Show simple item record

Η Εργασιακή ικανοποίηση στο δημόσιο τομέα. Μελέτη περίπτωσης: Η εργασιακή ικανοποίηση του διοικητικού προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου παιδείας, ερευνας και θρησκευμάτων

dc.contributor.advisorΠατσίκας, Στυλιανός
dc.contributor.authorΘεοδοσοπούλου, Τολίνα
dc.date.accessioned2018-05-07T10:17:25Z
dc.date.available2018-05-07T10:17:25Z
dc.date.issued2018-03-30
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4258
dc.description.abstractΟι δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία της διοίκησης πολλών δημόσιων οργανισμών αποτελούν πραγματικότητα. Ξεκινώντας από το γεγονός πως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι το πολυπληθέστερο όλων των υπουργείων, θα πιστεύαμε πως είναι και αυτό που εφαρμόζει την πιο αποτελεσματική διοίκηση. Εν τούτοις, λόγοι όπως η επάνδρωση της Διοίκησης με αποσπασμένους ή μεταταγμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν έχουν αξιολογηθεί και δεν έχουν εκπαιδευτεί, όσο και η έλλειψη οργανογράμματος στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου, δημιουργούν πολλά εμπόδια που επηρεάζουν εκτός των άλλων και τον βαθμό ικανοποίησης των διοικητικών υπαλλήλων.Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή της εργασιακής ικανοποίησης των διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης, οι παράγοντες παρακίνησης του προσωπικού και η απάντηση στο ερώτημα αν τελικώς οι κυβερνητικές πολιτικές που δόμησαν τη σημερινή κατάσταση στις διοικητικές περιφερειακές υπηρεσίες εκπαίδευσης ήταν αποδοτικές. Τέλος, θα προκύψουν προτάσεις βελτίωσης ικανές να βοηθήσουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Για την παρουσίαση του θέματος η εργασία δομήθηκε σε τέσσερα συνολικά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, αποτελεί την θεωρητική βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η επαγγελματική ικανοποίηση και περιγράφονται οι θεωρίες ικανοποίησης των εργαζομένων, με έμφαση σε αυτές που συνδέονται με την παρακίνηση στον χώρο εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τους παράγοντες παρακίνησης και ικανοποίησης των εργαζομένων στην δημόσια διοίκηση. Στην συνέχει διεξάγεται εμπειρική έρευνα. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στο τέταρτο παραθέτονται τα αποτελέσματα της έρευνας.el
dc.format.extent121el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικούel
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Δημόσια Οικονομικάel
dc.titleΗ Εργασιακή ικανοποίηση στο δημόσιο τομέα. Μελέτη περίπτωσης: Η εργασιακή ικανοποίηση του διοικητικού προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου παιδείας, ερευνας και θρησκευμάτωνel
dc.title.alternativeJob satisfaction in the public sector. CaseStudy: Job satisfaction of employees in public administration of the regional servicesof the ministry of education, research and religious affairs.el
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΠανάγου, Βασίλειος
dc.contributor.committeeΠαπαδέας, Παναγιώτης
dc.contributor.masterΔημόσια Οικονομική και Πολιτικήel
dc.subject.keywordΕργασιακή ικανοποίησηel
dc.subject.keywordΕργασιακό περιβάλλονel
dc.subject.keywordΠαρακίνηση εργαζομένωνel
dc.subject.keywordΑποδοτικότηταel
dc.subject.keywordΔημόσιοι υπάλληλοιel
dc.description.abstracttranslatedIt is a common truth that there are many difficulties to the daily operation of the administration of many public institutions. Considering the fact that the Ministry of Education, Research and Religious Affairs is the ministry with the highest number of employees, we would expect that it should also be the one with the most effective administration. However, many factors, such as the manning of the management with rellocated or transferred teachers that have not been evaluated and have not been trained, along with the lack of an organisational chart in the regional offices of the ministry, create many barriers affecting among other things, the degree of job satisfaction of administrative staff.The aim of this research is to record the job satisfaction levels of the administrative staff of the regional education services as well their motivational factors, and to address the question of whether the government policies that formed the current situation at the regional educational offices have been effective. Finally, there will be suggestions for improvements capable of assisting with the management of human resources. For the presentation of the theme, this study has structured in four sections in total. The first chapter is the theoretical basis about job satisfaction and describes the theories of employees' satisfaction, with emphasis on those related to motivation in the workplace. The second chapter reviews the Greek and international literature on the motivation factors and satisfaction of employees in public administration. The third section describes the methodology has been used to the empirical research and the fourth lists the survey results.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"