system. The system operation began gradually, in the form of scenarios. In the first scenario, the piston is opened and closed by letting it perform its entire stoke by actuating it manually by means of the manual bypass of the valve. Then the second and the third scenario concerns the activation of the system electrically first without and after using LOGO!. In the fourth scenario, the sensor is placed in the middle of the cylinder and once it is activated, it signals to the PLC to change the position of the valve and thus prevent the air supply to the cylinder. The purpose of thesis is the theoretical review of the individual elements of the system as well as the construction and programming, through the Function Block Diagrams (FBD) programming language, of the scenarios. In addition, the points in which electropneumatic systems are used in industry and shipping are identified as well as the points in which the programmable logic controller selected for this systems excels. All in all, a low cost solution for pneumatic cylinder position control applications is presented which is also easy to program.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"