Show simple item record

Εργασιακό άγχος και οργανωσιακή αλλαγή. Η περίπτωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

dc.contributor.advisorΣαμαντά, Ειρήνη
dc.contributor.authorΚαραγιαννίδου, Αναστασία
dc.date.accessioned2018-03-23T12:21:53Z
dc.date.available2018-03-23T12:21:53Z
dc.date.issued2018-02-02
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4179
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία σκοπεύει να διαπιστώσει τον βαθμό του εργασιακού στρες και να διερευνήσει το στρες των εργαζομένων κατά την οργανωσιακή αλλαγή στο Δημόσιο τομέα, εν προκειμένω στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Στην βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος μελετών σχετικών με αλλαγές οι οποίες συντελούνται σε οργανισμούς και τις συνέπειές τους σε αυτούς και τους εργαζομένους τους. Είναι σαφές ότι στους οργανισμούς στους οποίους συντελούνται οργανωτικές αλλαγές, υπάρχει αντίκτυπος στην συμπεριφορά των υπαλλήλων, αλλά και στον ίδιο τον οργανισμό ως οντότητας. Το εργασιακό στρες αποτελεί πεδίο έρευνας καθώς και μελέτης και θα εξετασθεί σε συνδυασμό με την οργανωσιακή αλλαγή. Το θέμα το οποίο εξετάζεται μελετήθηκε από θεωρητικής άποψης μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης τόσο θεωριών όσο και ερευνών, καθώς επίσης και από πρακτικής άποψης μέσω εμπειρικής έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α). Η μεθοδολογία έρευνας η οποία χρησιμοποιήθηκε είναι η ποσοτική, τα δε πρωτογενή στοιχεία συλλέχθηκαν με την συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου, σε δείγμα 100 υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α), καθώς και υπαλλήλων της οι οποίοι κατέχουν θέσεις ευθύνης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την 1 μέχρι την 18 Δεκεμβρίου 2017. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης του προγράμματος SPSS. Εξετάσθηκε ο βαθμός του άγχους ο οποίος δημιουργείται από το εργασιακό περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας όταν στον οργανισμό συντελούνται αλλαγές. Από τη έρευνα εξήχθησαν διάφορα συμπεράσματα, κυρίως δε ότι: • Αυτοί που αγχώνονται στην εργασιακή καθημερινότητα, αγχώνονται και σε μια επικείμενη ργανωσιακή αλλαγή, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. • Το 99% βιώνει εργασιακό άγχος σε κάποιο βαθμό και μάλιστα περίπου το 60% σε έντονο βαθμό. • Η πρώτη σε κλίμακα αιτία άγχους είναι ο φόρτος εργασίας και η δεύτερη το αντικείμενο εργασίας, ενώ ακολουθούν η έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων, η ελλιπής αναγνώριση της αποδοτικότητας, η έλλειψη εσωτερικής επικοινωνίας και τα προβλήματα υποδομών. • Το φύλο σχετίζεται με το στρες των εργαζομένων στην οργανωσιακή αλλαγή. • Το μορφωτικό επίπεδο δεν σχετίζεται με το στρες των εργαζομένων στην οργανωσιακή αλλαγή. • Η οικογενειακή κατάσταση δε σχετίζεται με το στρες των εργαζομένων στην οργανωσιακή αλλαγή. • Το αντικείμενο εργασίας δε σχετίζεται με το στρες των εργαζομένων στην οργανωσιακή αλλαγή. • Ο βαθμός του άγχους που βιώνουν οι υπάλληλοι στην εργασιακή καθημερινότητά τους σχετίζεται με τη θέση στην ιεραρχία, ενώ αντιθέτως η θέση στην ιεραρχία δεν σχετίζεται με το στρες των εργαζομένων στην οργανωσιακή αλλαγή.el
dc.format.extent113el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεωνel
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εργασιακό Στρεςel
dc.titleΕργασιακό άγχος και οργανωσιακή αλλαγή. Η περίπτωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςel
dc.title.alternativeWork stress and organizational change. The case of the Hellenic Civil Aviation Authorityel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΚυριαζόπουλος, Παναγιώτης
dc.contributor.committeeΓιαννακόπουλος, Διονύσιος
dc.contributor.masterΔιεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΕργασιακό άγχοςel
dc.subject.keywordΟργανωσιακή αλλαγήel
dc.subject.keywordΥπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίαςel
dc.description.abstracttranslatedThe current thesis aims to determine the level of work pressure and to explore the pressure that the employees undergo during organizational changes in the public sector, more specifically in the case of the Greek Civil Aviation Authority (C.A.A.). Going through the literature, there is a large number of studies related to changes that occur in organizations and their implications on the organizations and their workers. It is obvious that in organizations in which organizational changes are taking place, there is clear impact not only on the employees’ behavior, but also on the organization as a whole. Work stress is a field of research and study and will be considered in conjunction with organizational change. The present thesis, builds upon the theoretical study of the literature review of both theories and research, and extends same from a practical point of view through an empirical survey conducted on the Greek Civil Aviation Officials. A quantitative method of study was undertaken to determine the level of anxiety created by the work environment and working conditions, when changes are taking place in the organization. The survey was conducted between December 1st and December 18th, 2017 and the primary data were collected through the filling-up of a structured questionnaire, from a sample of 100 civil servants of various departments and positions, including employees holding high-responsibility position, of the Greek Civil Aviation Authority. The data were then processed and analyzed using the SPSS software. The analysis has led to several conclusions, more specifically as follows: • Those who are stressful in their daily routine, they are also stressed by an imminent organizational change, however not to the same extent. • To some extent, 99% of the employees experience work-related stress, while the 60% of them to a higher degree. • There was sufficient research evidence to indicate that the main factor of work stress is the workload and the second more important factor is the main subject of work, followed by the lack of solidarity among colleagues, the lack of recognition of the employee’s efficiency, the lack of internal communication and the problems faced due to inadequate premises and lack of equipment. • The gender is related to the employee’s anxiety against organizational change. • On the other hand, the educational level is not related to the employee’s anxiety against organizational change. • The marital status is not related to the employee’s anxiety against organizational change. • Contrary to the fact that it is a cause for daily work stress, the main subject of work is not related to the employee’s anxiety against organizational change. • The degree of anxiety experienced by employees in their day-to-day work is related to level of their position in the organizational hierarchy, however same is not related to the employees’ stress against organizational changeel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"