Show simple item record

dc.contributor.advisorΣαλμόν, Ιωάννης
dc.contributor.authorΧαραχούσος, Στέφανος
dc.contributor.authorΜυλωνά, Μαριάνθη
dc.date.accessioned2018-05-09T09:32:46Z
dc.date.available2018-05-09T09:32:46Z
dc.date.issued2018-04
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4285
dc.description.abstractΗ στρατηγική διαχείριση ενός οργανισμού σχετίζεται στενά με τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων του και την αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Παράλληλα, λόγω της ύπαρξης ενός συνεχόμενα μεταβαλλόμενου εξωτερικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η ανάγκη αλλαγής κάθε οργανισμού είναι επιτακτική και εξαιρετικά σημαντική για τη βιωσιμότητά του. Γι’ αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητο τόσο η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, όσο και η διαχείριση της αλλαγής να πλαισιώνεται από θεωρητικό υπόβαθρο. Περνώντας από τους οργανισμούς στον άνθρωπο, η συναισθηματική νοημοσύνη παρουσιάζεται ως μια σημαντική ικανότητα διοίκησης, η οποία μέσω της αντίληψης και απόκρυψης του συναισθηματικού παράγοντα μπορεί να προωθήσει ή να αναστείλει την αλλαγή του οργανισμού. Η Ισορροπημένη κάρτα επιδόσεων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης και αξιολόγησης της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του οργανισμού, το οποίο παράλληλα παρακολουθεί τις βελτιώσεις της αποτελεσματικής λειτουργίας, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες του οργανισμού και διαχέοντας την πρόοδο σε όλους τους εργαζόμενους. Η εφαρμογή της ανάλυσης SWOT και της Ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων έγινε στο 5ο Εργαστηριακό Κέντρο Ανατολικής Αττικής κατά το σχολικό έτος 2016-2017, αφού τέθηκαν οι στόχοι και ορίστηκαν οι δείκτες μέτρησης από τη Διοίκηση του σχολείου (Διευθυντή, Υποδιευθυντή, Υπεύθυνους Τομέα, Υπεύθυνους Εργαστηρίων, Σύλλογο Διδασκόντων). Όσον αφορά τα αποτελέσματα γίνεται αποσαφήνιση και επικοινωνία του οράματος, των στόχων και της συνολικής στρατηγικής του οργανισμού σε όλους τους ωφελουμένους. Ο διοικητικός έλεγχος προόδου των διαδικασιών είναι πλέον αποτελεσματικότερος και οι καθημερινές δράσεις συνδέονται με τους στόχους του οργανισμού. Η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και η αξιολόγηση των ικανοτήτων του γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Τέλος ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι παράμετροι της ευθυγράμμισης των εργαζομένων με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του οργανισμού, καθώς και της δυνατότητας επανασχεδιασμού του μοντέλου. Μακροχρόνια δημιουργείται, λοιπόν, το κατάλληλο υπόβαθρο για την συνεχή ανάπτυξη του οργανισμού και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.el
dc.format.extent82el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικούel
dc.titleΔιαχείριση ανθρωπίνων πόρων: εφαρμογή ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων σε δημόσιο οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσηςel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΣπυριδάκος, Αθανάσιος
dc.contributor.masterΔιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδωνel
dc.subject.keywordΔιοίκηση ανθρωπίνων πόρωνel
dc.subject.keywordΣυναισθηματική νοημοσύνηel
dc.subject.keywordΔιοίκηση αλλαγώνel
dc.subject.keywordSWOT Analysisel
dc.subject.keywordΙσορροπημένη κάρτα επιδόσεωνel
dc.subject.keywordBSCel
dc.subject.keywordBalanced scorecardel
dc.subject.keywordΔευτεροβάθμια εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΕπαγγελματική εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΕργαστηριακό κέντροel
dc.subject.keywordΟργανωσιακή αλλαγήel
dc.subject.keyword5ο Εργαστηριακό Κέντρο Ανατολικής Αττικήςel
dc.description.abstracttranslatedThe strategic management of an organization is closely related to the management of its human resources and their effective use. At the same time, due to the existence of a continuously changing external and competitive environment, the need to change every organization is imperative and extremely important for its sustainability. For these reasons, it is necessary that both human resource management and change management be flanked by a theoretical background. Referring to human beings, emotional intelligence is presented as an important administrative capacity, which, through the perception and concealment of the emotional agent, can promote or inhibit the change of the organism. The Balanced Scorecard is a very important tool for managing and evaluating the long-term strategy of the organization, which at the same time monitors improvements in effective functioning, making the most of the organization's potential and disseminating progress to all employees. The implementation of the SWOT analysis and the Balanced Scorecard was conducted at the 5th Laboratory Center of Eastern Attica during the school year 2016-2017, after the objectives were set and the measurement indicators were set by the School Administration (Director, Subdirector, Sector Managers, Laboratory Leaders, Teachers’ board). As far as the results are concerned, clarification and communication of the vision, goals and overall strategy of the organization are made to all the beneficiaries. Administrative control of process progress is now more effective and daily actions are linked to the organization's goals. The professional development of the staff and the assessment of their abilities are done according to the needs of the students. Last but not least, the parameters of the alignment of employees with the long-term strategy of the organization, as well as the possibility of redesigning the model, are particularly important. In the long term, therefore, the appropriate foundation for the continuous development of the organization and the improvement of its effectiveness in an ever-changing environment is created.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"